วัตถุ activex ข้อมูล (ADO) เกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 183606 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมวัตถุข้อมูล ActiveX (ADO)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Q. ActiveX ข้อมูลวัตถุ (ADO) อะไรบ้าง

a. วัตถุข้อมูล ActiveX เป็นรูปแบบวัตถุ neutral ภาษาที่แสดงข้อมูลที่มีการยกกำลัง ด้วยผู้ที่อยู่ภายใต้ OLE DB ให้ ผู้ OLE DB ให้ใช้บ่อยที่สุดคือ ผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับโปรแกรม ODBC ควบคุม ซึ่ง exposes แหล่งข้อมูล ODBC เพื่อ ADO

Q. ที่ฉันสามารถรับวัตถุข้อมูล ActiveX หรือไม่

a. ADO เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) ado สามารถได้รับจากหน้าว่างดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937695.aspx
Q. คือเอกสารที่มาพร้อมกับ ADO

a. เอกสารที่มาพร้อมกับ ADO อยู่ในรูปแบบ html และสามารถพบได้ ด้วยการดาวน์โหลด MDAC ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) จากเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกตั้ง Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ SDK ดงเพียงอย่างเดียวค่าเมื่อการดาวน์โหลด MDAC 2.0 หรือ SDK Update Microsoft การคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลถ้ามีการดาวน์โหลด MDAC 2.1

เอกสารประกอบสำหรับ ADO รุ่นล่าสุดอยู่นอกจากนี้ยังพร้อมใช้งานแบบออนไลน์ที่:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810811.aspx
เอกสารประกอบสำหรับ ADO เป็นส่วนหนึ่งของ SDK แพลตฟอร์มที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับไลบรารีของ MSDN ในไลบรารี MSDN เลือกสารบัญ จาก SDK แพลตฟอร์มที่ | บริการการเข้าถึงข้อมูล | Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) SDK | วัตถุข้อมูล ActiveX ของ Microsoft (ADO)

Q. ระยะไกลข้อมูลบริการ (RDS) สำหรับ ActiveX ข้อมูลวัตถุ (ADO) คืออะไร

a. ระยะไกลข้อมูลบริการ (RDS) ถูกใช้ในการขนส่งชุดระเบียนวัตถุข้อมูลที่ใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ชุดระเบียนได้ถูกแคบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ RDS ใช้ชุดย่อยของโมเดลวัตถุ ADO, ADOR.Recordset เพื่อให้เป็นวิธีที่ค่า ผลิตต่ำ ประสิทธิภาพสูง marshal ชุดระเบียนข้อมูลผ่านเครือข่ายหรือเว็บ

Q. ส่วนต่างระหว่างวัตถุ ADODB และ ADOR คืออะไร

a. ไลบรา The ADODB ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมของวัตถุด้าน (การเชื่อมต่อ คำสั่ง ข้อผิดพลาด พารามิเตอร์ และ forth อื่น ๆ) เหล่านี้จะดีที่สุดใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์ของด้านการสื่อสารกับฐานข้อมูล

ไลบรารี ADOR คือ ไคลเอนต์น้ำหนัก lighter ที่อนุญาตให้ manipulation ของชุดระเบียนอยู่บนไคลเอนต์ คุณไม่มีคำสั่งต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อ คำสั่ง ข้อผิดพลาด หรือพารามิเตอร์ ฟังก์ชัน ADOR ถูกแจกจ่าย ด้วยคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ ADO

Q. เริ่มวิธีทำฉันงานใช้ ADO c ++หรือไม่

a. โซลูชันดีที่สุดคือการ ใช้ #import ซึ่งสร้างคลาสที่บางมากรอบ ๆ ADO typelib และช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนในไวยากรณ์ที่มากใกล้กับ Visual Basic สำหรับไวยากรณ์ของแอปพลิเคชัน (VBA) ตัวอย่างของ ADO ส่วนใหญ่จะเขียนขึ้นโดยใช้ VBA และให้ #import คุณแปล ด้วยความง่ายในการสูงกว่า พูด โดยใช้ระดับชั้นมูลฐาน Microsoft (MFC) ของ OLE COleDispatchDriver หรือใช้ COM ที่มีการเขียนโปรแกรมโดยตรง รายการของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ ADO ด้วย #import:
220152ตัวอย่าง: ADOVC1 แบบธรรมดา ADO / VC ++ โปรแกรมประยุกต์
173645BUG: การละเมิดการเข้าถึงใน Msdaer.dll ด้วย _com_error ข้อยกเว้น
173645file: #import Adovcbtd.exe ใช้ UpdateBatch และ CancelBatch
184968Adovcsp.exe อธิบายการใช้กระบวนงานที่ มี ADO ที่เก็บไว้
182389file: Adovcbm.exe ADO 1.5 ด้วย #import และ Getrows/คั่น หน้าเว็บ
166112PRB: ขัดแย้งกับ #import EOF เมื่อใช้กับ ADO
169496ข้อมูล: การใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) ผ่าน #import ใน VC ++
168354ข้อมูล: เปิด OLE ที่ขีดเส้นใต้และข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ OLEDB กำลังเผยผ่าน ADO
นอกจากนี้ บทความต่อไปนี้สามารถพบเมื่อค้นหาโดยใช้ c ++ Visual เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะพิสูจน์ประโยชน์ต่อ ADO นักพัฒนา:
167802Traps EXCEPTEX ตัวอย่าง: MFC และข้อยกเว้น Win32
175784ข้อมูล: แทนกลไกการเพิ่มข้อยกเว้นของ #import
articles Q. วิธีทำฉันค้นหา Microsoft Knowledge Base (KB) สำหรับ ADO หรือไม่

a. เชื่อมต่อกับ Microsoft Knowledge Base บนเวิลด์ไวด์เว็บ การเข้าถึงฐานความรู้ของ Microsoft บนเวิลด์ไวด์เว็บ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/search
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฐานความรู้ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129725การขอรับบทความฐานความรู้บนเวิลด์ไวด์เว็บ
Q. ฉันตรวจสอบความสามารถของ ADO วิธีหรือไม่

a. ADO ขึ้นเมื่อให้บริการข้อมูลที่ใช้อยู่ วิธี/quickest ที่ง่ายที่สุดคือการ ตรวจสอบคุณสมบัติสนับสนุนเพื่อยืนยันว่า การเชื่อมต่อหรือชุดระเบียนที่คุณเปิดสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องจริง นอกจากนี้คุณควรยืนยันว่า การ CursorType และ LockType ตรงสิ่งที่คุณคาด ถ้าผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้ไม่สนับสนุนเคอร์เซอร์คุณร้องขอ ADO downgrades คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อรับเคอร์เซอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่คุณร้องขอ

วิธีการเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การให้บริการข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ที่คุณกำลังใช้อยู่ภายใต้ ADO ตัวให้บริการที่ใช้กันทั่วไปเป็นผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ exposes แหล่งข้อมูล ODBC เพื่อ ADO คุณสามารถใช้ collection(s) คุณสมบัติสำหรับวัตถุเชื่อมต่อ คำสั่ง ชุดระเบียน และเขตข้อมูล และเปรียบเทียบผลลัพธ์มีแสดงแบบ OLE DB สเปคและ OLE DB ปรับระดับเอกสาร ทั้งสองรวมอยู่กับการ OLE DB SDK พร้อมใช้งานฟรีสำหรับการดาวน์โหลดที่ URL นี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms713643.aspx
Note that ADO will not automatically define each value for each property exposed in the collections. The property will only be set when the operation you are performing with ADO actually needs to use that property exposed by the underlying provider. This is for performance, and varies from other object models such as DAO which initialize any and all properties whether the operation you are performing utilizes them or not.

Using the Recordset.Supports property is the easiest way to verify that what you expect is actually what the provider exposed to you, given the specific type of connection and recordset you have opened.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 183606 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
Keywords: 
kbarttypeinf kbdatabase kbinfo kbmt KB183606 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183606
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com