PRB: Klaidos prane?imas: 403.7 draud?iama: kliento sertifikat?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 186812 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kada bandysite nustatyti ry?? su interneto svetain?, kuri reikalauja kliento autentifikavim?, galite gauti ?i? klaidos prane?im?:
HTTP klaida 403
403.7 Draud?iama: Kliento sertifikat?

Prie?astis

?i klaida ?vyksta, kai i?teklius, kur? bandote pasiekti reikalauja, kad j?s? nar?ykl? turi klientas Secure Sockets Layer (SSL) sertifikatas, serveris atpa??sta. Tai naudojama patvirtinamas jums kaip tinkamu vartotoju i?tekliaus. Kreipkit?s ? administratori? ?iniatinklio serverio gauti tinkamo kliento sertifikat?.

Yra kelios galimos prie?astys ?i? problem?:
 • ?akninis sertifikatas (sertifikatas institucija sertifikat?) kliento sertifikato i?davim? serveris n?ra ?diegtas kompiuteryje, kuriame yra veikia IIS.

  - ar -
 • Kliento sertifikato galiojimo laikas arba efektyvus laiko buvo pasiek?.

  - ar -
 • Kliento sertifikatas buvo at?auktas.

Sprendimas

Priklausomai nuo j?s? problemos prie?ast?, atlikite vien? i? ?i? rezoliucijos:
 • Parsisi?sti ?akninis serverio nar?ykl?je serveryje kompiuterio. Paleisti Iisca.exe komand? eilut?s ?rankis, kuris ?sik?r?s ? Inetsrv Katalogas.
 • Patikrinti jo ?sigaliojimo kliento sertifikato ir ?sitikinkite, kad ? data ir laikas at?jo. Tikrinti galiojimo pabaigos dat? ir ?sitikinkite, kad ? sertifikatas dar n?ra pasibaig?s.
 • Susisiekite su j?s? sertifikavimo tarnyba pamatyti, jei j?s? sertifikatas nebegalioja.

Daugiau informacijos

Microsoft Internet Explorer 4.0 ir IIS 4.0 j? ?akniniai sertifikatai sand?liuot? skirtingose vietose registro. Iisca.exe ?rankis sinchronizuoti dviej? ?akn? liudijim? saugyklos.

Savyb?s

Straipsnio ID: 186812 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB186812 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 186812

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com