Opdracht werkt niet in Excel voor Mac werk bladen in de groep zoeken

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 189629 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Wanneer u deZoekendialoog venster om te zoeken naar specifieke informatie over Microsoft Excel voor Mac alleen zoekt de waarde in het actieve werk blad (zelfs als u meerdere werk bladen deze gegevens bevatten hebt geselecteerd).

Als de gegevens zich niet op het actieve werk blad, maar zich op een ander werk blad in de groep bevindt, kan Excel voor Mac zoeken op het laatste werk blad in de groep met die waarde; echter zoekt niet alle gegroepeerde bladen ertussen.

OPMERKING: Dit is niet een probleem wanneer u hetVervangenopdracht. Alleen deZoekenopdracht vertoont dit probleem.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat deZoekenopdracht werkt niet op gegroepeerde werk bladen. Excel voor Mac Help gemeld als een groep bladen selecteert, deZoekenopdracht doorzoekt alle werk bladen in de groep, met uitzondering van Visual Basic-modules. Dit is niet het werkelijke probleem. Wanneer u meerdere werk bladen selecteert en u deZoekenopdracht Zoeken naar gegevens in een werk blad, wordt alleen het eerste exemplaar van de waarde is gevonden.

Workaround

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.Dit probleem wilt omzeilen, kunt u een Microsoft Visual Basic voor Macro (toepassingenSubprocedure) voor elk werk blad dat is zoeken in de groepmodus geselecteerd. De macro maken, gaat u als volgt te werk:
 1. Opslaan en sluit alle geopende werk mappen en maak een nieuwe werkmap.
 2. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opVisual Basic-Editor.
 3. Op deInvoegenmenu, klikt u opModule.
 4. Typ de volgende code in de module:
  Sub FindData()
  
    ' This Sub prompts you for a value and searches each worksheet
    ' that is selected in group mode. If it finds the search value,
    ' the routine prompts you to continue the search on the sheet.
    ' If it does not find the value on the sheet, it goes to the
    ' next sheet. You can cancel the search on the sheet by
    ' answering No to "Look for another value..." and then
    ' answering Yes to "Cancel the search ...".
    '
    ' WARNING: When this macro ends, the workbook will no longer be
    ' in group mode.
  
    testValue = InputBox("Enter the value to search for : ")
    For Each x In ActiveWindow.SelectedSheets
     x.Select
     Set foundcell = ActiveSheet.Cells.Find(testValue)
      If foundcell Is Nothing Then
        MsgBox "The word was not found"
      Else
        MsgBox "The word was found in cell " & foundcell.Address
        Range(foundcell.Address).Select
  
    LookAgain:
        response = MsgBox _
          ("Look for another value on this sheet?", vbYesNo)
  
        ' If response = 6, we will not continue searching on
        ' this sheet.
        If response = 6 Then
  
          ' Part2
          Set foundcell = _
            ActiveSheet.Cells.FindNext(after:=ActiveCell)
          Range(foundcell.Address).Select
          GoTo LookAgain
        End If
  
        If response = 7 Then
          response = MsgBox("Cancel search ? ", vbYesNo)
          If response = 6 Then End
          GoTo NextSheet
        End If
      End If
  
   NextSheet:
     Next x
     MsgBox "Search is complete ....."
  
  End Sub
  					
 5. Op deBestandmenu (ofExcelKlik in het menu in Microsoft Excel X voor Mac)Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.
 6. Selecteer de werk bladen (groepmodus) die u wilt zoeken. Gebruik de juiste methode voor uw situatie:
  • Als u twee of meer aangrenzende bladen selecteren, klik op het tabblad het eerste blad, en houd vervolgens SHIFT en klik op het tabblad voor de laatste blad.

   - of -
  • Als u twee of meer niet aangrenzende bladen selecteren, klik op de tab van het eerste blad, houd COMMAND ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen.

   - of -
  • Als u alle bladen in de werkmap selecteren, houdt u CONTROL, en klik op het tabblad blad en klik opAlle bladen selecterenin het snelmenu.
 7. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opMacro's.
 8. Klik op deFindDatamacro en klik vervolgens opUitvoeren. Volg de aanwijzingen in de dialoogvensters die worden weer gegeven.

Referenties

Klik voor meer informatie over de opdracht zoekenMicrosoft Excel voor Mac Helpop deHelpin het menu typegegevens zoeken of vervangenin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 189629 - Laatste beoordeling: donderdag 6 oktober 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbdtacode kbprb kbmt KB189629 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:189629

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com