ข้อความแสดง terminal Server ข้อผิดพลาดข้อ: 0 เพื่อ 199

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186539
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดของ Terminal Server 0 เพื่อ 199

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาด 1

ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดที่ 2

ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 3

ระบบไม่พบเส้นทางที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 4

ระบบไม่สามารถเปิดแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 5

ปฏิเสธการเข้าใช้งาน

ข้อผิดพลาด 6

หมายเลขอ้างอิงไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 7

บล็อกการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลถูกทำลาย

ข้อผิดพลาด 8

การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการประมวลผลคำสั่งนี้

ข้อ ผิด พลาด 9

ที่ อยู่ บล็อก การ ควบคุม การ เก็บ ข้อมูล ไม่ ถูก ต้อง

ข้อ ผิด พลาด 10

สภาพ แวด ล้อม ที่ ไม่ ถูก ต้อง

ข้อ ผิด พลาด 11

มี ความ พยายาม ที่ จะ โหลด โปรแกรม ที่ มี รูป แบบ ที่ ไม่ ถูก ต้อง

ข้อ ผิด พลาด 12

รหัส การ เข้า ถึง ไม่ ถูก ต้อง

ข้อ ผิด พลาด 13

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อ ผิด พลาด 14

เก็บ ข้อมูล ไม่ เพียง พอ ได้ ใน การ ดำเนิน การ นี้

ข้อ ผิด พลาด 15

ระบบไม่พบไดรฟ์ที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 16

ไดเรกทอรีไม่สามารถเอาออก

ข้อผิดพลาด 17

ระบบไม่สามารถย้ายแฟ้มไปยังดิสก์ไดรฟ์อื่น

ข้อผิดพลาด 18

ไม่มีแฟ้มเพิ่มเติมได้

ข้อผิดพลาด 19

สื่อถูกป้องกันการเขียน

ข้อผิดพลาด 20

ระบบไม่พบอุปกรณ์ที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 21

อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 22

อุปกรณ์ไม่รู้จักคำสั่ง

ข้อผิดพลาด 23

ข้อผิดพลาดของข้อมูล (สำรองวงจรกาเครื่องหมาย)

ข้อผิดพลาด 24

โปรแกรมออกคำสั่ง แต่ความยาวของคำสั่งไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 25

ไดรฟ์ไม่สามารถค้นหาพื้นที่เฉพาะ หรือติดตามบนดิสก์

ข้อผิดพลาด 26

ดิสก์ที่ระบุหรือแผ่นดิสก์ไม่สามารถเข้าถึง

ข้อผิดพลาด 27

ไดรฟ์ไม่พบเซ็กเตอร์ที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 28

เครื่องพิมพ์มีกระดาษ

ข้อผิดพลาด 29

ระบบไม่สามารถเขียนไปยังอุปกรณ์ที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 30

ระบบไม่สามารถอ่านจากอุปกรณ์ที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 31

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบไม่ทำงาน

ข้อผิดพลาด 32

The process cannot access the file because it is being used by another process.

ข้อผิดพลาด 33

กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากการดำเนินการอื่นได้ล็อกส่วนของแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 36

เปิดแฟ้มมากเกินไปสำหรับการใช้ร่วมกัน

ข้อผิดพลาด 38

reached สิ้นสุดแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 39

ดิสก์นั้นเต็ม

ข้อผิดพลาด 50

ไม่สนับสนุนการร้องขอของเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 51

คอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 52

ชื่อที่ซ้ำกันที่มีอยู่บนเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 53

ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 54

เครือข่ายไม่ว่าง

ข้อผิดพลาด 55

ทรัพยากรของเครือข่ายที่ระบุหรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 56

ขีดจำกัดของคำสั่ง BIOS เครือข่ายแล้ว

ข้อผิดพลาด 57

มีข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาด 58

เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 59

มีข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาด 60

การ์ดเชื่อมต่อระยะไกลไม่เข้ากันได้

ข้อผิดพลาด 61

คิวเครื่องพิมพ์นั้นเต็ม

ข้อผิดพลาด 62

ไม่มีเนื้อที่จัดเก็บแฟ้มกำลังรอที่จะพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์

ข้อผิดพลาด 63

แฟ้มของคุณกำลังรอให้พิมพ์ที่ถูกลบ

ข้อผิดพลาด 64

ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 65

ปฏิเสธการเข้าถึงเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 66

ชนิดของทรัพยากรเครือข่ายไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 67

The network name cannot be found

ข้อผิดพลาด 68

เกินขีดจำกัดของชื่อสำหรับการ์ดอะแดปเตอร์เครือข่ายภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อผิดพลาด 69

เกินขีดจำกัดการเซสชัน BIOS เครือข่าย

ข้อผิดพลาด 70

เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลถูกหยุดชั่วคราว หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการกำลังเริ่มต้น

ข้อผิดพลาด 71

ไม่มีการเชื่อมต่อมากกว่าสามารถทำกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลนี้ในขณะนี้ได้เนื่องจากมีอยู่แล้วตามจำนวนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถยอมรับ

ข้อผิดพลาด 72

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์หรือดิสก์ที่ระบุถูกหยุดชั่วคราว

ข้อผิดพลาด 80

แฟ้มที่มีอยู่ทั้งหมด

ข้อผิดพลาด 82

แฟ้มหรือไดเรกทอรีไม่สามารถสร้าง

ข้อผิดพลาด 83

ล้มเหลวบน INT 24

ข้อผิดพลาด 84

เก็บการประมวลผลการร้องขอนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 85:

มีการใช้ชื่ออุปกรณ์ภายในเครื่องแล้ว

ข้อผิดพลาด 86

รหัสผ่านเครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 87

พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 88

ความผิดพลาดในการเขียนเกิดขึ้นบนเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 89

ระบบไม่สามารถเริ่มการดำเนินการอื่นในขณะนี้

ข้อผิดพลาด 100

ไม่สามารถสร้างเซมาฟอร์ระบบอื่น

ข้อผิดพลาด 101

เซมาฟอร์แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลเป็นเป็นเจ้าของโดยกระบวนการอื่น

ข้อผิดพลาด 102

เซมาฟอร์มีการตั้งค่า และไม่สามารถปิด

ข้อผิดพลาด 103

ไม่สามารถตั้งค่าเซมาฟอร์นี้อีกครั้ง

ข้อผิดพลาด 104

ไม่สามารถร้องขอ semaphores แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ณเวลาการขัดจังหวะ

ข้อผิดพลาด 105

ความเป็นเจ้าของก่อนหน้าของเซมาฟอร์นี้ได้สิ้นสุดลง

ข้อผิดพลาด 107

โปรแกรมที่หยุดลงเนื่องจากไม่มีใส่แผ่นดิสก์อื่น

ข้อผิดพลาด 108

ดิสก์ใช้อยู่ หรือถูกล็อกจากการดำเนินการอื่น

ข้อผิดพลาด 109

ไปป์มีการสิ้นสุดลง

ข้อผิดพลาด 110

ระบบไม่สามารถเปิดอุปกรณ์หรือแฟ้มที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 111

ชื่อแฟ้มยาวเกินไป

ข้อผิดพลาด 112

มีเนื้อที่ไม่เพียงพอบนดิสก์

ข้อผิดพลาด 113

ไม่มีแฟ้มภายในรหัสพร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 114

ตัวระบุแฟ้มภายในเป้าหมายไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 117

การเรียก IOCTL โดยโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 118

ค่าพารามิเตอร์การยืนยันบนเขียนสวิตช์ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 119

ระบบไม่สนับสนุนคำสั่งที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 120

ฟังก์ชันนี้ไม่ถูกต้องในโหมดของ Windows NT เท่านั้น

ข้อผิดพลาด 121

รอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซมาฟอร์หมดอายุแล้ว

ข้อผิดพลาด 122

พื้นที่ข้อมูลที่ส่งผ่านไปยังการเรียกระบบมีขนาดเล็กเกินไป

ข้อผิดพลาด 123

ชื่อแฟ้ม ชื่อไดเรกทอรี หรือไวยากรณ์ของชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 124

ระดับการเรียกระบบไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 125

ดิสก์มีไม่มีชื่อไดรฟ์ข้อมูล

ข้อผิดพลาด 126

ไม่พบโมดูลที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 127

ไม่พบกระบวนงานที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 128

ไม่ มี กระบวน การ ย่อย จะ รอ อยู่

ข้อ ผิด พลาด 130

พยายามที่จะใช้หมายเลขอ้างอิงแฟ้มไปยังพาร์ติชันของดิสก์ที่เปิดสำหรับการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่ดิสก์ดิบ I/O

ข้อผิดพลาด 131

มีความพยายามในการย้ายตัวชี้แฟ้มก่อนที่จะเริ่มต้นของแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 132

ตัวชี้แฟ้มไม่สามารถตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่ระบุหรือแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 133

ไม่สามารถใช้คำสั่ง JOIN หรือ SUBST สำหรับไดรฟ์ที่ประกอบด้วยไดรฟ์ที่มีการรวมก่อนหน้านี้

ข้อผิดพลาด 134

มีความพยายามที่จะใช้คำสั่ง JOIN หรือ SUBST บนไดรฟ์ที่มีอยู่แล้วได้เป็นสมาชิก

ข้อผิดพลาด 135

มีความพยายามที่จะใช้คำสั่ง JOIN หรือ SUBST บนไดรฟ์ที่มีอยู่ถูกแทน

ข้อผิดพลาด 136

ระบบพยายามลบ JOIN ของไดรฟ์ที่ไม่ได้อยู่

ข้อผิดพลาด 137

ระบบพยายามลบการแทนค่าของไดรฟ์ที่ถูกแทนไม่

ข้อผิดพลาด 138

ระบบพยายามรวมไดรฟ์กับไดเรกทอรีบนไดรฟ์ที่มีการรวม

ข้อผิดพลาด 139

ระบบพยายามแทนที่ไดรฟ์กับไดเรกทอรีบนไดรฟ์ substituted

ข้อผิดพลาด 140

ระบบพยายามรวมไดรฟ์กับไดเรกทอรีบนไดรฟ์ substituted

ข้อผิดพลาด 141

ระบบ พยายาม SUBST ไดรฟ์ กับ ได เรก ทอรี บน ไดรฟ์ แบบ รวม ได้

ข้อ ผิด พลาด 142

ระบบ cannot ดำเนิน การ JOIN หรือ SUBST ใน ขณะ นี้

ข้อ ผิด พลาด 143

ระบบไม่สามารถรวม หรือแทนที่ไดรฟ์ไป หรือ สำหรับไดเรกทอรีบนไดรฟ์เดียวกัน

ข้อ ผิด พลาด 144

ได เรก ทอรี ไม่ ใช่ ได เรก ทอรี ย่อย ของ ได เรก ทอรี ราก

ข้อ ผิด พลาด 145

ได เรก ทอรี ไม่ ว่าง เปล่า

ข้อ ผิด พลาด 146

เส้นทางที่ระบุกำลังถูกใช้ในการทดแทน

ข้อผิดพลาด 147

ทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะประมวลผลคำสั่งนี้ได้

ข้อผิดพลาด 148

พาธที่กำหนดไม่สามารถใช้ได้ในเวลานี้

ข้อผิดพลาด 149

มีความพยายามในการเข้าร่วม หรือแทนที่ไดรฟ์ซึ่งไดเรกทอรีบนไดรฟ์มีเป้าหมายของการทดแทนที่ก่อนหน้านี้

ข้อผิดพลาด 150

ไม่มีระบุข้อมูลการติดตามระบบในแฟ้ม CONFIG.SYS ของคุณ หรือไม่อนุญาตให้สืบค้นกลับ

ข้อผิดพลาด 151

หมายเลขของเหตุการณ์ DosMuxSemWait เซมาฟอร์ที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 152

จึงไม่มีรัน DosMuxSemWait; semaphores มากเกินไปถูกกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อผิดพลาด 153

รายการ DosMuxSemWait ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 154

ชื่อไดรฟ์ข้อมูลที่คุณใส่นั้นเกินขีดจำกัดการอักขระของป้ายชื่อของระบบแฟ้มเป้าหมาย

ข้อผิดพลาด 155

ไม่สามารถสร้างเธรดอื่น

ข้อผิดพลาด 156

กระบวนการผู้รับได้ปฏิเสธสัญญาณ

ข้อผิดพลาด 157

เซกเมนต์ถูกละทิ้งแล้ว และไม่สามารถถูกล็อก

ข้อผิดพลาด 158

เซกเมนต์ไม่ได้ล็อกอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 159

อยู่สำหรับหมายเลขเธรดไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 160

สตริอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไป DosExecPgm ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 161

เส้นทางที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 162

มีสัญญาณรอค้างอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 164

ไม่มีเธรดมากกว่าสามารถสร้างขึ้นในระบบ

ข้อผิดพลาด 167

ไม่สามารถล็อกบริเวณของแฟ้ม

ข้อผิดพลาด 170

ทรัพยากรที่ร้องขอถูกใช้งาน

ข้อผิดพลาด 173

การร้องขอการล็อกไม่ชัดเจนสำหรับบริเวณการยกเลิกการจัดหาให้

ข้อผิดพลาด 174

ระบบแฟ้มไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงชนิดล็อก atomic

ข้อผิดพลาด 180

ระบบตรวจพบหมายเลขเซกเมนต์ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 183

ไม่สามารถสร้างแฟ้มเมื่อแฟ้มนั้นอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 186

ค่าสถานะการส่งผ่านไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 187

ไม่พบชื่อเซมาฟอร์ระบบที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 196

ระบบปฏิบัติการไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้

ข้อผิดพลาด 197

ระบบปฏิบัติการไม่ได้เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้กำหนดค่า

ข้อผิดพลาด 199

ระบบปฏิบัติการไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186539 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB186539 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186539

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com