วิธีการใช้แฟ้มข้อมูลการเชื่อมโยงกับ ADO

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189680 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ODBC ความสามารถในการบันทึกชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ที่ประกอบด้วยข้อมูล (ซึ่ง basically จำนวนการสตริงการเชื่อมต่อ persisted) ในการแชร์แฟ้มอย่างง่ายแทน ในรีจิสทรี

วัตถุ ActiveX ข้อมูล (ADO) แสดงฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกันในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลการเชื่อมโยง (*.udl)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล

 1. คลิกขวาที่ไดเรกทอรีที่คุณต้องการเก็บแฟ้ม ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกข้อมูลของ Microsoft เชื่อมโยง. แฟ้มใหม่ปรากฏอยู่ในไดเรกทอรีที่มีชื่อ Link.udl ข้อมูลใหม่ของ Microsoft เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็นPubs.udl.หมายเหตุ:: ถ้ามีการใช้ Windows 2000 คลิกขวาที่คุณต้องการเก็บแฟ้มนั้น ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกข้อความเอกสาร. การเปลี่ยนแปลงนั้นtxtนามสกุลของชื่อแฟ้มเมื่อต้องการudl.

 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล คุณเห็นแท็บดังต่อไปนี้:
  ผู้ให้บริการ | การเชื่อมต่อ | ขั้นสูง | ทั้งหมด
 3. กระบวนการผู้ให้บริการแท็บช่วยให้คุณสามารถระบุผู้ให้บริการ (ค่าเริ่มต้นคือ ผู้ให้บริการ Microsoft OLE-DB สำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC) ใช้ตัวให้บริการเริ่มต้น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. กระบวนการเชื่อมต่อแท็บช่วยให้คุณสามารถระบุทั้งชื่อแหล่งข้อมูลที่ถูกกำหนดในการดูแล ODBC หรืออนุญาตให้คุณใส่สายอักขระการเชื่อมต่อ

  คุณสามารถให้ข้อมูลกับหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้:
  • ใช้ชื่อ DSN กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเชื่อมต่อ (ดังกล่าวมีข้อมูลทั้งหมดที่อยู่การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล)
  • สร้างการเชื่อมต่อสาย หรือใช้สายอักขระการเชื่อมต่อที่รู้จัก
  สันนิษฐานว่าคุณได้สร้างแบบ DSN ของระบบสำหรับฐานข้อมูล pubs คุณเห็น DSN ในกล่องรายการหล่นลง (แหล่งข้อมูลใช้) เลือก DSN ที่สำหรับการเชื่อมต่อ และทดสอบ โดยการคลิกทดสอบการเชื่อมต่อ. นอกจากนี้คุณสามารถสร้างสตริงการเชื่อมต่อของคุณ
 5. การตั้งค่าการให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกตกลง. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูล ดูวิธีใช้ Msdasc.hlp แฟ้ม ซึ่งคุณสามารถค้นหาในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้: Files\System\ole Files\Common C:\Program db
 6. เปิดตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad และจากนั้น ลากDataLinkไอคอนลงในเอกสารว่างเปล่า คุณเห็นสายอักขระการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงข้อมูลแทน คุณสามารถใช้สายอักขระการเชื่อมต่อนี้ในรหัสของคุณ

ใช้แฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลในรหัสที่ มีการเชื่อมต่อ ADO

การใช้แฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ ADO เป็น fairly อย่างง่าย ไวยากรณ์ โดยใช้เส้นทางที่สมบูรณ์คือต่อไปนี้:

cnPubs.ConnectionString = "File Name=C:\Path\To\Pubs.UDL;"
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
308075วิธีการใช้แฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลกับวัตถุ OleDbConnection ใน Visual Basic .NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc668796.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189680 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbdatabase kbFAQ kbhowto kbmt KB189680 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189680

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com