OL2000: Omówienie szyfrowania i zabezpieczeń wiadomości

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 195477 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL195477
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Program Microsoft Outlook 2000 zawiera funkcje zabezpieczeń, które zezwalają na wysyłanie i odbieranie bezpiecznych wiadomości e-mail przez Internet. Aby to wykonać, w programie Outlook dołączono obsługę protokołu Secure Multi-Purpose Internet Messaging Extensions (S/MIME). Korzystanie z tego protokołu umożliwia wysyłanie i odbierania podpisanej lub zapieczętowanej (szyfrowanej) poczty internetowej.

W tym artykule jest opisane, jak:

 • Pobrać Identyfikator cyfrowy do wysyłania bezpiecznych wiadomości
 • Wykonać kopię zapasową lub skopiować Identyfikator cyfrowy
 • Przenieść Identyfikator cyfrowy na inny komputer
 • Wysłać podpisaną wiadomość
 • Dodać Identyfikator cyfrowy do listy Kontakty
 • Wysłać szyfrowaną (zapieczętowaną) wiadomość
 • Podpisać lub szyfrować wszystkie wysyłane wiadomości

Więcej informacji

Wiadomości można podpisywać cyfrowym identyfikatorem, zwanym także certyfikatem, tak aby określony adresat mógł mieć pewność, że wiadomość rzeczywiście przyszła od nadawcy i nikt nią nie manipulował. Można pieczętować wiadomości, co jest nazywane także szyfrowaniem, za pomocą specjalnej formuły matematycznej, tak aby tylko określony adresat mógł odczytać wiadomość i załączniki.

Aby wysyłać bezpieczne wiadomości, potrzebny jest identyfikator cyfrowy. Identyfikator cyfrowy zapewnia środki do sprawdzania tożsamości nadawcy w Internecie. Identyfikator cyfrowy można uzyskać z urzędu certyfikacji, takiego jak Verisign Inc. W przypadku niektórych typów serwerów poczty e-mail administrator sieci może także wydać identyfikator cyfrowy.

Identyfikator cyfrowy składa się z dwóch części, klucza prywatnego i klucza publicznego. Niezamienialny klucz prywatny jest zazwyczaj przechowywany na komputerze jego posiadacza. Można eksportować i importować taki klucz prywatny między komputerami w celu przenoszenia zabezpieczeń poczty e-mail. Można także utworzyć kopię zapasową klucza prywatnego. Drugim składnikiem identyfikatora cyfrowego jest klucz publiczny. Można wysłać taki klucz osobom, od których mają być odbierane szyfrowane wiadomości, jak również tym osobom, które powinny mieć możliwość weryfikacji otrzymywanych podpisanych wiadomości.

Aby pobrać Identyfikator cyfrowy do wysyłania bezpiecznych wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk „Pobierz identyfikator cyfrowy”.
 2. Jeśli używasz instalacji programu Outlook dla „przedsiębiorstw” lub „grup roboczych”, kliknij, aby zaznaczyć opcję „Uzyskaj certyfikat S/MIME z zewnętrznego Urzędu certyfikacji.”, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie uruchomiona przeglądarka i pojawi się informacja o uzyskiwaniu Identyfikatora cyfrowego od preferowanego przez firmę Microsoft dostawcy, firmy Verisign.
 3. Kliknij przycisk „Uzyskaj identyfikator teraz”.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie sieci Web, a następnie kliknij przycisk Accept.
Urząd certyfikacji przyśle na określony adres wiadomość e-mail zawierającą identyfikator cyfrowy i dalsze instrukcje.

Aby wykonać kopię zapasową lub skopiować Identyfikator cyfrowy

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij przycisk „Importuj/Eksportuj identyfikator cyfrowy”.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć opcję „Eksportuj Twój cyfrowy ID do pliku”, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
 4. Kliknij, aby wybrać certyfikat, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Aby usunąć identyfikator cyfrowy z komputera, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru „Usuń cyfrowy ID z systemu”.
 6. W polu Hasło wpisz hasło tego certyfikatu.
 7. Wpisz lub przejdź do ścieżki i nazwy pliku identyfikatora cyfrowego, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Outlook zapisuje identyfikator cyfrowy jako plik .pfx.

Aby przenieść Identyfikator cyfrowy na inny komputer

 1. Skopiuj utworzony plik .pfx na inny komputer.
 2. W programie Outlook na nowym komputerze, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij przycisk Importuj/Eksportuj identyfikator cyfrowy.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć opcję „Importuj istniejący cyfrowy ID z pliku”.
 5. Wpisz nazwę lub przejdź do pliku .pfx utworzonego powyżej i wpisz hasło.
 6. W polu Hasło wpisz hasło identyfikatora cyfrowego.
 7. W polu Nazwa Identyfikatora cyfrowego wpisz swoją Nazwę identyfikatora, a następnie kliknij przycisk OK.
Identyfikator cyfrowy jest teraz dostępny na nowym komputerze.

Aby wysłać podpisaną wiadomość

 1. Otwórz nową wiadomość.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru „Dodawaj podpis cyfrowy do wychodzącej wiadomości”, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 4. Zakończ i wyślij wiadomość.
Otrzymana wiadomość jest oznaczona ikoną certyfikatu w prawym dolnym rogu nagłówka. Adresat może kliknąć tę ikonę, aby zobaczyć informacje dotyczące sprawdzania poprawności tego podpisu cyfrowego.

Aby dodać Identyfikator cyfrowy do listy Kontakty

Aby wysłać komuś szyfrowaną wiadomość, potrzebna jest kopia identyfikatora cyfrowego tej osoby. Poproś tę osobę o przysłanie wiadomości podpisanej cyfrowo; po otrzymaniu tej wiadomości wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiadomość podpisaną cyfrowo.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę w polu Od, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj do Kontaktów.
 3. Jeśli masz wpis dotyczący tej osoby w swojej liście kontaktów, kliknij przycisk Aktualizuj ten adres.
Identyfikator cyfrowy jest przechowywany wraz z wpisem kontaktu z daną osobą. Możesz teraz wysyłać szyfrowane wiadomości e-mail do tej osoby. Aby wyświetlić certyfikaty dla kontaktu, kliknij dwukrotnie nazwisko osoby, a następnie kliknij kartę Certyfikaty.

Aby wysłać szyfrowaną (zapieczętowaną) wiadomość

 1. Otwórz nową wiadomość.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru „Szyfruj treść i załączniki wiadomości”, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 4. Zakończ i wyślij wiadomość.
Otrzymana wiadomość jest oznaczona ikoną Blokada w prawym dolnym rogu nagłówka. Adresat może kliknąć tę ikonę, aby zobaczyć informacje dotyczące sprawdzania poprawności tego podpisu cyfrowego.

UWAGA: Podczas wysyłania szyfrowanej wiadomości można otrzymać następującą wiadomość o „niezabezpieczonych adresatach”:

  Żaden z adresatów nie może przetworzyć szyfrowanej wiadomości. Możesz
  albo kontynuować pracę z nieszyfrowaną wiadomością, albo anulować operację.


Dzieje się tak, ponieważ wiadomość została zaadresowana na pomocą Globalnej listy adresów lub innego źródła adresów nie zawierającego kontaktów. Musisz użyć zapisu kontaktu zawierającego identyfikator cyfrowy adresata, aby zaadresować wiadomość.

Aby podpisać lub szyfrować wszystkie wysyłane wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij, aby wybrać opcję „Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości" lub „Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości”, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Aby określić, że odbiorcy, których klienci e-mail nie obsługują podpisów S/MIME, mogą czytać wiadomości bez weryfikacji podpisów cyfrowych, kliknij, aby zaznaczyć opcję „Wysyłaj czysty tekst opatrzony podpisem cyfrowym”.

Właściwości

Numer ID artykułu: 195477 - Ostatnia weryfikacja: 4 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo KB195477

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com