ข้อมูลที่ถูกตัดทอนจะมีโปรแกรมควบคุม Excel ODBC 255 อักขระ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189897 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณดึงข้อมูลภายนอกที่ใช้โปรแกรมควบคุม ODBC 97 Excel ของ Microsoft เขตข้อมูลที่มีมากกว่า 255 อักขระอาจถูกตัดทอนถึง 255 อักขระ

สาเหตุ

ข้อมูลของคุณอาจถูกตัดทอนลงถึง 255 อักขระถ้าระเบียนแรก 8 สำหรับเขตข้อมูลที่ถูกตัดทอนประกอบด้วยอักขระ 255 หรือน้อยกว่า โปรแกรมควบคุม Microsoft Excel ODBC จะ โดยค่าเริ่มต้น สแกนแถว 8 เป็นอันดับแรกของข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์

ถึงแม้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนค่าแถวที่สแกนในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าของ Excel Microsoft ODBC บางอย่างที่สูงกว่า 8 (แต่ไม่มากกว่า 16) ค่านี้จะไม่ถูกใช้ โดย Excel โปรแกรมควบคุม Excel ODBC ใช้ค่า TypeGuessRows DWORD ของรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดจำนวนแถวในการสแกนในข้อมูลของคุณ:
 • Excel 97:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Excel
 • Excel 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel

การแก้ไข

เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวที่โปรแกรมควบคุม Excel ODBC สแกนเพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลที่มีอยู่ในตารางของคุณ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าค่า TypeGuessRows DWORD

หมายเหตุ: การตามขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้เท่านั้นหากมีบันทึกแฟ้ม Excel ของแหล่งข้อมูลของคุณในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน Excel Microsoft ถ้าคุณได้รับการบันทึกในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน 5.0/95 97 ของ Excel Microsoft & ข้อมูลจะเสมอถูกตัดทอนลงถึง 255 อักขระ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ "เปลี่ยนคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" วิธีใช้ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe โปรดสังเกตว่า คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT คุณควรยังปรับปรุงของคุณ Emergency ซ่อมแซม Disk (ERD)

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับค่า TypeGuessRows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เรียกใช้อยู่
 2. บนเมนู'เริ่ม' คลิกเรียกใช้ ประเภท:regeditคลิกตกลง
 3. ในการ Registry Editor ขยายคีย์ต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • Excel 97:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Excel
  • Excel 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
 4. เลือก TypeGuessRows และบนเมนู'แก้ไข'คลิกปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORD คลิก'ทศนิยมภายใต้ฐาน พิมพ์ค่าระหว่าง 0 ถึง 16 โดยรวม ค่าข้อมูล คลิกตกลง และออกจาก'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
หมายเหตุ: สำหรับเหตุผลประสิทธิภาพการทำงาน การกำหนดค่า TypeGuessRows ศูนย์ (0) ไม่แนะนำถ้าตาราง Excel ของคุณมีขนาดใหญ่มาก เมื่อมีตั้งค่านี้เป็นศูนย์ Microsoft Excel จะสแกนเร็กคอร์ดทั้งหมดในตารางของคุณเพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB189897 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com