วิธีการแยกข้อมูลจากแผ่นงาน Excel กับ DAO

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 190195 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมควบคุม ISAM Excel ไม่แบบไดนามิกแปลง datatypes

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีคอลัมน์ในกระดาษคำนวณของ Excel ที่ประกอบด้วยข้อความและหมายเลข ISAM จะไม่สามารถแปลชนิดข้อมูลใดควรจะได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในคอลัมน์ถูกจัดรูปแบบเป็น ชนิดข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีต่อไปนี้ของข้อมูลในคอลัมน์ที่สี่ในแผ่นงาน Excel:
  male  female children teens
  11   cc   78    ee
  22   xx   33    ff
  45   uu   56    oo
				

ถ้าคุณพยายามที่จะอ่านข้อมูลผ่าน ISAM ไดรเวอร์จากแผ่นงานทั้งหมด คุณจะได้รับค่า null สำหรับแถวแรก ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างช่วงที่มีชื่อ: หนึ่งประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลส่วนหัวและอีกหนึ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลข้อมูล ตัวอย่าง::
  named range 'myRange1' :
  male   female  children   teens

  named range 'myRange2' :
  11  cc  78  ee
  22  xx  33  ff
  45  uu  56  oo
				

ขณะนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Excel และร้องขอข้อมูลจากเฉพาะการตั้งชื่อช่วงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่หนึ่ง คอลัมน์เฉพาะประกอบด้วยชนิดข้อมูลเดียวเท่านั้น

วิธีการสร้างช่วงการ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างช่วง:
 1. เน้นข้อมูล
 2. จากแถบเมนู คลิกแทรกแล้ว คลิกชื่อ:.
 3. คลิกกำหนดแล้ว คลิกชื่อของช่วง.
หมายเหตุ::กระบวนการอ้างอิงถึงกล่องจะอ้างอิงไปยังช่วงของคุณถูกเน้นอยู่ ซึ่งจะขยาย และลดขนาด ตามที่มีแทรก และลบข้อมูล

เมื่อต้องการดึงข้อมูลของคุณ ใช้ชื่อของช่วงที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นสำหรับชื่อของตารางในคำสั่งที่มีการเลือกของคุณ

ขั้นตอนของ Excel

 1. สร้างแฟ้ม Excel, test.XLS ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ใน sheet1:
    excel File : test.xls with the following entries:
  
      male female  children  teens
       11  cc    78      ee
       22  xx    33      ff
       45  uu    56      oo
  					
 2. สร้างช่วงที่มีชื่อ myRange1 และ myRange2 ในแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลที่เหมาะสม
     named range : myRange1
  
     male female children teens
  
     named range : myRange2
  
     11   cc  78  ee
     22   xx  33  ff
     45   uu  56  oo
  
  					

ขั้นตอนของ visual Basic

 1. สร้างใหม่มาตรฐาน EXE โครงการเรียกว่า "DAO_EXCEL"
 2. จากนั้นProjectเมนู คลิกอ้างอิง:แล้ว เลือกนั้นไลบรารี Microsoft DAO 3.5กล่องกาเครื่องหมาย
 3. วางเป็น CommandButton บนแบบฟอร์ม
 4. วางรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัสแบบฟอร์ม:
     private Sub Command_click1
  
     im dbtmp As DAO.Database
     im tblObj As DAO.TableDef
     im rs As DAO.Recordset
  
     et dbtmp = OpenDatabase_
        ("<complete path>\test.xls", False, True, "Excel 8.0;")
  
     DoEvents
  
     Set rs = dbtmp.OpenRecordset("select * from `myRange2`")
     While Not rs.EOF
       For x = 0 To rs.Fields.Count - 1
         Debug.Print rs.Fields(x).Value
       Next
       rs.MoveNext
     Wend
     End Sub
  
     Note the reverse apostrophe "`" while specifying the range
     name(myrange2).
  
  					
ผลลัพธ์ต่อไปนี้ได้ตามที่คาดไว้:
 11
 cc
 78
 ee
 22
 xx
 33
 ff
 45
 uu
 56
 oo
				

ข้อมูลอ้างอิง

โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับวิธีการเชื่อมต่อไปยัง Excel ผ่าน DAO การอ้างอิงที่ดีอื่นจะ ADO มาถึง->อ้างอิงของ Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 190195 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbdatabase kbhowto kbiisam kbmt KB190195 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:190195

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com