ΑΡΧΕΊΟ: VB6Cli.exe διορθώνει ζητήματα αδειών χρήσης με τη Visual Basic 6.0

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 194751 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

VB6Cli.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που διορθώνει άδειες χρόνου σχεδίασης χρησιμοποιείται από τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που εγκαθίστανται με το Microsoft Visual Basic 6.0.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα με τη Visual Basic έκδοση 5.0, ανατρέξτε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
181854 ΑΡΧΕΊΟ: VB5cli.exe διορθώνει το πρόβλημα εγκατάστασης ελέγχου Visual Basic 5.0

Περισσότερες πληροφορίες

Το το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Microsoft Download Κέντρο:
Vb6cli.exe
Ημερομηνία έκδοσης: 26-Οκτ-1998

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης Αρχεία υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Microsoft Knowledge Base:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο τρέχον λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που το αρχείο καταχωρήθηκε. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που σας βοηθούν να αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
  FileName        Size
  ---------------------------------------------------------
  VBC6.EXE         32k
  ENTDAT.DLL        32k
  LRNDAT.DLL        28k
  PRODAT.DLL        28k
  README.TXT        5k
				
Περιεχόμενα του αρχείου Readme.Αρχείο TXT που περιλαμβάνεται στο VB6CLi.exe:

Τι είναι το VB6Cli.exe;

VB6Cli.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διορθώσετε το χρόνο σχεδίασης άδεια χρήσης προβλήματα με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που παρέχονται με το Microsoft Visual Basic 6.0. Το βοηθητικό πρόγραμμα δεν διορθώσει κατασκευαστών στοιχεία ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου που δεν συνήθως εγκαθίστανται από το Microsoft Visual Basic 6.0, ούτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση Απομακρυσμένο αντικείμενο δεδομένων (RDO) αντικείμενα σε Visual Basic 6.0 Professional Edition. Εάν Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε RDO σε Visual Basic 6.0 Professional Edition, ίσως επίσης Για να αντιμετωπίσετε συμπτώματα II και IV παρακάτω. Είναι ο μόνος τρόπος για να ενεργοποιήσετε το RDO η εγκατάσταση Έκδοση Enterprise Visual Basic 6.0.

Θα βοηθήσει σωστή VB6Cli.exe προβλήματα με τα ακόλουθα συμπτώματα:

Το σύμπτωμα

Κατά την προσπάθεια τοποθεσίας ελέγχου μέσα σε ένα έργο της Microsoft Visual Basic προκαλεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου σφάλματος:
Άδεια χρήσης Πληροφορίες για αυτό το στοιχείο δεν βρέθηκε. Δεν έχετε μια κατάλληλη Άδεια χρήσης αυτήν τη λειτουργία σε περιβάλλον σχεδίασης.

Το σύμπτωμα ΙΙ

Όταν προσπαθείτε να μεταγλωττίσετε το έργο, η Microsoft Visual Basic υψώνει το παρακάτω παράθυρο διαλόγου σφάλματος:
Σφάλμα μεταγλώττισης: δικαιώματα Δεν επιτρέπεται

Το σύμπτωμα ΙΙΙ

Όταν χρησιμοποιείτε οδηγό εφαρμογής, η Microsoft Visual Basic υψώνει ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος παρόμοια με:
60: Μέθοδος ~ αντικειμένου ~ Αποτυχία

Το σύμπτωμα IV

Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα έργο, η Microsoft Visual Basic προκαλεί την παρακάτω παράθυρο διαλόγου σφάλματος:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '429': ActiveX Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου από το στοιχείο

Όπου τα στοιχεία ελέγχου ActiveX VB6Cli.exe εργασία;

Ακολουθεί μια λίστα στοιχείων ελέγχου ActiveX που μπορούν να VB6Cli.exe επιδιόρθωση:
ActiveX Control           FileName    Version   Edition
-------------------------------------------------------------------------
ADO Data Control 6.0         MSADODC.OCX  6.00.8171  L,P,E
Chart Control 6.0          MSCHRT20.OCX  6.00.8177   P,E
Comm Control 6.0          MSCOMM32.OCX  6.00.8169   P,E
Common Dialog Control 6.0      COMDLG32.OCX  6.00.8169  L,P,E
Data Bound List Controls 6.0    DBLIST32.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataGrid Control 6.0        MSDATGRD.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataList Controls 6.0        MSDATLST.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataRepeater Control 6.0      MSDATREP.OCX  6.00.8169   P,E
FlexGrid Control 6.0        MSFLXGRD.OCX  6.00.8169  L,P,E
Hierarchical FlexGrid Control 6.0  MSHFLXGD.OCX  6.00.3005  L,P,E
Internet Transfer Control 6.0     MSINET.OCX  6.00.8169   P,E
MAPI Controls 6.0          MSMAPI32.OCX  6.00.8169   P,E
Masked Edit Control 6.0      MSMASK32.OCX  6.00.8169   P,E
Multimedia Control 6.0         MCI32.OCX  6.00.8169   P,E
PictureClip Control 6.0       PICCLP32.OCX  6.00.8169   P,E
RemoteData Control 6.0        MSRDC20.OCX  6.00.8169    E
Rich Textbox Control 6.0      RICHTX32.OCX  6.00.8169  L,P,E
SysInfo Control 6.0         SYSINFO.OCX  6.00.8169   P,E
Tabbed Dialog Control 6.0      TABCTL32.OCX  6.00.8169  L,P,E
Windows Common Controls-3 6.0    COMCT332.OCX  6.00.8169   P,E
Windows Common Controls 5.0 (SP2)  COMCTL32.OCX  6.00.8022  L,P,E
Windows Common Controls 6.0     MSCOMCTL.OCX  6.00.8177  L,P,E
Windows Common Controls-2 5.0 (SP2) COMCT232.OCX  6.00.8022  L,P,E
Windows Common Controls-2 6.0    MSCOMCT2.OCX  6.00.8177  L,P,E
Winsock Control 6.0         MSWINSCK.OCX  6.00.8169   P,E

L = Learning Edition
P = Professional Edition
E = Enterprise Edition
				

Τρόπος χρήσης VB6Cli.exe

VB6Cli.exe απαιτεί μια έκδοση του Microsoft Visual Basic 6.0 είναι εγκατεστημένο στο σύστημα όπου το βοηθητικό πρόγραμμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Πριν να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα VB6Cli.exe, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που εκτελούνται.

Απλώς κάντε διπλό κλικ στο VB6Cli.exe μέσω της Εξερεύνηση των Windows. Το βοηθητικό πρόγραμμα Microsoft Visual Basic 6.0 εντοπίζει και εγκαθιστά απαιτούνται άδειες χρόνου σχεδίασης για την έκδοση που εντοπίστηκε.

Εάν επιτυχία, θα δείτε ένα παράθυρο διαλόγου παρόμοιο με το ακόλουθο:
"Άδειες χρήσης Enterprise σχεδίασης έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία"
VB6Cli.exe προσφέρει επίσης μια λειτουργία χωρίς μηνύματα. Εκτέλεση του VB6Cli.exe από μια γραμμή εντολών με ένα "/ q" θα εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Κωδικών αποτελέσματος μπορεί να καταγραφεί και να χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές για να ελέγξετε εάν το εγκαταστάθηκαν άδειες χρήσης.

Αποτέλεσμα κωδικούς και μηνύματα λάθους

Exit Code 0  : Licenses for that Edition were installed
Exit Code 1  : Microsoft Visual Basic 6.0 was not detected on this system
Exit Code 2  : Could Not Load A Support Utility Library
Exit Code 3,4 : At Least 1 Design License Was Not Properly Installed
Exit Code 5  : Unable To Install Any Design Licenses
Exit Code 6  : There Was An Unspecified Error With The VBC6 Utility
				

Αποποίηση ευθυνών

Το βοηθητικό πρόγραμμα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο παρέχεται "ως έχει" και Η Microsoft δεν εγγυάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αν και Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας βοηθήσουν με τη χρήση αυτού του προϊόντος, δεν είναι υποστηρίζεται. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο με δική σας ευθύνη.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε το ακόλουθο τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
194784 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στοιχεία ελέγχου που αποστέλλονται με τη Visual Basic 6.0
181854 ΑΡΧΕΊΟ: VB5cli.exe διορθώνει το πρόβλημα εγκατάστασης ελέγχου Visual Basic 5.0
177799 PRB: "Πληροφορίες άδειας χρήσης για αυτό το στοιχείο δεν βρέθηκε" σφάλμα

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 194751 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbdownload kbctrl kbfile kblicensing kbprb kbtophit kbmt KB194751 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:194751

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com