A Készenlét opció hiányzik a Leállítás párbeszédablaknál

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 188134
Ezt a cikket korábban a következ? néven tették közzé: HU188134
Ha ez a cikk nem oldja meg a hardverrel kapcsolatos problémáját, nézze meg a következő Microsoft weboldalt ahol további cikkeket találhat a hardverekkel kapcsolatban:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
FONTOS: Ez a cikk a Rendszernyilvántartás szerkesztéséről tartalmaz információt. Mielőtt szerkesztené a Rendszernyilvántartást, győződjön meg arról, hogy vissza tudja-e állítani azt, ha egy hiba jelentkezne ezek után. Segítséget a regedit.exe súgójában a "Regisztrációs adatbázis visszaállítása" témakörben vagy a regedt32.exe súgójában a "Regisztrációs adatbázis kulcs visszaállítása" témakörben kaphat.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

Amikor a Startra kattint, és a Leállítás opciót választja, a Készenlét opció hiányzik a Leállítás párbeszédablakban.

Oka

A jelenséget az alábbiak egyike okozhatja:
 • Amikor a következő hibaüzenetet kapta, az Igenre kattintott:

  Az utóbbi alkalommal amikor a számítógépe készenléti állapotban volt, nem válaszolt (lefagyott). Szeretné ha a számítógépe ne alkalmazza a Készenlét állapotot a jövőben?
 • Az utóbbi két alkalommal a számítógépe készenléti állapotban volt, és nem válaszolt (lefagyott).
 • A Fejlett energiagazdálkodás (APM) nincs megfelelően beállítva, a számítógép BIOS-ában.

A megoldás

A probléma megoldásához, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Startra, mutasson a Beállításokra, és kattintson a Vezérlőpultra.
 2. Kattintson az Eszközkezelőre, és kattintson kétszer a Rendszereszközökre, hogy megtekintse a tartalmát.
 3. Ellenőrizze, hogy a Fejlett energiagazdálkodás szerepel a Rendszereszközöknél. Ha szerepel, kattintson az Eltávolításra, majd indítsa újra a számítógépet, és folytassa a 4. Ponttal. Ha nem szerepel a listában, kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kattintson a Startra, mutasson a Beállításokra, és kattintson a Vezérlőpultra. Kattintson kétszer az Új hardver hozzáadása ikonra.
  2. Kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat az Új hardver varázsló befejezéséhez. Ha a varázsló felismeri és telepíti a támogatást a Fejlett energia-gazdálkodáshoz, ne folytassa tovább a leírt lépésekkel. Ha a varázsló nem felismeri fel és nem telepíti a támogatást a Fejlett energia-gazdálkodáshoz, a probléma lehet, hogy a hardverhez vezethető vissza, és a Microsoft javasolja, hogy forduljon a számítógép gyártójához további segítségért.
 4. Kattintson a Startra, mutasson a Beállításokra, és kattintson a Vezérlőpultra. Kattintson kétszer az Új hardver hozzáadása ikonra.
 5. Kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat az Új hardver varázsló befejezéséhez. Ha a varázsló felismeri és telepíti a támogatást a Fejlett energia-gazdálkodáshoz, folytassa a 7. pontban leírt lépéssel. Ha a varázsló nem ismeri fel és nem telepíti a támogatást a Fejlett energia-gazdálkodáshoz, a probléma lehet, hogy a hardverhez vezethető vissza, és a Microsoft javasolja, hogy forduljon a számítógép gyártójához további segítségért.
 6. Indítsa újra a számítógépet, és tesztelje, hogy a probléma megoldódott-e, mégpedig úgy, hogy a Startra kattint, majd a Leállításra. Ha a probléma megoldódott, ne folytassa tovább a leírt lépésekkel . Ha a probléma nem oldódott meg, folytassa tovább a 8. pontban leírt lépésekkel.
 7. Kattintson a Startra, mutasson a Beállításokra, és kattintson a Vezérlőpultra, és kattintson duplán a Rendszer ikonra.
 8. Kattintson az eszközkezelőre, és kattintson kétszer a Hajlékonylemez-vezérlőre, majd válassza a szabványos Hajlékonylemez-vezérlőt, és kattintson az Eltávolítás gombra.
 9. Indítsa újra a számítógépet. Jegyezze meg, hogy amikor ezt végrehajtja, a Windows automatikusan felismeri a Hajlékonylemez-vezérlőt, és a SuspendFlag bejegyzés a regisztrációs adatbázisban újra beállítja.
 10. Tesztelje, hogy a probléma megoldódott-e, mégpedig úgy, hogy a Startra kattint, majd a Leállításra. Ha a probléma megoldódott, ne folytassa tovább a leírt lépésekkel. Ha a probléma nem oldódott meg, folytassa tovább a 12. pontban leírt lépésekkel.
 11. Ha a számítógép csatlakozik a hálózatra, konzultáljon a hálózat adminisztrátorával, mielőtt ezt a lépést végrehajtja.

  MEGJEGYZÉS: A Regisztrációs Adatbázis szerkesztő használatáról további információt a Szerkesztő Súgójából kaphat. (Regedit.exe) Javasoljuk, hogy a Rendszernyilvántartás szerkesztése előtt készítsen biztonsági másolatot a regisztrációs fájlokról (System.dat User.dat). Ha Windows NT-t használ, frissítenie kell a Emergency Repair Disket (ERD).

  FIGYELMEZTETÉS: A Regisztrációs adatbázis szerkesztő helytelen használata, helyrehozhatatlan hibát okozhat, ami a Windows 98 újratelepítéséhez is vezethet. A Microsoft nem vállal garanciát azokra a problémákra, amelyek a szerkesztő helytelen használatából származnak. A Regisztrációs Adatbázis szerkesztőt mindenki a saját felelősségére használhatja.

  A regisztrációs adatbázis-szerkesztőben keresse meg az alábbi kulcsot:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VXD\VPOWERD


  Ellenőrizze, hogy a "Flags" és a "SuspendFlag" neveknél szerepel-e adat. Ha ezek az adatok nem léteznek, lépjen ki a regisztrációs adatbázis-szerkesztőből, és további segítségért vegye fel a kapcsolatot a hardver forgalmazójával. Ha ezek az adatok léteznek, ellenőrizze, hogy a "Flags" névhez tartozó érték nagyobb vagy egyenlő mint 200. Ha igen, módosítsa az adatot, mégpedig a jelenlegi értékhez képest 200-al kevesebbet adjon meg. Például, ha az adat 310 volt, akkor most változtassa meg 110-re. A "SuspendFlag" névhez tartozó értéket módosítsa 0-ra, ha az érték nem volt 0.
 12. Indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 188134 - Utolsó ellenőrzés: 2011. január 5. - Verziószám: 2.0
Kulcsszavak: 
kbwinme kbenv kbui win98 kbprb KB188134
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com