Apribojimus ir FAT32 fail? sistema

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 184006 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows XP versij? ?io straipsnio, ?r. 314463.
Pastaba
?is straipsnis taikomas Windows 2000. Paramos u? Windows 2000 baigiasi liepos 13, 2010. ? Windows 2000 m. pabaigos palaikymo sprendim? centras yra atspirties ta?kas planuojant savo migracijos strategij? i? Windows 2000. Daugiau informacijos ie?kokite pagal "Microsoft" palaikymo trukm?s strategija.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje aptariami apribojimai FAT32 fail? sistemos su Windows operacin?mis sistemomis.

Daugiau informacijos

?ie apribojimai yra naudojant FAT32 fail? sistem? su Windows operacin?mis sistemomis:
  • Grup?s negali b?ti 64 kilobaitai (KB) arba didesnis. Jei grupi? buvo 64 KB ar didesnis, kai kurios programos (pvz., s?rankos programos) gali apskai?iuoti vietos diske neteisingai.
  • T?ris turi b?ti ne ma?iau kaip 65,527 grupes naudoti FAT32 fail? sistema. J?s galite padidinti sankaupa tome naudojant FAT32 fail? sistem?, kad ji baigiasi su ma?iau nei 65,527.
  • Kuo daugiau grupi? naudojant FAT32 fail? sistemos tome yra 268,435,445. Ne daugiau kaip 32 KB vienai grupei su vietos fail? priskyrimo lentel? (FAT), tai prilygsta maksimalus disko dydis ma?daug 8 terabait? (TB).
  • ScanDisk ?rank? kartu su Microsoft Windows 95 ir Microsoft Windows 98 yra 16 bit? programa. Tokios programos turi vien? atminties blokas Maksimalus paskirstymo dydis 16 MB ma?iau 64 KB. Tod?l, The Windows 95 ar Windows 98 ScanDisk ?rankis negali apdoroti tom? naudojant FAT32 fail? sistema yra didesni nei 16 MB riebal? ma?iau 64 KB dyd?io. FAT ?ra?o naudojant FAT32 fail? sistemos tome naudoja 4 bait?, tod?l ScanDisk negali apdoroti riebal? tome naudojant FAT32 fail? sistem?, kuri apibr??ia daugiau nei 4,177,920 grupes (?skaitant dvi saugomos grup?s). ?skaitant riebalams, tai veikia, ne daugiau kaip 32 KB vienai grupei, tomo dydis 127.53 gigabaitais (GB).
  • Jums negali suma?inti sankaupa tome naudojant FAT32 fail? sistem?, kad riebalai baigiasi didesni nei 16 MB ma?iau 64 KB dyd?io.
  • Negalite formatuoti t?ris didesnis nei 32 GB naudojant FAT32 fail? sistema Windows 2000. Windows 2000 FastFAT vairuotojas gali prijungti ir remti kiekis didesnis nei 32 GB, kurie naudoja FAT32 fail? sistem? (taikomi kiti apribojimai), ta?iau negalite jos sukurti vien? naudojant ?rank? formatu. ?i problema yra dizainas. Jei jums reikia sukurti t?ris didesnis nei 32 GB, vietoj jo naudoti NTFS fail? sistem?.
Pastaba: bandant suformatuoti FAT32 skaidinys yra didesnis nei 32 GB, formatas neatitinka netoli pabaigos proceso d?l ?ios klaidos:
Loginio disko tvarkytuvas: tomo dydis per didelis.

Savyb?s

Straipsnio ID: 184006 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbusage kbmt KB184006 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 184006

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com