ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นร้ายแรง 06 ได้เกิดที่...

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 190123
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในระหว่างการ Microsoft Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition Setup คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อยกเว้นร้ายแรง 06 ที่ <xxxx>: <xxxxxxxx></xxxxxxxx> </xxxx>

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากรุ่นก่อนหน้าของ VirusScan ของ McAfee (ไวรัสโปรแกรมซอฟต์แวร์) หรือโปรแกรมป้องกันไว Norton ถูกโหลดจากแฟ้ม Autoexec.bat

การแก้ไข

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด VirusScan McAfee หรือป้องกันไวรัสของ Norton โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏเมนู Windows 98 Startup และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:แก้ไข c:\autoexec.batแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:remและจากนั้นวรรคตอนเริ่มต้นของบรรทัดที่ประกอบด้วย Vshield.exe

    ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมป้องกันไว Norton พิมพ์remแล้ววรรคตอนเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่ม โดยการป้องกันไวรัสของ Norton
  4. บันทึก และปิดแฟ้ม Autoexec.bat แล้ว
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าควรดำเนินการต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลสามที่กล่าวถึงในบทความนี้ถูกผลิต โดยผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft เราทำให้ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรือ other-wise เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 190123 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbsetup kbmt KB190123 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:190123

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com