GetFileAttributes API อาจส่งกลับรหัสส่งคืนที่ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 193763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ส่งกลับค่าที่คาดไว้ GetFileAttributes การใช้เป็น FFFFFFFF สำหรับ ความล้มเหลว และความสำเร็จที่ค่าของแอตทริบิวต์ของแฟ้ม ในบางครั้ง เมื่อ API ควรได้รับกลับล้มเหลว มีการประกัน และส่งคืนมา แอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ข้อมูลบางอย่างของแฟ้มถูกแคชในท้องถิ่นเมื่อมีเปิด ดังนั้น เมื่ออีก กระบวนการที่จำเป็นบางอย่างของข้อมูลดังกล่าวจะถูกแคชไว้ การขอรับ โดยไม่มีการตรวจสอบเพื่อดูถ้ามีสิทธิ์เหมาะสมเพื่อให้ได้ที่ ข้อมูล

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:

สถานะ

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้อาจ มีปัญหาใน Windows NT รุ่น 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 5 ครั้งแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 193763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB193763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com