วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel และกรอกข้อมูลช่วงที่ มีแถวลำดับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186120 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft Excel และกรอกรายละเอียดช่วง multi-cell กับอาร์เรย์ของค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลช่วง multi-cell โดยไม่ต้อง populating เซลล์หนึ่งโดยหนึ่ง คุณต้องสร้างตัวแปร SAFEARRAY ซึ่งคุณส่งไปยัง Excel โดยการเรียกฟังก์ชัน SetValue สำหรับวัตถุช่วง ที่สองมิติ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่กระบวนการนี้

หมายเหตุสำหรับอัตโนมัติ Microsoft Excel 2000 และ 2002

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้คลาส wrappers ที่สร้างขึ้นจากไลบรารีของวัตถุ Excel 97 (Excel 8.olb) มีการปรับเปลี่ยน slight รหัสนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับการทำงานอัตโนมัติไคลเอนต์ที่ใช้คลาส wrappers สำหรับ Excel 2000 (Excel9.olb) หรือ Excel 2002 (Excel.olb) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้กับ Microsoft Excel 2000 หรือไลบรารีชนิด 2002 กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูในฐานความรู้ของ Microsoft:
224925ข้อมูล: ไลบรารีชนิดสำหรับ Office อาจเปลี่ยน มีการนำออกใช้ใหม่

ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 ในบทความใน Microsoft Knowledge Base เพื่อสร้างตัวอย่างโครงการ interfaces IDispatch ใช้ และสมาชิกฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb ต่อไปนี้:
  178749วิธีการสร้างโครงการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ MFC และไลบรารีของชนิด
 2. กล่องโต้ตอบที่สร้างในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของบทความหลัก178749เพิ่มตัวควบคุมต่อไปนี้ มีคุณสมบัติตามที่ระบุ เพิ่มตัวแปรของสมาชิกสอดคล้องกัน:
                   Member        Member
     Control  Name       Variable Type     Variable Name
     -----------------------------------------------------------------
     Edit   IDC_STARTINGCELL m_sStartingCell    CString
     Edit   IDC_NUMROWS    m_iNumRows      short
     Edit   IDC_NUMCOLS    m_iNumCols      short
     CheckBox IDC_STRING    m_bFillWithStrings  BOOL
  					
 3. ที่ด้านบนของไฟล์ AutoProjectDlg.cpp เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
     #include "excel8.h"
  					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ CAutoProjectDlg::OnRun() ในแฟ้ม AutoProjectDlg.cpp

  ตัวอย่างรหัส

     // OLE Variant for Optional.
     COleVariant VOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
  
     _Application objApp;
  
     _Workbook objBook;
     Workbooks objBooks;
     Worksheets objSheets;
     _Worksheet objSheet;
     Range range;
  
     if(!UpdateData(TRUE))
     {
       return;
     }
  
     // Instantiate Excel and start a new workbook.
     objApp.CreateDispatch("Excel.Application");
     objBooks = objApp.GetWorkbooks();
     objBook = objBooks.Add(VOptional);
     objSheets = objBook.GetWorksheets();
     objSheet = objSheets.GetItem(COleVariant((short)1));
  
     //Get the range where the starting cell has the address
     //m_sStartingCell and it's dimensions are m_iNumRows x m_iNumCols.
     range = objSheet.GetRange(COleVariant(m_sStartingCell),
                  COleVariant(m_sStartingCell));
     range = range.GetResize(COleVariant(m_iNumRows),
                 COleVariant(m_iNumCols));
  
     //*** Fill the range with an array of values.
  
     //Create the SAFEARRAY.
     COleSafeArray saRet;
     DWORD numElements[2];
     numElements[0]= m_iNumRows;  //Number of rows in the range.
     numElements[1]= m_iNumCols;  //Number of columns in the range.
  
     if(m_bFillWithStrings)
     {
       saRet.Create(VT_BSTR, 2, numElements);
     }
     else
     {
       saRet.Create(VT_R8, 2, numElements);
     }
  
     //Fill the SAFEARRAY.
     long index[2];
     long iRow;
     long iCol;
  
     for(iRow=0;iRow<=m_iNumRows-1;iRow++)
     {
       for(iCol=0;iCol<=m_iNumCols-1;iCol++)
       {
        index[0] = iRow;
        index[1] = iCol;
        if(m_bFillWithStrings)   //Fill with Strings.
        {
          VARIANT v;
          CString s;
          VariantInit(&v);
          v.vt = VT_BSTR;
          s.Format("r%dc%d", iRow, iCol);
          v.bstrVal = s.AllocSysString();
          saRet.PutElement(index, v.bstrVal);
          SysFreeString(v.bstrVal);
          VariantClear(&v);
        }
        else           //Fill with Numbers.
        {
          double d;
          d = (iRow*1000) + iCol;
          saRet.PutElement(index, &d);
        }
       }
     }
  
     //Set the range value to the SAFEARRAY.
     range.SetValue(COleVariant(saRet));
     saRet.Detach();
  
     //Return control of Excel to the user.
     objApp.SetVisible(TRUE);
     objApp.SetUserControl(TRUE);
  					
 5. การคอมไพล์ และเรียกใช้โครงการ
 6. ระบุค่าสำหรับตัวควบคุมต่าง ๆ บนกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:
     Control        Contents
     ------------------------------
     IDC_STARTINGCELL   A1
     IDC_NUMROWS      10
     IDC_NUMCOLS      5
     IDC_STRING      True
  						
  คลิกตกลง

  ผลลัพธ์: สมุดงานใหม่ถูกสร้างขึ้น และมีการเติมข้อมูลให้กับค่าสายอักขระ A1:E10 เซลล์ของแผ่นงานแรก
 7. ระบุค่าสำหรับตัวควบคุมต่าง ๆ บนกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:
     Control        Contents
     ------------------------------
     IDC_STARTINGCELL   C3
     IDC_NUMROWS      2
     IDC_NUMCOLS      9
     IDC_STRING      False
  						
  คลิกตกลง

  ผลลัพธ์: สมุดงานใหม่ถูกสร้างขึ้น และมีการเติมข้อมูลให้กับค่าตัวเลข C3:K4 เซลล์ของแผ่นงานแรก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตโนมัติ Microsoft Excel ที่ใช้ MFC โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
186122วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel และรับข้อแถวลำดับจากช่วง

184663วิธีการฝัง และการทำให้แผ่นงาน Microsoft Excel ที่ มี MFC

179706ใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel และสร้าง/รูปแบบสมุดงานใหม่แบบ

178781วิธีการที่ทำให้ Excel ที่ใช้ MFC และฟังก์ชันแผ่นงาน

178783วิธีการใช้ MFC เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ Microsoft Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186120 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbcode kbhowto kbinterop kbmt KB186120 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186120

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com