ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ความจำไม่เพียงพอในการเตรียมใช้งาน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 184447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี 1 กิกะไบต์ (GB) หรือ -หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ติดตั้งเพิ่มเติม Windows อาจไม่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเตรียมใช้งาน Windows

ปิดอย่าง น้อยหนึ่งหน่วยความจำชุดโปรแกรม หรือการเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จำเป็นออกจากแฟ้ม CONFIG.SYS และ AUTOEXEC.BAT และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นใน ระหว่างการติด ตั้ง Windows หรือ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Windows เป็นครั้งแรก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังส่วน [386enh] ของแฟ้ม System.ini:
  MaxPhysPage=30000
				

วิธีนี้ช่วยจำกัดการจำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่ Windows สามารถเข้าถึง 768 MB โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความใด ๆ (เช่น Notepad) เพื่อแก้ไขแฟ้ม System.ini
 2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในส่วน [386Enh] ของแฟ้ม
     MaxPhysPage=30000
   
  						
 3. บันทึกแฟ้ม แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


หากปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง Windows ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณดูที่ "เริ่มต้น Windows 95 " ข้อความ กดแป้น F8 และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเฉพาะจากเริ่มต้นระบบเมนู

  สำหรับ Windows 98 รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏเมนู Startup และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น
 2. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่คุณกำลังพยายามจะติดตั้ง Windows
 3. แก้ไขแฟ้ม System.ini เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์แก้ไข system.iniแล้ว กด ENTER
 4. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในส่วน [386Enh] ของแฟ้ม
     MaxPhysPage=30000
   
  						
 5. บันทึกแฟ้ม แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมติดตั้ง windows ควรดำเนินการต่อไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 184447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB184447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:184447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com