Τρόπος προσδιορισμού έκδοσης 32-bit των Windows που χρησιμοποιείται

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 189249 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Μια εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε εργασίες με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει, από το παράδειγμα, πώς να διακρίνει τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Window NT 3.51, Microsoft Windows NT 4.0, τα Windows 2000 και Microsoft Windows XP.

Το Win32GetVersionExσυνάρτηση αποδίδει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα για τον προσδιορισμό του λειτουργικού συστήματος. Μεταξύ αυτών των τιμών είναι οι αριθμοί κύριων και δευτερευουσών αναθεώρησης και ένα αναγνωριστικό πλατφόρμας. Με την εισαγωγή των Windows 98, τώρα χρειάζονται μια λογική που εμπλέκονται περισσότερα αξιολόγησης, για να προσδιορίσετε ποια έκδοση των Windows. Η παρακάτω λίστα παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της δομής OSVERSIONINFO συμπληρώνεται από τοGetVersionExFunction:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Τα Windows 95Windows 98,Windows MeWindows NT 4.0WINDOWS 2000WINDOWS XP
PlatformID111222
κύρια έκδοση444455
δευτερεύουσα έκδοση01090001

Περισσότερες πληροφορίες

Παράδειγμα βήμα προς βήμα

 1. Ξεκινήστε ένα νέο έργο Standard EXE στη Visual Basic. Φόρμα1 δημιουργείται από προεπιλογή.
 2. Από τοΤο έργομενού, προσθέστε έναΤυπική λειτουργική μονάδαστο έργο.
 3. Εισαγάγετε τον ακόλουθο κώδικα στοModule1:
     Public Declare Function GetVersionExA Lib "kernel32" _
          (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Integer
   
        Public Type OSVERSIONINFO
          dwOSVersionInfoSize As Long
          dwMajorVersion As Long
          dwMinorVersion As Long
          dwBuildNumber As Long
          dwPlatformId As Long
          szCSDVersion As String * 128
        End Type
   
        Public Function getVersion() As String
          Dim osinfo As OSVERSIONINFO
          Dim retvalue As Integer
   
          osinfo.dwOSVersionInfoSize = 148
          osinfo.szCSDVersion = Space$(128)
          retvalue = GetVersionExA(osinfo)
   
          With osinfo
          Select Case .dwPlatformId
   
          Case 1
          
            Select Case .dwMinorVersion
              Case 0
                getVersion = "Windows 95"
              Case 10
                getVersion = "Windows 98"
              Case 90
                getVersion = "Windows Millennium"
            End Select
    
          Case 2
            Select Case .dwMajorVersion
              Case 3
                getVersion = "Windows NT 3.51"
              Case 4
                getVersion = "Windows NT 4.0"
              Case 5
                If .dwMinorVersion = 0 Then
                  getVersion = "Windows 2000"
                Else
                  getVersion = "Windows XP"
                End If
            End Select
    
          Case Else
            getVersion = "Failed"
        End Select
   
          End With
        End Function
  
  					
 4. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή κώδικα, τοΦόρτωσητο συμβάν Φόρμα1:
  MsgBox GetVersion()
  					
 5. Εκτελέστε το έργο και Σημειώστε ότι ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει τη σωστή έκδοση των Windows.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
92936Τρόπος λήψης αριθμού έκδοσης των Windows 3.1 σε VB με GetVersion

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 189249 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbmt KB189249 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:189249

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com