วิธีการกำหนดค่า DCOM สำหรับการใช้ DCOMCNFG.EXE Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 183607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่า DCOM DCOMCNFG.EXE การกำหนดค่า DCOM สำหรับโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่สร้างโดยใช้ Microsoft Visual Basic 5.0

ไม่ถูกต้องเซ็ตอัพการรักษาความปลอดภัยสำหรับ DCOM แอปพลิเคชันไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์จะมักจะทำข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้ '429'
คอมโพเนนต์ activex ไม่สามารถสร้างวัตถุ
หรือ
ข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้ '70'
สิทธิ์ที่ถูกปฏิเสธ

บทความนี้ไม่กล่าวถึงการตั้งค่าที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานไคลเอนต์การเข้าถึงผ่านไฟร์วอลล์ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft เพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หรือตัวควบคุมโดเมน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าต่อไปนี้จะเปิดการใช้งาน Windows NT หรือ Windows 2000 การสื่อสารกับไคลเอนต์ที่ NT หรือ Windows และพื้นหลัง (สันนิษฐานว่ามีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวข้อง)

เมื่อต้องการกำหนดค่า DCOM Visual Basic ของคุณ "Server" บน 2000machine NT หรือ Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: (โปรดสังเกตว่า DCOMCNFG จะแสดงเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ EXEs คุณจะไม่แสดง DLL เซิร์ฟเวอร์)
 1. เรียกใช้ DCOMCNFG.EXE
 2. จากแท็บแอปพลิเคชัน เลือกแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ DCOM (ซึ่งจะถูกแสดง โดย ProgID ของ - ชื่อที่เรียกง่าย เช่น "เซิร์ฟเวอร์ DCOM ของคุณ") หรือ โดยการ (แบบ GUID - ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันทั้งระบบ) ของ CLSID เช่น {5BD7512F-3F2B-11 D 0-B4D2-02E0C911A7B1 })
 3. คลิกสองครั้งที่เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน หรือคลิกปุ่ม'คุณสมบัติ'เพื่อดูคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
 4. เลือกแท็บความปลอดภัย
 5. ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะอนุญาตให้ใครก็ตามทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้สำหรับการรับในเซิร์ฟเวอร์ขึ้น และการทำงานในโหมดการพัฒนาสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเท่านั้น จะไม่ได้มีไว้สำหรับการรักษาความปลอดภัย DCOM ที่ระบุในการกระจายแพลตฟอร์มเป้าหมาย
    CUSTOM ACCESS PERMISSIONS:
     Everyone  -allow access
     System   -allow access
     Interactive -allow access
  
    CUSTOM LAUNCH PERMISSIONS:
     Everyone  -allow launch
     System   -allow launch
     Interactive -allow launch
  
  						
 6. เลือกแท็บผู้ใช้อีเมล และเลือก "การแบบโต้ตอบ User
 7. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DCOM ของคุณจะเพิ่มเหตุการณ์ไปยังไคลเอนต์ของคุณ หรือใช้ไคลเอนต์ callbacks จากนั้นคุณต้องการที่ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่อง NT หรือ Windows 2000 'เซิร์ฟเวอร์' คอมพิวเตอร์ของคุณ:

บนเครื่อง NT หรือ Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์:
 1. ใช้ DCOMCNFG.EXE เลือกแท็บคุณสมบัติค่าเริ่มต้น
 2. การตั้งค่าระดับการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นการ "ไม่
 3. การตั้งค่าระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการ "ระบุ
หมายเหตุ: ทำแน่ใจว่า คุณได้ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ DCOM ที่ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานอยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณทำงานณจุดนี้ จากนั้นคุณควรไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ บนเครื่องไคลเอ็นต์

ถ้าไคลเอนต์ของคุณจะได้รับเหตุการณ์การยกกำลังจากเซิร์ฟเวอร์ หรือมีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์การเรียกกลับ แล้วขั้นตอนต่อไปนี้อาจจำเป็น ขึ้นอยู่กับเครือข่ายเฉพาะ:

การกำหนดค่า DCOM Visual Basic ของคุณ "ไคลเอนต์: "

บนเครื่อง NT หรือไคลเอ็นต์ของ Windows:
 1. ใช้ DCOMCNFG เลือกแท็บคุณสมบัติค่าเริ่มต้น
 2. การตั้งค่าระดับการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นการ "ไม่
 3. การตั้งค่าระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการ "Impersonate
บนไคลเอนต์ WIN95 เครื่อง (ถ้ามีการรับเหตุการณ์):
 1. ใช้ DCOMCNFG.EXE เลือกแท็บความปลอดภัยเริ่มต้น
 2. คลิกเริ่มต้นการแก้ไข
 3. ให้สิทธิการเข้าถึงไปยังผู้ใช้ "The เวิลด์"
ควรจะทำการปรับเปลี่ยน และการตั้งค่าการตั้งค่าความปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังและการรับรู้ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ต้องแน่ใจว่า คุณเข้าใจเกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัยด้านเกี่ยวข้อง การตั้งค่าด้านบนของไคลเอ็นต์เท่านั้นจำเป็นในบางสถานการณ์เครือข่าย และสามารถเพิ่มโดยใช้รหัสที่ตั้งค่ารีจิสทรีของไคลเอ็นต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเช่นให้ดูที่ส่วนการอ้างอิงในบทความนี้

หมายเหตุ: DCOM รีจิสตรีคีย์มีไว้ สำหรับซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม และไม่ใช่ สำหรับซอฟต์แวร์ลกรรมสิทธิ์หรือความสะดวกการเขียนโปรแกรม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย DCOM โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
176799: ข้อมูล: การใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.EXE) บน Windows NT

182248: วิธีการ: ใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.EXE) บน Windows 95

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ WIN95 เป็นเซิร์ฟเวอร์ DCOM โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
165101: วิธีการใช้ Windows เป็นเซิร์ฟเวอร์ DCOM

5.0 visual Basic สามารถใช้ callbacks เหตุการณ์ระยะไกลเพื่อเปิดใช้งานแบบสองทิศทางการสื่อสารระหว่างไคลเอ็นต์ DCOM และโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ DCOM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เหตุการณ์ระยะไกลหรือ callbacks DCOM และ Visual Basic 5.0 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
175510: แฟ้ม: VB5DCOM.EXE: การใช้ Callbacks และ WithEvents ด้วย DCOM
(c) Microsoft Corporation 1998 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้
Contributions by Randy Russell, Microsoft Corporation

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 183607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB183607 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183607
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com