מידע: קודי שגיאה של WinInet (12001 עד 12156)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 193625 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

Microsoft Win32 לאינטרנט (WinInet) API מספק עצמאי יישומים עם גישה נוחה פרוטוקולי אינטרנט רגיל כגון Gopher, FTP ו- HTTP. ב- WinInet API מפשטת את הפרוטוקולים לתוך גבוהה- ממשק רמת מהמוכר למפתחים של Win32.

מידע נוסף

להלן רשימה של קודי השגיאה שהוחזר על-ידי הפונקציות WinInet:
  Code    Error Message and Description
  -----    -----------------------------
  12001    ERROR_INTERNET_OUT_OF_HANDLES
        No more handles could be generated at this time.

  12002    ERROR_INTERNET_TIMEOUT
        The request has timed out.

  12003    ERROR_INTERNET_EXTENDED_ERROR
        An extended error was returned from the server. This is
        typically a string or buffer containing a verbose error
        message. Call InternetGetLastResponseInfo to retrieve the
        error text.

  12004    ERROR_INTERNET_INTERNAL_ERROR
        An internal error has occurred.

  12005    ERROR_INTERNET_INVALID_URL
        The URL is invalid.

  12006    ERROR_INTERNET_UNRECOGNIZED_SCHEME
        The URL scheme could not be recognized or is not supported.

  12007    ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
        The server name could not be resolved.

  12008    ERROR_INTERNET_PROTOCOL_NOT_FOUND
        The requested protocol could not be located.

  12009    ERROR_INTERNET_INVALID_OPTION
        A request to InternetQueryOption or InternetSetOption
        specified an invalid option value.

  12010    ERROR_INTERNET_BAD_OPTION_LENGTH
        The length of an option supplied to InternetQueryOption or
        InternetSetOption is incorrect for the type of option
        specified.

  12011    ERROR_INTERNET_OPTION_NOT_SETTABLE
        The request option cannot be set, only queried.

  12012    ERROR_INTERNET_SHUTDOWN
        The Win32 Internet function support is being shut down or
        unloaded.

  12013    ERROR_INTERNET_INCORRECT_USER_NAME
        The request to connect and log on to an FTP server could
        not be completed because the supplied user name is
        incorrect.

  12014    ERROR_INTERNET_INCORRECT_PASSWORD
        The request to connect and log on to an FTP server could
        not be completed because the supplied password is
        incorrect.

  12015    ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
        The request to connect to and log on to an FTP server
        failed.

  12016    ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION
        The requested operation is invalid.

  12017    ERROR_INTERNET_OPERATION_CANCELLED
        The operation was canceled, usually because the handle on
        which the request was operating was closed before the
        operation completed.

  12018    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_TYPE
        The type of handle supplied is incorrect for this
        operation.

  12019    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_STATE
        The requested operation cannot be carried out because the
        handle supplied is not in the correct state.

  12020    ERROR_INTERNET_NOT_PROXY_REQUEST
        The request cannot be made via a proxy.

  12021    ERROR_INTERNET_REGISTRY_VALUE_NOT_FOUND
        A required registry value could not be located.

  12022    ERROR_INTERNET_BAD_REGISTRY_PARAMETER
        A required registry value was located but is an incorrect
        type or has an invalid value.

  12023    ERROR_INTERNET_NO_DIRECT_ACCESS
        Direct network access cannot be made at this time.

  12024    ERROR_INTERNET_NO_CONTEXT
        An asynchronous request could not be made because a zero
        context value was supplied.

  12025    ERROR_INTERNET_NO_CALLBACK
        An asynchronous request could not be made because a
        callback function has not been set.

  12026    ERROR_INTERNET_REQUEST_PENDING
        The required operation could not be completed because one
        or more requests are pending.

  12027    ERROR_INTERNET_INCORRECT_FORMAT
        The format of the request is invalid.

  12028    ERROR_INTERNET_ITEM_NOT_FOUND
        The requested item could not be located.

  12029    ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
        The attempt to connect to the server failed.

  12030    ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
        The connection with the server has been terminated.

  12031    ERROR_INTERNET_CONNECTION_RESET
        The connection with the server has been reset.

  12032    ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY
        Calls for the Win32 Internet function to redo the request.

  12033    ERROR_INTERNET_INVALID_PROXY_REQUEST
        The request to the proxy was invalid.

  12036    ERROR_INTERNET_HANDLE_EXISTS
        The request failed because the handle already exists.

  12037    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID
        SSL certificate date that was received from the server is
        bad. The certificate is expired.

  12038    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_CN_INVALID
        SSL certificate common name (host name field) is incorrect.
        For example, if you entered www.server.com and the common
        name on the certificate says www.different.com.

  12039    ERROR_INTERNET_HTTP_TO_HTTPS_ON_REDIR
        The application is moving from a non-SSL to an SSL
        connection because of a redirect.

  12040    ERROR_INTERNET_HTTPS_TO_HTTP_ON_REDIR
        The application is moving from an SSL to an non-SSL
        connection because of a redirect.

  12041    ERROR_INTERNET_MIXED_SECURITY
        Indicates that the content is not entirely secure. Some of
        the content being viewed may have come from unsecured
        servers.

  12042    ERROR_INTERNET_CHG_POST_IS_NON_SECURE
        The application is posting and attempting to change
        multiple lines of text on a server that is not secure.

  12043    ERROR_INTERNET_POST_IS_NON_SECURE
        The application is posting data to a server that is not
        secure.

  12110    ERROR_FTP_TRANSFER_IN_PROGRESS
        The requested operation cannot be made on the FTP session
        handle because an operation is already in progress.

  12111    ERROR_FTP_DROPPED
        The FTP operation was not completed because the session was
        aborted.

  12130    ERROR_GOPHER_PROTOCOL_ERROR
        An error was detected while parsing data returned from the
        gopher server.

  12131    ERROR_GOPHER_NOT_FILE
        The request must be made for a file locator.

  12132    ERROR_GOPHER_DATA_ERROR
        An error was detected while receiving data from the gopher
        server.

  12133    ERROR_GOPHER_END_OF_DATA
        The end of the data has been reached.

  12134    ERROR_GOPHER_INVALID_LOCATOR
        The supplied locator is not valid.

  12135    ERROR_GOPHER_INCORRECT_LOCATOR_TYPE
        The type of the locator is not correct for this operation.

  12136    ERROR_GOPHER_NOT_GOPHER_PLUS
        The requested operation can only be made against a Gopher+
        server or with a locator that specifies a Gopher+
        operation.

  12137    ERROR_GOPHER_ATTRIBUTE_NOT_FOUND
        The requested attribute could not be located.

  12138    ERROR_GOPHER_UNKNOWN_LOCATOR
        The locator type is unknown.

  12150    ERROR_HTTP_HEADER_NOT_FOUND
        The requested header could not be located.

  12151    ERROR_HTTP_DOWNLEVEL_SERVER
        The server did not return any headers.

  12152    ERROR_HTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
        The server response could not be parsed.

  12153    ERROR_HTTP_INVALID_HEADER
        The supplied header is invalid.

  12154    ERROR_HTTP_INVALID_QUERY_REQUEST
        The request made to HttpQueryInfo is invalid.

  12155    ERROR_HTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS
        The header could not be added because it already exists.

  12156    ERROR_HTTP_REDIRECT_FAILED
        The redirection failed because either the scheme changed
        (for example, HTTP to FTP) or all attempts made to redirect
        failed (default is five attempts).
				

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa385483.aspx

מאפיינים

Article ID: 193625 - Last Review: יום שישי 07 יוני 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Proxy Server 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbproductlink kbinfo kbmt KB193625 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 193625

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com