วิธีการกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการดีบัก Visual InterDev 6.0 ASP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 192011 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่แนะนำการกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการดีบักระยะไกล และเฉพาะ Active Server หน้า (ASP) สคริปต์แบบสำหรับใช้กับ Visual InterDev 6.0 มีสิ่งพื้นฐานสี่ที่คุณต้องดำเนินการดังนี้:
 1. ติดตั้งคอมโพเนนต์ตรวจแก้จุดบกพร่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
 2. เพิ่มผู้ใช้ที่จำเป็นในกลุ่ม Administrators ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แคชของแฟ้มสคริปต์บน
 4. กำหนดค่าสิทธิ์ DCOM บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
 5. ตั้งค่าโครงการ 6.0 InterDev แสดงผลสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตั้ง/ยืนยันคอมโพเนนต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์การตรวจแก้จุดบกพร่อง

ติดตั้ง หรือให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้คอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • Microsoft ส่วนบุคคลเว็บ Server 4.0 หรืออินเทอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • รุ่น Asp.dll 4.02.0662 หรือในภายหลัง ถ้าคุณมีรุ่น 4.02.0662 ขนาดแฟ้มต้องเป็นไบต์ 330,448 คุณสามารถติดตั้ง Asp.dll รุ่นที่ปรับปรุง โดยใช้ Windows NT Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

  คุณอาจต้องหยุดบริการเว็บก่อนที่จะใช้เซอร์วิสแพ็คในใบสั่งสำหรับ Asp.dll จะได้รับการปรับปรุง จากพร้อมต์คำสั่ง คุณสามารถพิมพ์ต่อไปนี้เพื่อหยุดการบริการเว็บ:
  /y iisadmin หยุดสุทธิ
 • ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage Microsoft รุ่น 3.0.2.1706 หรือในภายหลัง
 • คอมโพเนนต์ของ Microsoft Visual InterDev เซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่เห็นซึ่งแสดงอยู่ในนั้นเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกโปรแกรมอรรถประโยชน์ใน'แผงควบคุม' คุณสามารถติดตั้งได้ โดยการใช้งานมีชื่อเป็น Setup.exe จากโฟลเดอร์ VID_SS 2 ซีดีรอม Studio Visual หรือซีดีรอม 1 รุ่นสแตนด์อโลน InterDev แสดงผล
 • ระยะไกลดีบักเกอร์เครื่องจักรไปป์ (แนะนำ)

  ถ้าคุณไม่เห็นซึ่งแสดงอยู่ในเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกคุณสามารถติดตั้ง โดยใช้มีชื่อเป็น Setup.exe จากไดเรกทอรี SCRPT_SS ดิสก์ Visual Studio 2 หรือดิสก์ 1 รุ่นสแตนด์อโลน InterDev แสดงผลได้
 • visual Studio Service Pack 3 หรือรุ่นใหม่ กว่า หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000
หมายเหตุ::เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้อง Windows NT 4.0 เวิร์กสเตชัน/เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 Professional/เซิร์ฟเวอร์/Advanced

เพิ่มผู้ใช้ที่จำเป็นในกลุ่มผู้ดูแลระบบภายในของเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการได้อย่างถูกต้องใช้ดีบัก คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Administrators ของเครื่องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะสามารถแก้จุดบกพร่องกับ

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม Administrators ใน Windows NT 4.0:
 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู การเลือกเรียกใช้.
 2. ประเภท:usrmgrชื่อคอมพิวเตอร์คลิกตกลง.
 3. คลิกสองครั้งผู้ดูแล:กลุ่มในบานหน้าต่างด้านล่าง
 4. เพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการอนุญาตให้มีการตรวจแก้จุดบกพร่อง
ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม Administrators ใน Windows 2000:
 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู การเลือกโปรแกรมแล้ว เลือกเครื่องมือการดูแลระบบ.
 2. จากนั้นเครื่องมือการดูแลระบบเมนู การเลือกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายในภายใต้เครื่องมือระบบ.
 4. เลือกการกลุ่มโฟลเดอร์
 5. คลิกสองครั้งผู้ดูแล:กลุ่มในบานหน้าต่างด้านขวา
 6. เพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการอนุญาตให้มีการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แคชของแฟ้มสคริปต์บน

ขั้นตอนในการตรวจสอบว่า แคชของแฟ้มสคริปต์ที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ต่ำ (ในกระบวน):
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาชื่อเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการInternet Information Servicesแท็บ คลิกบริการ wwwภายใต้คุณสมบัติต้นแบบแล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ คลิกconfiguration.
 5. ในการตัวเลือกการประมวลผลแท็บ ภายใต้แคชของแฟ้มสคริปต์ตรวจสอบที่จะดำเนินการไม่แค ASP แฟ้มไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกอื่น ๆ ให้กับแฟ้มสคริปต์ ASP แคอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนการตรวจสอบดูว่า แคชแฟ้มสคริปต์บนในปานกลาง (Pooled) หรือโปรแกรมประยุกต์ออกกระบวนสูง (Isolated):
 1. เปิดโปรแกรมจัดการการบริการทางอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาชื่อโปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการไดเรกทอรีแท็บ คลิกconfiguration.
 4. ในการตัวเลือกการประมวลผลแท็บ ภายใต้แคชของแฟ้มสคริปต์ตรวจสอบที่จะดำเนินการไม่แค ASP แฟ้มไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกอื่น ๆ ให้กับแฟ้มสคริปต์ ASP แคอย่างใดอย่างหนึ่ง

การกำหนดค่าสิทธิ์ DCOM บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู การเลือกเรียกใช้.
 2. ประเภท:dcomcnfg.exeคลิกตกลง.
 3. ในการโปรแกรมประยุกต์แท็บ เลื่อนลงไประดับชั้นของแค็ตตาล็อกคลิกสองครั้งเพื่อดูคุณสมบัติ.
 4. เลือกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 5. คลิกใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองแล้ว คลิกแก้ไข.
 6. เพิ่มผู้ใช้ที่คุณจะอนุญาตให้มีการตรวจแก้จุดบกพร่อง (หรือเพียงแค่เพิ่มกลุ่มผู้ดูแล), และเพิ่มบัญชีระบบและ Interactive ที่อนุญาตให้แฟ้มเหล่านั้นอนุญาตการเข้าถึงสิทธิการ
 7. เลือกการใช้สิทธิ์ในการเปิดใช้กำหนดเองตัวเลือกแล้วคลิกแก้ไข.
 8. เพิ่มผู้ใช้ที่คุณจะอนุญาตให้การตรวจแก้จุดบกพร่องไปยังรายการ การอนุญาตให้แฟ้มเหล่านั้นอนุญาตให้มีการเปิดใช้สิทธิ์ หรือเพียงแค่เพิ่มกลุ่มผู้ดูแลไปยังรายการนี้
 9. เลือกการรหัสประจำตัวแท็บ
 10. เลือกการผู้ใช้แบบโต้ตอบตัวเลือก
 11. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกok.
 12. การแสดงผลคุณสมบัติสำหรับเครื่องจักร Debug Manager และทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-11 สำหรับเครื่องจักร Debug Manager
 13. ในการคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิก COM แบบกระจายกล่องโต้ตอบ คงคุณสมบัติการเริ่มต้นแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการเปิดใช้งานกระจาย COM บนเซิร์ฟเวอร์นี้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 14. ตั้งค่าระดับการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อต้องการเชื่อมต่อ.
 15. ตั้งค่าระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นเมื่อต้องการระบุ.
 16. ปิดการคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิก COM แบบกระจายกล่องโต้ตอบกล่อง และรีคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ::ต่อไปนี้จะแนะนำบัญชีควรอยู่ในสิทธิ์ DCOM ของคุณสำหรับคลาแค็ตตาล็อกและเครื่องจักร Debug Manager ต่ำสุด: ผู้ดูแลระบบ ระบบ และ Interactive

ตั้งค่าโครงการ 6.0 InterDev แสดงผลสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง

 1. สร้างโครงการใหม่ของเว็บใน Visual InterDev 6.0
 2. เพิ่มเพจที่มี ASP กับโครงการ
 3. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของโค้ดเพจ ASP ใหม่ภายในเนื้อความ HTML:
  <%
  Response.Write "hello world"
  %>
  					
 4. คลิกขวาบนบรรทัด Response.Write และเลือกแทรกเบรกพอยต์. ซึ่งจะกำหนดเป็นเบรกพอยต์สำหรับสายนั้น และจุดสีแดงที่มีขนาดใหญ่จะปรากฏทางด้านซ้ายของบรรทัดในเส้นขอบ
 5. คลิกขวาที่แฟ้มใน Explorer โครงการ และเลือกตั้งค่าเป็นเริ่มหน้า.
 6. จากนั้นตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู การเลือกเริ่มการทำงาน.
 7. กล่องโต้ตอบควรปรากฏขึ้นถามถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน ASP ดีบักบนโครงการนี้ เลือกใช่.
 8. คุณจะแล้วได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของการตรวจแก้จุดบกพร่อง ใช้บัญชีที่คุณเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม administrator ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง
 9. ควรตัดการดีบักบนเบรกพอยต์ของคุณ และบรรทัดควรจะถูกเน้น กด F5 เพื่อดำเนินต่อหมายเหตุ::ถ้าระยะไกล ตรวจแก้จุดบกพร่อง ไคลเอนต์ไม่จำเป็นต้องมี 4.0 เซิร์ฟเวอร์เว็บส่วนบุคคลหรือข้อมูล Internet Server 4.0 หรือติดตั้งในภายหลัง การดีบัก asp ไม่ถูกสนับสนุนในไคลเอนต์ Windows 95 หรือ Windows 98

ข้อมูลอ้างอิง

ดูบทต่อไปนี้ฐานความรู้ของ Microsoft ความสำหรับรายการของบทความเกี่ยวกับการตรวจแก้จุดบกพร่องที่เกี่ยวข้อง:
244272ทรัพยากรการตรวจแก้จุดบกพร่องของ InterDev 6.0 เสมือน
ต่อไปนี้เป็นการเชื่อมโยงไปยังดี "Microsoft Visual InterDev บัก บทความครอบคลุมในการตรวจแก้จุดบกพร่อง Visual InterDev 6.0 ในไลบรารีแบบออนไลน์ในเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) ที่ใช้งาน:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa239576.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 192011 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual InterDev 6.0 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbdebug kbhowto kbide kbmt KB192011 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192011

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com