Ograniczenia systemu plików FAT32

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 184006 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314463.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule omówiono ograniczenia systemu plików FAT32 w systemach operacyjnych Windows.

Więcej informacji

Następujące ograniczenia obowiązują podczas korzystania z systemu plików FAT32 w systemach operacyjnych Windows.
  • Klastry nie mogą mieć 64 kilobajtów (KB) lub więcej. Jeżeli rozmiar klastrów wynosi 64 KB lub więcej, niektóre programy (np. programy instalacyjne) mogą nieprawidłowo obliczać ilość miejsca na dysku.
  • Z systemu plików FAT32 można korzystać w przypadku woluminu zawierającego co najmniej 65 527 klastrów. Nie można zwiększać rozmiaru klastra na woluminie używającym systemu plików FAT32, tak aby zawierał mniej niż 65 527 klastrów.
  • Maksymalna możliwa liczba klastrów na woluminie systemu plików FAT32 wynosi 268 435 445. Uwzględniając maksymalny rozmiar klastra równy 32 KB oraz miejsce przeznaczone dla tablicy alokacji plików (FAT, File Allocation Table), maksymalny rozmiar dysku wynosi około 8 terabajtów (TB).
  • Narzędzie ScanDisk, zawarte w systemach Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98, jest programem 16-bitowym. W przypadku programów tego typu maksymalny rozmiar pojedynczego przydzielanego bloku pamięci wynosi 16 MB minus 64 KB. Narzędzie ScanDisk systemu Windows 95 lub Windows 98 nie może obsługiwać woluminów korzystających z systemu plików FAT32 z tablicą FAT o rozmiarze większym niż 16 MB minus 64 KB. Wpis tablicy FAT na woluminie korzystającym z systemu plików FAT32 zajmuje 4 bajty, dlatego narzędzie ScanDisk nie może obsługiwać tablicy FAT na woluminie systemu plików FAT32 definiującej ponad 4 177 920 klastrów (włącznie z dwoma zarezerwowanymi klastrami). Uwzględniając tablice FAT i maksymalny rozmiar klastra równy 32 KB, rozmiar woluminu wynosi 127,53 gigabajta (GB).
  • Nie można zmniejszyć rozmiaru klastra na woluminie korzystającym z systemu plików FAT32, tak aby rozmiar tablicy FAT był większy niż 16 MB minus 64 KB.
  • Nie można sformatować woluminu o rozmiarze większym niż 32 GB przy użyciu systemu plików FAT32 w systemie Windows 2000. Sterownik FastFAT systemu Windows 2000 może instalować i obsługiwać woluminy o rozmiarze większym niż 32 GB korzystające z systemu plików FAT32 (z pewnymi innymi ograniczeniami), ale nie można utworzyć takiego woluminu przy użyciu narzędzia Format. Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Jeżeli konieczne jest utworzenie woluminu, którego rozmiar przekracza 32 GB, należy użyć systemu plików NTFS.
UWAGA: Próba sformatowania partycji FAT32 większej niż 32 GB kończy się niepowodzeniem przed zakończeniem procesu i zgłaszany jest następujący błąd:
Menedżer dysków logicznych: Rozmiar woluminu jest za duży.

Właściwości

Numer ID artykułu: 184006 - Ostatnia weryfikacja: 11 września 2006 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbother kbother kbinfo kbusage KB184006

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com