วิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด Spool32

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 191949 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือทำตามขั้นตอนเกี่ยวกับการพิมพ์:
SPOOL32 สาเหตุข้อบกพร่องการป้องกันทั่วไปในโมดูล Kernel32.dll ที่ที่อยู่.

SPOOL32 สาเหตุเพจฟอลต์ไม่ถูกต้องในโมดูล Kernel32.dll ที่ที่อยู่.

SPOOL32 สาเหตุข้อบกพร่องกองในโมดูล Kernel32.dll ที่ที่อยู่.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Spool32.exe เป็นแบบ 32 บิต Windows 95 หรือ Windows 98 ส่วนประกอบที่จัดการกับ spooling ของงานพิมพ์ ด้วย spooling ตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์สามารถอย่างรวดเร็วดำเนินงานพิมพ์ โดยการชั่วคราวเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนที่จะส่งไปยังเครื่องพิมพ์ ด้วยเหตุ ตัวประมวลผลสามารถกลับควบคุมไปยังโปรแกรมที่คุณกำลังพิมพ์ที่อัตราเร็วมากกว่าถ้าโปรแกรมได้เพื่อ ดำเนินการงานพิมพ์ทั้งหมด และส่งไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง ข้อผิดพลาด Spool32 อาจเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่กำลังป้องกันไม่ให้งานพิมพ์จากกำลัง spooled อย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนที่ 1 และจากนั้น ลองพิมพ์อีกครั้ง ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาด ทำตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 2 และจากนั้น ลองพิมพ์อีกครั้ง ดำเนินต่อ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ ทดสอบหลังจากแต่ละขั้นตอนถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้
 1. ปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมที่คุณไม่จำเป็นทั้งหมด (ซึ่งเรียกว่า "คลีนบูต") เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  หมายเหตุ:กระบวนการคลีนบูต eliminates ว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุเกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ปิดใช้ดังกล่าวยังงานอื่นพิมพ์ซอฟต์แวร์เช่นตัวควบคุมพอร์ต Hewlett-Packard หรือตัวจัดคิวงานยัง

  windows 95

  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
  2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นรวมโฟลเดอร์ย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
  3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดconfig.sys autoexec.batแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
  4. ในรายการของแฟ้มที่พบ คลิกขวาAutoexec.batแฟ้ม คลิกเปลี่ยนชื่อจากนั้น พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม (เช่น Autoexec.xxx)
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่วกับแฟ้ม Config.sys
  6. ออกจากเครื่องมือการค้นหา แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  windows 98

  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกข้อมูลระบบ.
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกsystem configuration utility.
  3. คลิกเริ่มต้นงานในการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
   การประมวลผลแฟ้ม Config.sys
   การประมวลผลแฟ้ม Autoexec.bat
   การประมวลผลแฟ้ม Winstart.bat
   ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
   การประมวลผลแฟ้ม Win.ini
   กลุ่ม Startup โหลดสินค้า
   หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เมื่อคุณปิดใช้งานไฟล์ Win.ini เนื่องจากข้อมูลเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มนี้
  4. คลิกตกลงแล้ว ออกจากเครื่องมือ'ข้อมูลระบบ'
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคลีนบูต คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 โดยใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกระบบ ดูส่วน "โฟกัสการใน Narrowing" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  192926วิธีการดำเนินการเริ่มระบบที่ล้างการแก้ไขสำหรับ Windows 98

  Windows Millennium Edition:

  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ประเภท:msconfigในกล่องโต้ตอบ
  3. คลิกเริ่มต้นงานในการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
   ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
   การประมวลผลแฟ้ม Win.ini
   โหลดของ VXD คง
   กลุ่ม Startup โหลดสินค้า
   โหลดตัวแปรของสภาพแวดล้อม
   หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เมื่อคุณปิดใช้งานไฟล์ Win.ini เนื่องจากข้อมูลเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มนี้
  4. คลิกตกลงแล้ว ออกจากเครื่องมือ'ข้อมูลระบบ'
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคลีนบูต คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition โดยใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกระบบ ดูส่วน "โฟกัสการใน Narrowing" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  267288วิธีการดำเนินการเริ่มระบบที่ล้างการแก้ไขสำหรับ Windows Millennium
 2. เปลี่ยนรูปแบบ spooling จากขั้นสูง Metafile (EMF) เป็น RAW และพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แทนการ spooling งานพิมพ์โดยตรง ด้วยวิธีการดังนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ ที่คุณกำลังใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการรายละเอียดแท็บ คลิกการตั้งค่าการเก็บพัก.
  4. คลิกพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์.
  5. ในการรูปแบบข้อมูลเก็บพักกล่อง คลิกดิบ.
  6. คลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้ง แล้ว ปิดกล่องโต้ตอบเครื่องพิมพ์
 3. โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บางอย่างมีข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรมที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วน "อาการ" จะเกิดขึ้น การตรวจสอบว่า เป็นสาเหตุของข้อความข้อผิดพลาดหรือไม่ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  128345Troubleshooting Printing Problems in Windows 95/98/Millennium Edition
 4. There may be a terminate-and-stay-resident (TSR) program or another program that prevents the Spool32.exe program from running when Windows 95 or Windows 98 starts. To work around this behavior, use one of the following methods:
  • Create a shortcut to theWindows\System\Spool32.exe file in the StartUp folder, whereWindowsis the folder where Windows 95 or Windows 98 is installed.

   For information about how to create a shortcut, clickเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดshortcutsแล้ว คลิกสองครั้งCreating Helpหัวข้อนั้น
  • Start a text editor (such as Notepad), add the following line to the "Load=" or "Run=" line in the [Windows] section of the Win.ini file, whereไดรฟ์is the drive where Windows 95 or Windows 98 is installed, andWindowsis the folder where Windows 95 or Windows 98 is installed:
   ไดรฟ์:\Windows\system\spool32.exe
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 191949 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kberrmsg kbgpf kbhowto kbinvalidpagefault kbkern32dll kbtshoot win95 win98se kbmt KB191949 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:191949

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com