ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle กับคอมโพเนนต์ของ Microsoft Server ทรานแซคชันและ COM +

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 193893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้แทนที่เอกสารก่อนหน้านี้ที่อธิบายวิธีการใช้ Oracle กับคอมโพเนนต์ Microsoft COM + และ Microsoft ทรานแซคชัน Server (MTS), รวมทั้งเอกสารประกอบที่ขณะวางจำหน่ายของ Microsoft ทรานแซคชัน Server (MTS) 2.0
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้ COM + และคอมโพเนนต์ MTS Oracle 7, Oracle 8, Oracle 8i และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล 9i Oracle ในการเข้าถึง พวกเขาสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ใน Microsoft Windows NT, Windows 2000, UNIX และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ พวกเขาสามารถเข้าถึง เซิร์ฟเวอร์ Workgroup Oracle เซิร์ฟเวอร์องค์กร Oracle และ เซิร์ฟเวอร์แบบขนานของ Oracle

หมายเหตุ:เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ COM + และ MTS ในรุ่นที่เก่ากว่าของไคลเอ็นต์ของ Oracle ของ Oracle ไคลเอนต์ที่ถูกสนับสนุนในขณะนี้รุ่นต่ำสุดคือ 8.1.7 ไคลเอ็นต์ของ oracle 8.1.7 ยังคงสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Oracle รุ่นเก่า อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Oracle สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในส่วนต่อไปนี้แสดงรายการลำดับแนะนำของการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ COM + และคอมโพเนนต์ MTS การทำงานกับฐานข้อมูล Oracle ถ้าคุณไม่ทำการติดตั้งที่ในใบสั่งที่แน่นอนนี้ คอมโพเนนต์อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกปัญหา

Windows 2000:

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โพเนนต์ COM + ของทรานแซคชันที่ทำงานกับ Oracle ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง Windows 2000
 2. ติดตั้งไคลเอ็นต์ของ Oracle 8.1.7 พร้อมกับการอัพเด 8.1.7.1.5 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ Oracle
 3. ติดตั้ง Oracle Net8 ด้วยโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด
 4. การติดตั้ง Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.6 Service Pack 1 (SP1) หรือในภายหลัง
 5. ปรับปรุงคีย์รีจิสทรีซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม "ขั้นตอนที่ 7: ไคลเอ็นต์ของ Oracle ปรับปรุงซอฟต์แวร์รีจิสตรีคีย์"

Windows NT 4.0

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมโพเนนต์ MTS ของทรานแซคชันที่ทำงานกับ Oracle ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การติดตั้ง Windows NT SP6a หรือในภายหลัง
 2. ติดตั้งไคลเอ็นต์ของ Oracle 8.1.7 พร้อมกับการอัพเด 8.1.7.1.5 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ Oracle
 3. ติดตั้ง Oracle Net8 ด้วยโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด
 4. ติดตั้งชุดตัวเลือกของ Windows NT
 5. ติดตั้ง Windows NT SP6a
 6. ติดตั้ง MDAC 2.6 SP1 หรือในภายหลัง
 7. ปรับปรุงคีย์รีจิสทรีซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม "ขั้นตอนที่ 7: ไคลเอ็นต์ของ Oracle ปรับปรุงซอฟต์แวร์รีจิสตรีคีย์"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูที่ส่วน "ตั้ง Oracle สนับสนุน"

หมายเหตุ:หมายเลขเวอร์ชันทั้งหมดที่ระบุไว้ในบทความนี้ถูกปัจจุบันในขณะที่มีเขียนบทความ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ คุณใช้รุ่นล่าสุดและปรับปรุงของ Oracle ซอฟต์แวร์ทั้งหมดและซอฟต์แวร์ของ Microsoft รุ่นก่อนหน้าบางคอมโพเนนต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้อาจทำงาน adequately ในบางสถานการณ์ แต่ไม่อยู่ ในผู้อื่น

ตั้งค่าการสนับสนุนของ Oracle

การตั้งค่า Oracle เพื่อทำงานกับโพเนนต์ COM + ของทรานแซคชันและคอมโพเนนต์ MTS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ติดตั้ง

ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ในระบบของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของคุณ ถ้าคุณ COM +/ เข้าแอพลิเคชัน MTS ถึงฐานข้อมูล oracle บน Windows NT, Windows 2000 หรือ UNIX ทำให้แน่ใจว่าที่มีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของ Oracle บนระบบที่ การขอรับการปรับปรุงล่าสุดของ Oracle สำหรับ Windows NT หรือ Windows 2000 ไปที่ Oracle เว็บไซต์ต่อไปนี้:
https://metalink.oracle.com
เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ และจากนั้น เลือกแพทช์บนแถบนำทางซ้าย เมื่อต้องค้นหาการปรับปรุงล่าสุด คลิกเซิร์ฟเวอร์ oracleเท่านั้นตระกูลผลิตภัณฑ์แล้ว เลือกms Windows NT/2000เป็นระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ Oracle

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Oracle และ COM +/ MTS บนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก
การเปิดใช้งานการสนับสนุนของธุรกรรม Oracle XA
ถ้าคุณกำลังใช้ Oracle 8 หรือ Oracle 8i ให้ลองต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอง$ V $ XATRANS และมุมมอง DBA_PENDING_TRANSACTIONS ได้ถูกสร้างใน Oracle 8 หรือเป็นฐานข้อมูล oracle 8i ของคุณ ถ้ามุมมองนี้ไม่มีอยู่ ผู้ดูแลระบบ Oracle ต้องสร้างขึ้นได้ โดยการเรียกใช้สคริปต์การกำหนดให้ Oracle XAVIEW.SQL การตั้งชื่อ แฟ้มนี้สามารถพบได้ในนั้นโฟลเดอร์การติดตั้ง\ADMIN โฟลเดอร์ สคริปต์นี้ SQL ต้องสามารถดำเนินการเป็นผู้ใช้ "SYS" Oracle
 • ผู้ดูแลระบบ Oracle ต้องอนุญาตเข้า SELECT สาธารณะสำหรับมุมมอง DBA_PENDING_TRANSACTIONS
การตั้งค่าคอนฟิกธุรกรรมการกระจายพร้อมกันที่เพียงพอ
ในการ Oracle อย่าง Manager ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่โหมดขั้นสูงแล้ว คลิกพารามิเตอร์การเตรียมใช้งานในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา เลือกขั้นสูงการปรับค่าและเพิ่มแล้ว นี้distributed_transactionsพารามิเตอร์การอนุญาต MTS พร้อมกันมากที่ธุรกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน
For more information, see the "Configure Oracle to support many connections" section.
Configure integrated security
หมายเหตุ:If your COM+/MTS components always supply a login ID and a password when they connect to Oracle databases, you are not using integrated security. This is true whether your applications specify the login ID and the password directly or indirectly through a DSN. In either case, you do not use integrated security, and you can skip this step.

If you use integrated security, you must configure Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) to run under a login ID and a password that is authorized to connect to your Oracle database. This is required because during database recovery, MSDTC opens your Oracle database to tell it the outcome of in-doubt transactions.

Integrated security permits an Oracle database to rely on Windows NT or Windows 2000 authentication to validate database users. This enables a user to log on to Oracle without supplying a separate login ID or password. Users can maintain one login ID and one password for both Windows NT or Windows 2000 and Oracle.

หมายเหตุ:For integrated security, the user ID in the connection string must to be a slash (/). Otherwise, all logins fail:
cn.Open "PROVIDER=MSDAORA.1;DATA SOURCE=TESTORA;USER ID=/;PASSWORD=;"
If you run the MSDTC/COM+ system on a Microsoft Cluster Server cluster, the account where MSDTC runs must also be a member of the Cluster Administrator Group for Microsoft Cluster Server.

To configure the login ID for MSDTC, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. Start theบริการutility.
 3. คลิกสองครั้งMSDTC.
 4. คลิกLog On As, and then specify a login ID and a password.

  หมายเหตุ:Use the Oracle security administration tools to make sure that the login ID that you specify is authorized to open your Oracle database.
For more information about Oracle integrated Windows NT and Windows 2000 security facilities, see your Oracle documentation.
Configure Oracle Multi-Threaded Server support
You must configure the Oracle Multi-Threaded Server feature if you want to open a database link to a remote Oracle database. You must complete this step because the Oracle database uses XA transaction support. The Oracle database must be able to move the XA transaction between processes (in the general case), so that it cannot have any operating system file descriptors open. Instead, it must use a virtual circuit to connect to the remote database. Virtual circuits are only supported with Oracle Multi-Threaded Server.

If the Oracle Multi-Threaded Server feature is not configured correctly, Oracle reports the following error message:
ORA-24777: Cannot create migratable transaction
หมายเหตุ:Oracle refers to the Multi-Threaded Server feature with the acronym MTS. Microsoft documentation sometimes refers to Microsoft MTS with the acronym MTS.
Configure Oracle to support more connections
If you want to create more than several dozen connections to an Oracle database, you must configure the Oracle server to support additional database connections. For more information, see "Configure Oracle to support many connections" in the "Administer Oracle and MSDTC" section.

Step 2: Install Oracle client software with the latest updates

Install Oracle client software with the latest updates on your COM+/MTS system. Oracle Client 8.1.7, with the latest update, 8.1.7.1.5, works correctly with transactional COM+/MTS components.

สิ่งสำคัญMake sure that you install Oracle Net8 when you install Oracle Client 8.1.7. Additionally, when you use Oracle 8.1.7, do not install Oracle Services for MTS if you are using Microsoft OLEDB/ODBC drivers. Oracle Services for MTS is not required for COM+/MTS components to work correctly with Oracle Database.

ลูกค้ารุ่นการปรับปรุงเหล่านี้ Oracle บนระบบที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล Oracle ของการปรับรุ่นบ่อย ๆ แต่จะไม่สามารถติดตั้งรุ่นการปรับปรุง Oracle บนระบบที่ประกอบด้วย COM ของพวกเขา +/ คอมโพเนนต์ MTS oracle ได้แก้ไขบักต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสนับสนุนของไคลเอ็นต์ของทรานแซคชัน XA คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงรุ่นล่าสุดของ Oracle บน COM ของ +/ MTS ระบบ การขอรับการปรับปรุงล่าสุดของ Oracle สำหรับ Windows NT ไปที่ Oracle เว็บไซต์ต่อไปนี้:
https://metalink.oracle.com
เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ และจากนั้น เลือกแพทช์บนแถบนำทางซ้าย เมื่อต้องค้นหาการปรับปรุงล่าสุด คลิกเซิร์ฟเวอร์ oracleเท่านั้นตระกูลผลิตภัณฑ์แล้ว เลือกms Windows NT/2000เป็นระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ Oracle

ขั้นตอนที่ 3: MTS 2.0 ที่ติดตั้ง

ติดตั้ง MTS 2.0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดตั้งชุดตัวเลือกการ 4 ของ Windows NT เมื่อคุณติดตั้ง MTS 2.0 ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ถูกติดตั้ง:
 • 2.0 MTS รวมทั้งแฟ้ม.dll Microsoft Oracle เรียกอินเทอร์เฟซ (OCI) (Mtxoci.dll)
 • ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC 3.5
 • โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ Oracle
 • วัตถุ activex ข้อมูล (ADO)
หมายเหตุ:ละเว้นขั้นตอนนี้สำหรับ Windows 2000

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง Windows NT 4.0 SP 6a

ติดตั้ง Windows NT 4.0 SP 6a ผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับ XA MSDTC หลาย

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งชุดตัวเลือก 4.0 Windows NT ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows NT 4.0 SP 6a เนื่องจากหน้าต่าง NT 4.0 Service Pack เซ็ตโปรแกรมจะอัพเฉพาะเด MTS และ MSDTC ถ้าชุดตัวเลือก 4.0 Windows NT ถูกติดตั้งแล้ว

หมายเหตุ:ละเว้นขั้นตอนนี้สำหรับ Windows 2000

การติดตั้งขั้นตอนที่ 5: MDAC 2.6 SP1 หรือใหม่กว่า

ติดตั้ง MDAC 2.6 SP1 หรือรุ่นใหม่กว่าสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เมื่อต้องการขอรับ MDAC 2.6 SP1 หรือในภายหลัง เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937712.aspx#MDAC

ขั้นตอนที่ 6: ใช้คอมโพเนนต์ Checker เพื่อดูว่า มีปัญหาการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้ง MDAC คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์เพื่อดูว่า มีปัญหาการติดตั้ง ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบข้อมูลรุ่น และวิเคราะห์ปัญหาการติดตั้งกับ MDAC ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์ทำงานบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows 95
 • windows 98
 • Windows NT 4.0
 • Windows 2000:
มีสนับสนุนเฉพาะรุ่น 32 บิต และ 64 บิตระบบปฏิบัติการ ตัวตรวจสอบคอมโพเนนต์ได้รับการปรับปรุงการรวมข้อมูลของ MDAC 2.6 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937695.aspx

ขั้นตอนที่ 7: ไคลเอ็นต์ของ Oracle ปรับปรุงซอฟต์แวร์รีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อต่อไปนี้ใน'วิธีใช้'ตัวแก้ไขรีจิสทรี:
 • การเปลี่ยนแปลงคีย์และค่า
 • เพิ่ม และลบข้อมูลในรีจิสทรี
 • แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี
หมายเหตุ:คุณต้องสำรองค่ารีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT หรือ Windows 2000 คุณต้องยังปรับปรุงของคุณ Emergency ซ่อมแซม Disk (ERD)

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ Oracle 8.1.7 ปรับเปลี่ยนค่าของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาตรงกับที่ที่ระบุเป็นดังนี้:
Oracle  Windows NT or Windows 9x      Windows 2000 
Client

8.1.7  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
     \Microsoft\Transaction Server   \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
     \Local Computer\My Computer]    "OracleXaLib"="oraclient8.dll" 
     "OracleXaLib"="oraclient8.dll"   "OracleSqlLib"="orasql8.dll" 
     "OracleSqlLib"="orasql8.dll"    "OracleOciLib"="oci.dll"
     "OracleOciLib"="oci.dll" 

Oracle  Windows Server 2003 
Client

9i    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
     \Microsoft\MSDTC\MTxOCI] 
     "OracleXaLib"="oraclient9.dll" 
     "OracleSqlLib"="orasql9.dll" 
     "OracleOciLib"="oci.dll"

ทดสอบการติดตั้งและการตั้งค่าคอนฟิกของ COM +/ MTS สนับสนุนสำหรับ Oracle

หลังจากที่คุณติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิก Oracle สนับสนุน คุณต้องตรวจสอบการติดตั้ง Oracle คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการกำหนดค่า:
 • เครื่องมือปัญหา oracle
 • โปรแกรมการทดสอบของ oracle
ใช้ทั้งสอง Oracle OCI XA interfaces เหมือนกับลักษณะ COM ที่ +/ MTS ใช้ โปรแกรม Oracle ทดสอบกำหนดว่า คุณสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก Oracle XA การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล oracle โปรแกรมเหล่านี้ใช้อินเทอร์เฟซ Oracle มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของธุรกรรม อย่าใช้ COM +/ MTS หรือ MSDTC ดังนั้น ความล้มเหลวของโปรแกรมการทดสอบใด ๆ บ่งชี้ว่า ระบบ Oracle อยู่ไม่ถูกต้องติดตั้ง หรือการกำหนดค่า ถ้าการทดสอบโปรแกรมล้มเหลว คุณต้องติดตั้ง และกำหนดค่าใหม่ Oracle หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน Oracle สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณได้สมบูรณ์ทดสอบเหล่านี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ของ ธนาคารตัวอย่างเพื่อทดสอบการตั้งค่า (ให้ดูที่ส่วน "ใช้แอพลิเคชันของธนาคารตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการติดตั้ง Oracle และการตั้งค่าคอนฟิก") ได้ นอกจากนี้คุณสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ของตนเองตัวอย่างเพื่อทดสอบการตั้งค่า

เครื่องมือปัญหา oracle

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Oracle ปัญหาการทำต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบ Oracle ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์โครงแบบ
 • ทดสอบปัญหาเซิร์ฟเวอร์ Oracle
การขอรับเครื่องมือปัญหา Oracle
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ OraStress.exe
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้คอมไพเลอร์ c ++การคอมไพล์รหัสแหล่งที่มา ถ้าคุณ recompile มือปัญหา Oracle เราขอแนะนำให้ คุณตั้งชื่อโปรแกรมที่เป็นผลลัพธ์ OracleStress.exe
รันเครื่องมือปัญหา Oracle
เมื่อต้องการรันเครื่องมือปัญหา Oracle ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนต่อไปนี้อนุมานว่า โปรแกรมจะตั้งชื่อ OracleStress.exe
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำทั้งหมด
 2. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 3. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เปลี่ยนโฟลเดอร์การทำงานปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์ที่เป็นที่ตั้งของ OracleStress.exe พิมพ์OracleStress.exeที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

  ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอ:

  ไวยากรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือ OracleStress:
  OracleStress.exe -S<server> -Q<SQL> [-U<username>] [-P<password>]
  [-T<threads>] [-I<iterations>] -[V<version>] [-N] [-W] [-O]
  [-F<Log File Name>]
  
  -S - Name of oracle server to connect to.
  -Q - SQL statement that each thread will execute.
  -U - Optional. Username. Defaults to "scott".
  -P - Optional. Password. Defaults to "tiger".
  -T - Optional. Number of threads to apply stress with. Defaults to "1".
  -I - Optional. Number of iterations per thread. Defaults to "100".
  -V - Optional. Version. Specifies Oracle version number. Can be one of: 7, 8, 8i, or 9i. Defaults to 8.
  -N - Optional. If specified, disables the use of XA transactions.
  -W - Optional. If specified, disables the display of warning level XA error messages.
  -O - Optional. If specified, open and close connection at each iteration.
  -F - Optional. Log file name. Defaults to "Ostress.txt". 
  ตัวอย่าง::
  C:>OracleStress -SMyOracleServer -Q"Insert into Order Values (1, 'My order')" -UMyUserName 
  -PMySpecialPassword -T10 -V8i
  หมายเหตุ:MyOracleServerชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่MyUserNameชื่อผู้ใช้ และMySpecialPasswordรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้
 4. เริ่มต้นแฟ้มผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ Ostress.txt คุณสามารถเปิดกับ Microsoft Notepad และดูถ้าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วดำเนินการ
 5. If you receive any trace files that include Oracle errors, contact Oracle Support Services to resolve issues before using the COM+/MTS application.
Tips to use the Oracle Stress tool for stress-testing Oracle Server
Consider the following tips when you use the Oracle Stress tool:
 • The SQL statement must be the same as or similar to the most complex queries in your application.
 • The number of threads (-T) must be three times the estimated maximum number of concurrent connections that are open in your application. For example, if the maximum number of concurrent open connections in your application is 10, the number of threads must be 30.
 • Specify a high number of iterations to keep the number of threads busy to test the reliability and performance of the server.
หมายเหตุ:If the Oracle Stress tool can connect to your Oracle database server without error, it is very likely that COM+/MTS will also work with Oracle. If the Oracle Stress tool reports any errors, you must follow these steps:
 1. Document the exact error message that is displayed by the Oracle Stress tool.
 2. Examine the Oracle trace file that was produced when you ran the Oracle Stress tool. The Oracle trace information is located in the *.trc file. The Oracle trace file contains extended error information that is extremely helpful in diagnosing problems.
 3. Contact Oracle Support Services for more information.

Oracle Test program

After you install and configure Oracle support, you must use the Oracle Test program to validate your Oracle installation. The Oracle Test program is available in two versions, one for Windows NT named TestOracleXAConfig.exe, and another for Windows 2000 named Msdtcora.exe.
Obtain the Oracle Test program for COM+ on Windows 2000
You can obtain the source code and the object code from the Platform SDK or from the Microsoft Download Center.

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Dtcora.exe package now.
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้เครื่องมือ TestOracleXAConfig.exe เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกของ Oracle และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Oracle ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่อยู่ก่อนหน้า Windows 2000 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 ใช้เครื่องมือ Msdtcora.exe เครื่องมือ Msdtcora.exe ใช้รีจิสตรีคีย์ที่ระบุไว้ในการปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ Oracle ซอฟต์แวร์รีจิสทรีคีย์ขั้นสำหรับ Windows 2000
การขอรับโปรแกรม Oracle ทดสอบสำหรับ MTS บน Windows NT
การขอรับรหัสต้นทางและรหัสวัตถุสำหรับโปรแกรม Oracle ทดสอบสำหรับ Oracle 8 และทดสอบ Oracle โปรแกรมสำหรับ Oracle 7.3 แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=791CA202-0641-426D-8977-4D639C8755B0
หมายเหตุ:โปรแกรมจะทดสอบ Oracle สำหรับ Oracle 7 ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง MTS. คุณสามารถใช้คอมไพเลอร์ c ++การคอมไพล์รหัสแหล่งที่มาสำหรับ Oracle 8 ถ้าคุณ recompile โปรแกรม Oracle ทดสอบ เราขอแนะนำให้ คุณตั้งชื่อโปรแกรมที่เป็นผลลัพธ์ TestOracleXaConfig.exe
เรียกใช้โปรแกรมการทดสอบ Oracle
หมายเหตุ:ขั้นตอนต่อไปนี้อนุมานว่า โปรแกรมจะตั้งชื่อ TestOracleXaConfig.exe
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำทั้งหมด
 2. สร้างการ ODBC ชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ที่อ้างอิงถึงฐานข้อมูล Oracle ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DSN ของคุณใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Oracle ODBC
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เปิดใช้งานการสนับสนุน Oracle XA
 4. ลบทั้งหมดที่มีอยู่ Oracle สืบค้นกลับแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย COM +/ คอมโพเนนต์ MTS ที่เข้าถึงฐานข้อมูล Oracle เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหา และลบแฟ้ม *.trc ทั้งหมด ถ้าโปรแกรมของ Oracle ทดสอบล้มเหลว ไฟล์การสืบค้นกลับสามารถช่วยคุณกำหนดแหล่งที่มาของปัญหา ถ้าคุณลบแฟ้มทั้งหมดที่สืบค้นกลับที่ล้าสมัย คุณทำได้ง่ายขึ้นในการค้นหาแฟ้มใด ๆ ที่สืบค้นกลับที่สร้างขึ้นใหม่
 5. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้โปรแกรมการทดสอบ Oracle (Msdtcora.exe หรือ TestOracleXaConfig.exe), และจากนั้น ใส่ ID ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle รหัสผ่าน และ service_name ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แฟ้ม Msdtcora.exe:
  C:>msdtcora.exe - Uid ของผู้ใช้> -pรหัสผ่าน:> -sService_Name ตามที่มีอยู่ในแฟ้ม TNS>
  คุณสามารถป้อนรายละเอียดต่อไปนี้ได้ถ้าคุณใช้แฟ้ม TestOracleXaConfig.exe:
  C:>TestOracleXaConfig.exe - Uid ของผู้ใช้> -pรหัสผ่าน:> -sService_Name ตามที่มีอยู่ในแฟ้ม TNS>
หากคุณรันการทดสอบโปรแกรมกับพารามิเตอร์ที่ไม่มี โปรแกรมแสดงข้อมูลวิธีใช้ที่อธิบายพารามิเตอร์ที่จำเป็น ทดสอบโปรแกรมแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานแต่ละ Oracle ที่ดำเนินการ และบ่งชี้ว่า การดำเนินการแต่ละประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมทดสอบ Oracle สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ของคุณโดยไม่มีข้อผิดพลาด จะเป็นไปได้มาก COM ที่ +/ MTS จะยังมีการทำงานกับ Oracle ถ้าโปรแกรมของ Oracle ทดสอบรายงานข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เอกสารข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แน่นอนที่แสดงขึ้น โดยโปรแกรมทดสอบ Oracle
 2. ตรวจสอบไฟล์การสืบค้นกลับ Oracle ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณรันโปรแกรมทดสอบ Oracle ข้อมูลการสืบค้นกลับ Oracle จะอยู่ในแฟ้ม *.trc ไฟล์การสืบค้นกลับ Oracle ประกอบด้วยข้อผิดพลาดแบบขยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในการวิเคราะห์ปัญหา
 3. ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน Oracle สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมประยุกต์ของ ธนาคารตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการติดตั้ง Oracle และการกำหนดค่าของคุณ

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรม Oracle ทดสอบเพื่อตรวจสอบการติดตั้ง Oracle และการกำหนดค่าของคุณ คุณต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ ธนาคารตัวอย่างที่ถูกกำหนดให้กับ MTS เพื่อให้แน่ใจว่า MTS สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Oracle ของคุณ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ของ ธนาคารตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการสนับสนุนของ Oracle

 1. ใช้โปรแกรมการทดสอบ Oracle ที่ให้มา โดย MTS เพื่อตรวจสอบว่า ระบบ Oracle ของคุณติดตั้ง และกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ถ้าโปรแกรมของ Oracle ทดสอบรายงานข้อผิดพลาดต่าง ๆ คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่คุณดำเนินการต่อไป
 2. บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle สร้างตาราง ชื่อตารางบัญชี. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการตั้งค่าตารางบัญชี:
  Owner			  scott
  
  Name of Table       Account
  Column 1 Name       AccountNo of type NUMBER
  Column 2 Name       Balance of type NUMBER 
  
 3. เติมข้อมูลในตารางบัญชี มีอย่างน้อยสองแถว ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการที่เติมข้อมูลในตาราง:
  AccountNo         Balance
  
     1           1000
     2           1000 
 4. บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle สร้างตาราง ชื่อตารางใบรับ. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการตั้งค่าตารางรับ:
  Owner            scott
  
  Name of Table        Receipt
  Column 1 Name        NextReceipt of type NUMBER 
 5. เติมข้อมูลตารางการรับสินค้าที่ มีอย่างน้อยหนึ่งแถว ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการที่เติมข้อมูลในตาราง:
  NextReceipt
  1000 
 6. ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก ODBC จะสร้างแฟ้ม DSN ชื่อแฟ้ม DSNMTSSamplesและอัพเดแล้ว ด้วยตนเองตราแฟ้ม DSN เมื่อต้องการเพิ่มรหัสผ่านของผู้ใช้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่มรหัสผ่านของผู้ใช้ไปยังแฟ้ม DSN:
  [ODBC]
  DRIVER=Microsoft ODBC for Oracle
  UID=scott
  PWD=mypassword
  ConnectString=myserver
  SERVER=myserver
 7. บันทึกแฟ้ม DSN และรันไคลเอ็นต์ของ ธนาคารตัวอย่างแล้ว

ดูแล Oracle และ MSDTC

เปลี่ยน ID ผู้ใช้ MSDTC

Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) maintains information in the security-enhanced part of the Windows NT registry or the Windows 2000 registry. MSDTC uses this information when it performs recovery with XA-compliant databases, including Oracle. If you change the user ID under which MSDTC runs, you must make sure that MSDTC can still access the information that it previously stored in the security-enhanced part of the registry. If you change the MSDTC user ID, and MSDTC cannot access the information in the security-enhanced registry, you receive the following error message in the Windows NT event log:
XATM log object failed to set log encryption key
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. Stop MSDTC.
 2. Change the MSDTC user ID back to its previous value. Alternatively, you can assign a user ID that is a member of the administrative group. To change the user ID and password, follow these steps:
  1. In Control Panel, start theบริการprogram.
  2. Double-click the entry forMSDTCและเปลี่ยนแปลงแล้ว นี้log on asค่า
 3. Restart MSDTC.

Configure Oracle to support many connections

If you want to create more than several dozen connections to an Oracle database, you must configure the Oracle server to support additional database connections. If you do not do this, one or more of the following problems may occur:
 • Failures on SQLConnect calls.
 • Failures to enlist on the calling object's transaction that may cause one or more of the following errors in the Oracle trace file:
  • Too many sessions.
  • TNS server failed to locate the server name.
  • Too many distributed transactions.
 • Timeouts may occur while waiting for database locks. This problem is likely to occur if the configured number of locks is not sufficient for the number of active transactions.
 • Record collision because of locks that are held by in-doubt transactions.
If you experience one or more of these problems, consider increasing the following Oracle server configuration parameters:
Oracle Configuration Parameter            Recommended

Processes                        Three times the maximum number                          
                             of connections you expect to make
                             to the database

Sessions                         (1.1 * PROCESSES) + 5

Transactions                       (1.1 * SESSIONS)

Distributed_transactions                 Transactions

Dml_locks                        (4 * TRANSACTIONS)

MAX_TRANSACTION_BRANCHES                 32 (OBSOLETE in Oracle 8i)

Open_cursors                       1000

distributed_lock_timeout                 300 (OBSOLETE in Oracle 8i)

Queuesize                        Read Queuesize section 

Set the session values

The value for sessions must typically be three times the total number of database connections that you expect your applications to make.

Configure the QUEUESIZE parameter

If the QUEUESIZE parameter for the Oracle Listener process is not sufficient, the Listener process sometimes falls behind and rejects database open requests. This problem occurs if the Listener process receives too many connection requests and its queue overflows. A client that encounters this error reports the following error message:
ORA-12541: No Listener
The client log files or trace files display the following error message:
ECONREFUSED
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. Stop the Oracle Listener process on the system that contains the Oracle database server.
 2. Increase the QUEUESIZE parameter in the Listener.ora file, the Tnsnet.ora file, or the Names.ora file on the Oracle database server system.

  หมายเหตุ:Set the value of QUEUESIZE parameter based on the number of simultaneous, or almost simultaneous, connections that you anticipate. We recommend that you select a generous value for the QUEUESIZE parameter because the Oracle 7.3 system typically opens three database sessions and Oracle 8 or Oracle 8i opens two database sessions for each transactional database connection that your application opens. Therefore, the Oracle Listener queue can become full and then overflow. For example, to handle 100 requests, change the Listener.ora file as follows:
  QUEUESIZE = 100 
  
  
 3. Restart the Oracle Listener process.

Known limitations of COM+/MTS support for Oracle

COM+/MTS and Oracle Services for MTS

บริการของ oracle สำหรับ MTS ไม่จำเป็นสำหรับ COM +/ MTS แอปพลิเคชันถ้าคุณใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLEDB/ODBC อย่าติดตั้งบริการ Oracle สำหรับ MTS ในขณะที่คุณติดตั้งไคลเอ็นต์ 8i Oracle เราไม่สนับสนุนการกำหนดค่านี้ และโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุณติดตั้งบริการ Oracle สำหรับ MTS กับผู้ให้บริการ Microsoft ODBC/OLE DB ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Oracle สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Oracle สำหรับ MTS.

oracle 8i และธุรกรรมของ OLE

oracle 8i สนับสนุนธุรกรรมของ OLE คุณลักษณะนี้ต้องใช้โปรแกรมควบคุม Oracle ODBC ติดต่อ Oracle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่แนะนำให้ใช้คุณลักษณะนี้ การปรับปรุงที่จำเป็น และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมควบคุม ODBC Microsoft Oracle และ Oracle 8

ในขณะนี้ โปรแกรมควบคุม Microsoft Oracle ODBC (Msorcl32.dll) ไม่ทำงานกับซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ Compaq Alpha Oracle 8 ข้อจำกัดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรุ่นที่ในอนาคต

Ociw32.dll oracle corrupts MSDTC ระหว่างการเริ่มต้น

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก MTS และ MSDTC ต้องโหลดแฟ้ม Ociw32.dll Oracle เธรดหลักของตนเองก่อนที่จะทำการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเข้าถึงฐานข้อมูล oracle MTS ต้องโหลดแฟ้ม Mtxoci.dll เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจต้องเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล oracle msdtc ต้องโหลดแฟ้ม Mtxoci.dll เนื่องจากอาจมีการดำเนินการกู้คืนข้อมูลของฐานข้อมูล Oracle เนื่องจาก MTS ไม่ predict ว่า โปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจต้องการใช้ฐานข้อมูล oracle นั้นเสมอโหลดแฟ้ม Ociw32.dll Ociw32.dll แฟ้มต้องโหลด unconditionally ในการเตรียมใช้งานเนื่องจากการวิธีการที่มีการใช้งาน Oracle บน Oracle Windows NT การใช้งานบน Windows NT ตรวจสอบ attaches เธรดทั้งหมด oracle insists ในการมองเห็นทั้งหมดที่มีเห็นเธรดที่แนบ และยอมรับการร้องขอเปิดฐานข้อมูลจากเธรดที่เธรดที่เริ่มต้นแนบดังกล่าวเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบ Microsoft Oracle สนับสนุน.dll แฟ้มฐานข้อมูล (Mtxoci.dll) ถ้าคุณใช้ Oracle MTS หรือ MSDTC ไม่เคย เมื่อ MTS และ MSDTC ไม่เริ่ม ให้ค้นหา และโหลดแฟ้ม Mtxoci.dll แล้ว แฟ้ม Mtxoci.dll โหลดแฟ้ม Ociw32.dll Oracle แล้ว MTS และ MSDTC ต่อการทำงานอย่างถูกต้องถ้าพวกเขาไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้ง และโหลดแฟ้ม Mtxoci.dll อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึง หรือกู้คืนฐานข้อมูล oracle ถ้าแฟ้ม.dll นี้ไม่มีอยู่

หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่มีหลายสำเนาของแฟ้ม Ociw32.dll บน COM ของ +/ MTS ระบบ ถ้าคุณมีหลายสำเนา แฟ้ม.dll รุ่นที่ไม่ถูกต้องอาจสามารถโหลด และทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
246006แฟ้ม TRC oracle และ MTS
230145การแก้ไข: เปิดใช้งานการสนับสนุน Mtxoci.dll บันทึก
191168ข้อผิดพลาด "-2147168246 (8004d00a)" ล้มเหลว enlist บนธุรกรรมของวัตถุที่เรียก
193941ตำแหน่งที่ตั้งของ Oracle สาธารณะ FTP ไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 193893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Transaction Services 2.0
 • Microsoft COM+ 1.0
Keywords: 
kbdatabase kbinfo kboracle kbmt KB193893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193893
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com