Τρόπος εξαγωγής των πληροφοριών από το φύλλο του Excel με DAO

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 190195 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το πρόγραμμα οδήγησης ISAM του Excel δεν μετατρέπει δυναμικά τύπους δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Αν υπάρχει μια στήλη με το υπολογιστικό φύλλο του Excel που περιέχει και κείμενο και αριθμούς, το ISAM δεν θα μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά ποιο τύπο δεδομένων πρέπει να είναι. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κελιά σε μια στήλη είναι μορφοποιημένα για να τον ίδιο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μετά από δεδομένα σε τέσσερις στήλες σε ένα φύλλο του Excel:
  male  female children teens
  11   cc   78    ee
  22   xx   33    ff
  45   uu   56    oo
				

Εάν προσπαθήσετε να διαβάσει τα δεδομένα μέσω του προγράμματος οδήγησης ISAM για ολόκληρο το φύλλο, θα λάβετε τις μηδενικές τιμές για την πρώτη γραμμή. Εάν θέλετε να αποφύγετε κάτι τέτοιο, δημιουργήστε περιοχές: ένα που περιέχει μόνο τις πληροφορίες κεφαλίδας και μια άλλη που περιέχει τα στοιχεία δεδομένων. Για παράδειγμα:
  named range 'myRange1' :
  male   female  children   teens

  named range 'myRange2' :
  11  cc  78  ee
  22  xx  33  ff
  45  uu  56  oo
				

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε σε Excel και να ζητήσει πληροφορίες μόνο από τη συγκεκριμένη επώνυμη περιοχή. Ωστόσο, σε μία περιοχή, μια συγκεκριμένη στήλη μπορεί να περιέχει μόνο έναν τύπο δεδομένων.

Τρόπος δημιουργίας μιας περιοχής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια περιοχή:
 1. Για να επισημάνετε τα δεδομένα.
 2. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίINSERT, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίNAME.
 3. Κάντε κλικΟρισμός, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΌνομα περιοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για ναΑναφέρεται σεπλαίσιο θα αναφέρονται σε επιλεγμένη περιοχή σας. Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμπτύξετε κατά την εισαγωγή και διαγραφή δεδομένων.

Για να ανακτήσετε τα δεδομένα σας, χρησιμοποιήστε το όνομα της περιοχής που δημιουργήσατε για το όνομα του πίνακα στη δήλωση επιλογής σας.

Τα βήματα του Excel

 1. Δημιουργήστε το αρχείο του Excel, test.XLS, με τα ακόλουθα δεδομένα στο Φύλλο1:
    excel File : test.xls with the following entries:
  
      male female  children  teens
       11  cc    78      ee
       22  xx    33      ff
       45  uu    56      oo
  					
 2. Δημιουργήστε την ονομαστική περιοχή, myRange1 και myRange2, στο φύλλο που περιέχει τα κατάλληλα δεδομένα.
     named range : myRange1
  
     male female children teens
  
     named range : myRange2
  
     11   cc  78  ee
     22   xx  33  ff
     45   uu  56  oo
  
  					

Τα βήματα της Visual Basic

 1. Δημιουργία νέου τυπικού EXE έργου που ονομάζεται "DAO_EXCEL".
 2. Από τοΤο έργομενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑναφορές, και στη συνέχεια επιλέξτε τοΒιβλιοθήκη Microsoft DAO 3.5Πλαίσιο ελέγχου.
 3. Τοποθετήστε ένα στοιχείο CommandButton στη φόρμα.
 4. Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο παράθυρο κώδικα της φόρμας:
     private Sub Command_click1
  
     im dbtmp As DAO.Database
     im tblObj As DAO.TableDef
     im rs As DAO.Recordset
  
     et dbtmp = OpenDatabase_
        ("<complete path>\test.xls", False, True, "Excel 8.0;")
  
     DoEvents
  
     Set rs = dbtmp.OpenRecordset("select * from `myRange2`")
     While Not rs.EOF
       For x = 0 To rs.Fields.Count - 1
         Debug.Print rs.Fields(x).Value
       Next
       rs.MoveNext
     Wend
     End Sub
  
     Note the reverse apostrophe "`" while specifying the range
     name(myrange2).
  
  					
Τα ακόλουθα αποτελέσματα είναι όπως αναμένεται:
 11
 cc
 78
 ee
 22
 xx
 33
 ff
 45
 uu
 56
 oo
				

Αναφορές

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τον τρόπο σύνδεσης με το Excel μέσω DAO. Άλλη αναφορά καλό θα προσεχείς ADO-> αναφορά του Excel.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 190195 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbdatabase kbhowto kbiisam kbmt KB190195 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:190195

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com