การรวบรวมรายละเอียดของหน้าจอสีฟ้าหลังจากที่หน่วยความจำการถ่ายโอนข้อมูลใน Windows 2000 หรือ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 192463 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อความข้อผิดพลาดในหน้าจอสีน้ำเงิน หมายเหตุขั้นตอนเหล่านี้อาจไม่เสมอให้ คำตอบของข้อสรุป และอาจจะเป็นอาการของปัญหาอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

 • การกำหนดค่า Windows เพื่อเขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย ข้อมูลการตรวจสอบจุดบกพร่อง Windows NT 4.0 Server มีการตั้งค่าเขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ โดยค่าเริ่มต้น ไม่มีการตั้งค่าเวิร์กสเตชัน Windows NT โดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการตั้งค่าระบบของคุณ เขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ คลิกเลือกเขียนเหตุการณ์ไปยัง บันทึกของระบบ"กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในเครื่องกู้คืนส่วนของการเริ่มต้น/ปิดเครื่องแท็บในคุณสมบัติของระบบ จะทำให้เกิดข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เพื่อ สามารถเขียนลงในบันทึกของระบบ
 • คำอธิบายและรูปแบบของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์แตกต่างจาก รูปแบบที่แสดงขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเขียนแฟ้ม Memory.dmp แต่ส่วนใหญ่ข้อมูลเหมือนกันคือ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของการ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
  รหัสเหตุการณ์: 1001
  แหล่งที่มา: บันทึกการถ่ายโอนข้อมูล
  คำอธิบาย:
  คอมพิวเตอร์ที่มีการเริ่มระบบใหม่หลังจากการตรวจสอบจุดบกพร่อง มีการตรวจสอบจุดบกพร่อง: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) Microsoft Windows NT (v15.1381) การถ่ายโอนข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน: C:\WINNT\MEMORYDMP
  นี้ ข้อมูลประกอบด้วยรหัสการหยุด 0xc000021a และพารามิเตอร์ทั้งสี่ สิ่งเหล่านี้ จะมีประโยชน์มากเมื่อมีการแก้ไขปัญหาบางชนิดของรหัสการหยุด ที่ พารามิเตอร์จะหมายถึง สิ่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของรหัสการหยุดมัน ไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การแสดง การค้นหา Microsoft ฐานความรู้สำหรับรหัสการหยุดที่เฉพาะเจาะจง รหัสที่มีพารามิเตอร์ที่หยุดไม่ทั้งหมด ครอบคลุมในฐานความรู้ของ Microsoft

  แบบสอบถาม Microsoft ฐานความรู้ การเยี่ยมชมเว็บเพจต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/search/?adv=1

การใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

ถ้าคุณใช้ Dumpchk.exe จากซีดี Service Pack 3 คุณสามารถ ตรวจสอบข้อมูลที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทั้งหมดและที่อยู่ของ โปรแกรมควบคุมที่สร้างข้อความการหยุด ข้อมูลนี้สามารถมักจะให้คุณ ทิศทางเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่คุณเรียกใช้ Dumpchk.exe ต้องแน่ใจว่า ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของหน้าจอพร้อมรับคำสั่งเพื่อให้หน้าจอบัฟเฟอร์ขนาด ความสูงถูกตั้งค่าเป็น 999 ความสูงนี้จะช่วยให้คุณเลื่อนกลับไปดู แสดงผล เรียกใช้ Dumpchk.exe จากพร้อมรับคำสั่งมีไวยากรณ์ดังต่อไปนี้:
dumpchk.exe Memory.dmp
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นส่วนใหญ่ ประโยชน์:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
หมายเหตุไม่ใช่ทุกส่วนจะให้ข้อมูลที่เหมือนกัน นี้ จะขึ้นอยู่กับชนิดของรหัสการหยุด ข้อมูลข้างต้นบอกหยุด รหัส (0xc000021a) และพารามิเตอร์ (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000 0x00000000), รวมทั้งที่อยู่ของโปรแกรมควบคุมที่เรียกว่าข้อยกเว้น (0x8014fb84) ได้สามารถใช้ที่อยู่นี้ในการระบุชื่อโปรแกรมควบคุม โดยใช้การ ผลจากการเรียกใช้ Pstat.exe ซึ่งสามารถพบได้ใน Resource Kit

Dumpchk.exe จะตรวจสอบว่า การถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้อง

ใช้ Pstat.exe ระบุข้อมูลโปรแกรมควบคุม

Pstat.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ Resource Kit จะให้รูปภาพของเครื่อง กระบวนการและไดรเวอร์ที่ทำงานอยู่บนระบบของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ การ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดจะมีรายชื่อโปรแกรมควบคุมที่โหลดที่ปรากฏในส่วน จุดสิ้นสุดของการแสดงผล ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำคือเรียกใช้ Pstat.exe จากบรรทัดคำสั่ง ข้อมูลที่ได้รับจาก Pstat.exe สามารถ piped ไปยังแฟ้ม โดยใช้การ ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
pstat.exe >ชื่อแฟ้ม
นี่คือตัวอย่างของรายการโปรแกรมควบคุมที่ตอนท้ายของการแสดงผล:
  MODULENAME	Load Addr Code	  Data	 Paged LinkDate
  ----------------------------------------------------------------------
  Ntoskrnl.exe	80100000  270272 40064 434816	Sun May 11 00:10:39 1997
  Hal.dll 	80010000  20384  2720	 9344	Mon Mar 10 16:39:20 1997
  Aic78xx.sys	80001000  20512  2272	 0	Sat Apr 05 21:16:21 1997
  Scsiport.sys	801d7000  9824	  32	 15552	Mon Mar 10 16:42:27 1997
  Disk.sys	80008000  3328	  0	 7072	Thu Apr 24 22:27:46 1997
  Class2.sys	8000c000  7040	  0	 1632	Thu Apr 24 22:23:43 1997
  Ino_flpy.sys	801df000  9152	  1472	 2080	Tue May 26 18:21:40 1998
  Ntfs.sys	801e3000  68160  5408	 269632	Thu Apr 17 22:02:31 1997
  Floppy.sys	f7290000  1088	  672	 7968	Wed Jul 17 00:31:09 1996
  Cdrom.sys	f72a0000  12608  32	 3072	Wed Jul 17 00:31:29 1996
  Cdaudio.sys	f72b8000  960	  0	 14912	Mon Mar 17 18:21:15 1997
  Null.sys	f75c9000  0	  0	 288	Wed Jul 17 00:31:21 1996
  Ksecdd.sys	f7464000  1280	  224	 3456	Wed Jul 17 20:34:19 1996
  Beep.sys	f75ca000  1184	  0	 0	Wed Apr 23 15:19:43 1997
  Cs32ba11.sys	fcd1a000  52384  45344 14592	Wed Mar 12 17:22:33 1997
  Msi8042.sys	f7000000  20192  1536	 0	Mon Mar 23 22:46:22 1998
  Mouclass.sys	f7470000  1984	  0	 0	Mon Mar 10 16:43:11 1997
  Kbdclass.sys	f7478000  1952	  0	 0	Wed Jul 17 00:31:16 1996
  Videoprt.sys	f72d8000  2080	  128	 11296	Mon Mar 10 16:41:37 1997
  Ati.sys 	f7010000  960	  9824	 48768	Fri Dec 12 15:20:37 1997
  Vga.sys 	f7488000  128	  32	 10784	Wed Jul 17 00:30:37 1996
  Msfs.sys	f7308000  864	  32	 15328	Mon Mar 10 16:45:01 1997
  Npfs.sys	f7020000  6560	  192	 22624	Mon Mar 10 16:44:48 1997
  Ndis.sys	fccda000  11744  704	 96768	Thu Apr 17 22:19:45 1997
  Win32k.sys	a0000000  1162624 40064 0	Fri Apr 25 21:17:32 1997
  Ati.dll 	fccba000  106176 17024 0	Fri Dec 12 15:20:08 1997
  Cdfs.sys	f7050000  5088	  608  45984	Mon Mar 10 16:57:04 1997
  Ino_fltr.sys	fc42f000  29120  38176 1888	Tue Jun 02 16:33:05 1998
  Tdi.sys 	fc4a2000  4480  96	 288	Wed Jul 17 00:39:08 1996
  Tcpip.sys	fc40b000  108128 7008	 10176	Fri May 09 17:02:39 1997
  Netbt.sys	fc3ee000  79808  1216	 23872	Sat Apr 26 21:00:42 1997
  El90x.sys	f7320000  24576  1536	 0	Wed Jun 26 20:04:31 1996
  Afd.sys 	f70d0000  1696  928	 48672	Thu Apr 10 15:09:17 1997
  Netbios.sys	f7280000  13280  224	 10720	Mon Mar 10 16:56:01 1997
  Parport.sys	f7460000  3424  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996
  Parallel.sys	f746c000  7904  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996
  Parvdm.sys	f7552000  1312  32	 0	Wed Jul 17 00:31:25 1996
  Serial.sys	f7120000  2560  0	 18784	Mon Mar 10 16:44:11 1997
  Rdr.sys 	fc385000  13472  1984	 219104	Wed Mar 26 14:22:36 1997
  Mup.sys 	fc374000  2208  6752	 48864	Mon Mar 10 16:57:09 1997
  Srv.sys 	fc24a000  42848  7488	 163680	Fri Apr 25 13:59:31 1997
  Pscript.dll	f9ec3000  0    0	 0
  Fastfat.sys	f9e00000  6720  672	 114368	Mon Apr 21 16:50:22 1997
  Ntdll.dll	77f60000  237568 20480 0	Fri Apr 11 16:38:50 1997
  ---------------------------------------------------------------------
  Total  	2377632  255040 1696384
				
โดยใช้ที่อยู่เริ่มต้นที่แสดงในคอลัมน์ "ที่อยู่ในการโหลด" คุณสามารถจับคู่ที่อยู่ยกเว้นชื่อโปรแกรมควบคุม การใช้ 8014fb84 เป็นการ ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดว่า Ntoskrnl.exe มีโหลดอยู่ใกล้ที่สุดที่ด้านล่าง ที่อยู่ของข้อยกเว้น และมักจะมีโปรแกรมควบคุมที่เรียกว่าข้อยกเว้น ข้อมูลนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อค้นหา ปัญหาที่ทราบที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกบทความ หมายเลขด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129845การเตรียมพร้อมหน้าจอสีน้ำเงินก่อนติดต่อ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 192463 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB192463 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192463

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com