วิธีการใช้ ADO ในการเข้าถึงวัตถุผ่านที่ผู้ให้บริการ ADSI LDAP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 187529 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ผู้ให้บริการ Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI) Lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอล (LDAP) ที่ใช้อินเทอร์เฟซของ OLE DB ที่อนุญาตให้คุณสามารถใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) ในการเข้าถึงวัตถุใน LDAP ไดเรกทอรีที่เข้ากันได้ คุณต้องสร้างวัตถุเชื่อมต่อ ADO และตั้งค่าคุณสมบัติของผู้ให้บริการการ "ADsDSOObject" คุณสามารถระบุสายอักขระใด ๆ รวมถึง "", เป็นสายอักขระการเชื่อมต่อ (อาร์กิวเมนต์แรก) ของวิธีการเปิดของวัตถุการเชื่อมต่อ ADO ได้

เชื่อมต่อวัตถุดำเนินวิธีของ CommandText (อ็อบเจ็กต์แรก) ที่มีการสอบถาม LDAP ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ในรูปแบบต่อไปนี้:
  <LDAP://server/adsidn>;ldapfilter;attributescsv;scope
				
โดย::
 • เซิร์ฟเวอร์มีชื่อ (หรือที่อยู่ IP) ของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไดเรกทอรี
 • adsidn คือ ชื่อที่แตกต่าง (DN) ของจุดเริ่มต้นสำหรับแบบสอบถามของคุณแสดงการจัดรูปแบบ ADsPath ด้วย "/" ตัวแยกและรากของ namespace ทางด้านซ้าย คุณยังสามารถใช้รูปแบบชื่อ attributed ลักษณะ X.500 มีชื่อแตกต่างสัมพัทธ์ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรากของพื้นที่ชื่อที่อยู่ทางด้านขวา
 • ตัวกรอง 1dap เป็นสายอักขระการกรอง LDAP (ดู rfc2254)
 • attributescsv เป็นรายชื่อของแอตทริบิวต์จะส่งคืนสำหรับแต่ละแถวในชุดระเบียนใช้จุลภาคคั่น
 • ขอบเขตคือ: ฐาน onelevel หรือทรีย่อย
หมายเหตุ:: rfc2253 syntaxes LDAP ที่ถูกใช้ไวยากรณ์ ADSI LDAP ที่ระบุ

เมื่อต้องการกลับ ADsPath คลา และแอตทริบิวต์ cn ของวัตถุทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่ผู้รับทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณสามารถใช้ CommandText ที่ต่อไปนี้ (ในรูปแบบ URL):
   LDAP:<//server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;
     (objectClass=*);ADsPath,objectClass,cn;subtree"
				
หรือ (ใน attributed ชื่อรูป):
   <LDAP://server/cn=recipients,ou=site,o=organization>, _
     (objectClass=*);ADsPath,objectClass;subtree
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual Basic แสดงแบบสอบถามนี้:

ตัวอย่างรหัส

 Dim conn As ADODB.Connection
   Dim rs As ADODB.Recordset

   Set conn = New ADODB.Connection
   conn.Provider = "ADSDSOObject"
   conn.Open "ADs Provider"

   Set rs = conn.Execute( _ 
      "<LDAP://server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;" _
      & "(objectClass=*);ADsPath,objectClass,cn;subtree")

   While Not rs.EOF
     Debug.Print rs.Fields(0).Value, rs.Fields(1).Value, _
        rs.Fields(2).Value
     rs.MoveNext
   Wend

   conn.Close


				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับรายการและคำอธิบาย RFCs LDAP ทั่วไปรวมทั้ง RFC 2253 และ RFC 2254 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
221606RFCs LDAP ที่พบโดยทั่วไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
275917PRB: ADSI 2.5 และ MDAC 2.6 ความเข้ากันได้ออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 187529 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbmdacnosweep kbtophit kbmt KB187529 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:187529

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com