วิธีการตรวจสอบชนิดของระบบปฏิบัติการในสคริปต์การเข้าสู่ระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 190899 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บ่อยครั้ง ผู้ดูแลระบบต้องการเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนไคลเฉพาะของ Windows 95 หรือ Windows 98 เอ็นต์ หรือไคลเอนต์ของเวิร์กสเตชันของ Windows NT พวกเขาไม่อาจต้องการเรียกใช้คำสั่งสคริปต์การเข้าสู่ระบบบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server หรือตัวควบคุมโดเมนของตน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้แฟ้มแบตช์อย่างง่ายและแฟ้มที่ปฏิบัติขนาดเล็ก คุณสามารถทราบหาก ไคลเอนต์ a:
 • ไคลเอ็นต์ของ windows 95 หรือ Windows 98
 • เวิร์กสเตชันของ windows NT
 • การติดตั้ง windows 2000 Professional
 • เซิร์ฟเวอร์ windows NT ไม่อยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์
 • ควบคุมการไม่อยู่ในโดเมน windows 2000 Server
 • ตัวควบคุมโดเมนของ windows NT Server
 • ตัวควบคุมโดเมน windows 2000 Server
 • ตัวควบคุมโดเมนของ windows NT องค์กร/Terminal Server
 • เซิร์ฟเวอร์องค์กร/เทอร์มินัล windows NT ไม่อยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์
คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มชุด:
@echo off
REM Batch file to detect OS
REM ----------------------------------
if Windows_NT == %OS% goto WINNT
echo You are not running Windows NT (Windows 95/98 perhaps?)
goto END

:WINNT
gettype.exe

if errorlevel=9 goto FILENOTFOUND

echo You are running Windows NT.
echo More Specifically:
echo.


if ERRORLEVEL=8 goto EIGHT
if ERRORLEVEL=7 goto SEVEN
if ERRORLEVEL=6 goto SIX
if ERRORLEVEL=5 goto FIVE
if ERRORLEVEL=4 goto FOUR
if ERRORLEVEL=3 goto THREE
if ERRORLEVEL=2 goto TWO
if ERRORLEVEL=1 goto ONE

:FILENOTFOUND
echo.
echo Gettype not found.
echo.
goto END

:EIGHT
echo Windows NT Enterprise/Terminal Server Non-Domain Controller
goto END

:SEVEN
echo Windows NT Enterprise/Terminal Server Domain Controller
goto END

:SIX
echo Windows 2000 Server Domain Controller
goto END

:FIVE
echo Windows NT Server Domain Controller
goto END

:FOUR
echo Windows 2000 Server Non-Domain Controller
goto END

:THREE
echo Windows NT Server Non-Domain Controller
goto END

:TWO
echo Windows 2000 Professional installation
goto END

:ONE
echo Windows NT Workstation
goto END

:END
pause
				
การคัดลอกแฟ้ม Gettype.exe และแฟ้มแบตช์เพื่อเวิร์กสเตชันเป้าหมาย และเรียกใช้แฟ้มแบตช์

คุณสามารถขอรับ Gettype.exe เวอร์ชัน 4.0 ได้ ด้วยการติดตั้งเครื่องใน Windows 2000 ทรัพยากร Kit มือ
Gettype.exe ทำงานได้ โดยการสอบถามรีจิสทรีสำหรับชนิดของการติดตั้ง และการตั้งค่า ERRORLEVEL DOS อย่างเหมาะสม:
 • ส่งกลับค่า 1 สำหรับเวิร์กสเตชันของ Windows NT
 • ส่งกลับค่า 2 สำหรับ Windows 2000 Professional
 • กลับ 3 สำหรับ Windows NT Server ไม่อยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์
 • กลับ 4 สำหรับตัวควบคุมที่ไม่อยู่ในโดเมน Windows 2000 Server
 • กลับ 5 สำหรับตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT Server
 • กลับ 6 สำหรับตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 Server
 • กลับ 7 สำหรับตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT องค์กร/Terminal Server
 • กลับ 8 สำหรับ Windows NT องค์กร/Terminal Server ไม่อยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์
โหมด silent สามารถกำหนดให้กับ/sพารามิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถรันเครื่องมือนี้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 190899 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB190899 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:190899

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com