Jak zmienić port nasłuchiwania serwera terminali

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 187623 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL187623
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Domyślnie serwer terminali i usługi terminalowe systemu Windows 2000 są używane do połączeń klienckich portu TCP 3389. Firma Microsoft nie zaleca zmieniania tej wartości. Jeśli jednak zmiana tego portu będzie konieczna, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zmienić port domyślny dla wszystkich nowych połączeń serwera terminali:
 1. Uruchom program Regedt32 i przejdź do następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  UWAGA: Powyższy klucz rejestru stanowi jedną ścieżkę; w celu zwiększenia czytelności został on zawinięty.

 2. Znajdź podklucz PortNumber i zwróć uwagę na jego wartość, 00000D3D (szesnastkowy odpowiednik liczby 3389). Zmodyfikuj numer portu w formacie szesnastkowym i zapisz nową wartość.

  Aby zmienić port dla określonego połączenia serwera terminali:
  • Uruchom program Regedt32 i przejdź do następującego klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\połączenie
   UWAGA: Powyższy klucz rejestru stanowi jedną ścieżkę; w celu zwiększenia czytelności został on zawinięty.
 3. Znajdź podklucz PortNumber i zwróć uwagę na jego wartość, 00000D3D (szesnastkowy odpowiednik liczby 3389). Zmodyfikuj numer portu w formacie szesnastkowym i zapisz nową wartość.

  UWAGA: Ponieważ korzystanie z alternatywnych portów nie zostało jeszcze w pełni zaimplementowane w programie Terminal Server 4.0, pomoc techniczna będzie udzielana tylko w miarę możliwości, a w przypadku występowania problemów firma Microsoft może poprosić o ponowne ustawienie portu 3389.

Aby zmienić ustawienie portu po stronie klienta

 1. Otwórz Menedżera połączeń klientów.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Nowy kontakt, a następnie utwórz nowe połączenie. Po uruchomieniu kreatora nowe połączenie powinno znajdować się na liście.
 3. Zaznacz nowe połączenie i w menu Plik kliknij polecenie Eksportuj. Zapisz je jako nazwa.cns.
 4. Dokonaj edycji pliku .cns przy użyciu Notatnika, zmieniając wartość „Server Port=3389” na „Server Port=xxxx”, gdzie xxxx jest tym nowym portem, który został określony w serwerze terminali.
 5. Następnie zaimportuj plik do Menedżera połączeń klientów. Może pojawić się monit o zastąpienie bieżącego portu, jeśli nowy port ma taką samą nazwę. W takim przypadku należy go zastąpić. Ustawienia portu klienta są teraz prawidłowe i zgodne ze zmienionymi ustawieniami serwera terminali.
UWAGA: Klient ActiveX serwera terminali w systemie Windows 2000 łączy się tylko z portem TCP 3389. Tej konfiguracji nie można zmienić. Klient ActiveX serwera terminali dostępny w systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003 obsługuje możliwość zmodyfikowania ustawień portu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326945 Jak zmienić port nasłuchiwania w kliencie sieci Web serwera terminali systemu Windows

UWAGA: Aby uaktywnić nowy port nasłuchiwania, należy ponownie uruchomić serwer terminali lub ponownie utworzyć usługę odbiornika RDP, korzystając z konfiguracji usług terminalowych.

Właściwości

Numer ID artykułu: 187623 - Ostatnia weryfikacja: 18 maja 2011 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB187623

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com