Jak usunąć certyfikat osobisty z programu Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 185059 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL185059
WAŻNE : Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją rejestru utwórz kopię zapasową plików Rejestru (System.dat i User.dat). Oba pliki są plikami ukrytymi w folderze Windows.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób usunięcia certyfikatu osobistego z programu Internet Explorer.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby usunąć certyfikat osobisty z programu Internet Explorer, użyj Edytora Rejestru, aby otworzyć następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
Ten klucz rejestru zawiera klucze, które reprezentują certyfikaty osobiste. Aby usunąć określony certyfikat osobisty, usuń odpowiedni klucz rejestru.

Właściwości

Numer ID artykułu: 185059 - Ostatnia weryfikacja: 12 listopada 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto msient msiew95 msiew98 win98 KB185059
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com