ASP'de ikili dosya verileri nasıl okunur ve görüntülenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 193998 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, okumak ve Active Server Pages'ı kullanarak, ikili verileri göstermek gösterilmiştir.

ASCII dosyası'nı açın ve sonra da Microsoft Word veya Microsoft Excel'den ınternet Explorer içinden içeriğini görüntülemek için örneği'ni kullanarak, hareket hızını birçok geliştiriciler için teşekkür ederiz. Bunun geçerli bir başlangıç, ASP gibi makrolar, bir Adobe Acrobat (.pdf) dosyası, bir .gif resmini veya ikili veri içeren tüm dosyaları içeren bir Excel çalışma sayfasına ikili veri içeren dosyaları okumak için benzer nesneleri doğrudan sağlamaz. Ancak, bu işlevsellik ekleyen bir özel bir business nesnesini veya bir ASP geliştirici yazabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Yaz?n ı alır ve sonra da uygun bir MIME kullanarak ikili dosya görüntüler ASP kodu sağlar ve bu bölümü ıı ikili veri okuma olanağı, ASP'NIN genişleten Visual Basic 5.0 (veya ilerisi) ActiveX DLL bileşeni oluşturulması gösterilmiştir.

Bölüm ı: makrolar içeren bir Excel çalışma sayfası açık olan ASP örnek

  <%
  Response.buffer = TRUE
  Response.ContentType = "application/x-msexcel"

  Dim vntStream

  Set oMyObject = Server.CreateObject("MyObject.BinRead")
  vntStream = oMyObject.readBinFile("c:\temp\tempxls.xls")

  Response.BinaryWrite(vntStream)

  Set oMyObject = Nothing

  Response.End
  %>
				

Not: dosyaları için Acrobat Response.contentType kullanarak MIME türünü değiştirin... "uygulama/pdf" =. .Gif görüntü için Response.contentType kullanın "görüntü/gif" =.

Bölüm ıı: 5.0 Visual Basic ActiveX DLL (MyObject.BinRead)

Okuma ikili gerçekleştiren bileşen oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Visual Basic 5.0 ya da daha yeni bir ActiveX DLL projesi oluşturun.
 2. Proje MyObject yeniden adlandırın.
 3. Sınıf modülü BinRead yeniden adlandırın.
 4. Kesme ve sınıf modülünde Genel Tanımlamalar bölümüne aşağıdaki kodu yapıştırın:
    Function readBinFile(ByVal bfilename As String) As Variant
       Dim fl As Long
       Dim FileNum As Long
       Dim binbyte() As Byte
       Dim binfilestr As String
  
       On Error GoTo errHandler
       
       FileNum = FreeFile
       Open bfilename For Binary Access Read As #FileNum
  
       fl = FileLen(bfilename)
       ReDim binbyte(fl)
  
       Get #FileNum, , binbyte
  
       Close #FileNum
  
       readBinFile = binbyte
       Exit Function
  
     errHandler:
       Exit Function
     End Function
  						
 5. Projeyi kaydedin.
 6. Dosya menüsünde MyObject.dll Yap'ı tıklatın.
Web sunucusu üzerinde ayrı bir bileşen oluşturulduğu makinenin, Web sunucu bileşenini kopyalamak ve RegSvr32 kullanarak kaydetmeniz gerekir.

Yan kısım, metin veya diğer biçimlendirmeleri bir sunucu olan başka bir ASP sayfasına oluşturduğum dosyayı birleştirmek için ifade içerir.

Özellikler

Makale numarası: 193998 - Last Review: 16 Mart 2005 Çarşamba - Gözden geçirme: 2.5
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbcode kbfso kbhowto kbscript KB193998 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:193998

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com