" 0E เป็นข้อยกเว้นร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อ 0028: <xxxxxxxx>" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด</xxxxxxxx>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ "Registry การในคืนค่า" ใน Regedit.exe หรือหัวข้อวิธีใช้ "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ใน Regedt32.exe

เมื่อต้องการดูรายการของบทความอื่น ๆ สามารถใช้ได้กับข้อผิดพลาดในการ 0E ข้อยกเว้นร้ายแรงใน Windows 98 คลิเพื่อดูการเชื่อมโยงต่อไปนี้:คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของข้อยกเว้นร้ายแรง 0E ใน Windows 98 บทความ
เมื่อต้องการดูรายการของบทความอื่น ๆ สามารถใช้ได้กับข้อผิดพลาดในการ 0E ข้อยกเว้นร้ายแรงใน Windows Me คลิเพื่อดูการเชื่อมโยงต่อไปนี้:คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของข้อยกเว้นร้ายแรง 0E ใน Windows Me บทความ
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยลดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อ Windows เริ่มทำงาน:
Fatal แบบ 0E ข้อยกเว้นได้เกิดขึ้นที่ 0028:XXXXXXXX ใน SYMEvent VXD (02) + XXXXXXXX

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากรุ่นที่เก่ากว่าของ Symantec มีการติดตั้งโปรแกรม (เช่นโปรแกรมป้องกันไว Norton) ได้

การแก้ไข

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน
คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ "เปลี่ยนคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" วิธีใช้ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe โปรดสังเกตว่า คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานแฟ้ม Symevnt.386 ของ Symantec โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อที่ลบคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ มีอยู่:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt
 2. คลิก Start คลิก Run ชนิดsyseditแล้ว คลิกตกลง
 3. บนเมนูหน้าต่าง คลิก System.ini
 4. บนเมนูการค้นหา คลิกค้นหา
 5. ในกล่องค้นหา พิมพ์symevnt.386แล้ว กด ENTER
 6. ทำเครื่องหมายอัฒภาค () ในตอนต้นของบรรทัดที่ประกอบด้วย "symevnt.386"
 7. บนเมนู'แฟ้ม' คลิกบันทึก และจากนั้น คลิกจบการทำงานบนเมนู'แฟ้ม'
 8. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ติดตั้งโปรแกรมของ Symantec หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ผู้ติดต่อของ Symantec สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม Symevnt.386 เป็นส่วนตัวที่ "Symantec เหตุการณ์จัดการ ซึ่งเป็นจริงชุดของแฟ้มที่ชื่อว่า Symevnt.386, Symevnt1.dll และ S32evnt1.dll แฟ้มเหล่านี้ Norton ติดตามข้อมูลของระบบและรายงานข้อมูลเพื่อป้องกันไวรัสของ Norton และโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ของ Symantecผลิตภัณฑ์ของบุคคลสามที่กล่าวถึงในบทความนี้ถูกผลิต โดยผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft เราทำให้ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Norton ที่ไซต์ Symantec เว็บที่:
http://www.symantec.com
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0e kbprb kbmt KB189655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com