บ่อยถาม - SQL Server 7.0 - จำลองแบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 195757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้คือ meant ไปยังที่อยู่ที่คำถามเกี่ยวกับการทำงานการจำลองแบบของ SQL Server 7.0 บ่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. Q. เมื่อตาราง MSreplication_subscriptions สร้างบนสมาชิกที่ได้หรือไม่

  ตัวแทนการแจกจ่าย The a. สร้างตาราง MSreplication_subscriptions ที่เริ่มต้นขึ้นถ้าคุณไม่มีอยู่ นอกจากนี้ กระบวนการ sp_addpullsubscription ที่เก็บไว้ยังสร้างตาราง MSreplication_subscriptions ถ้าคุณไม่มีอยู่ในสมาชิกที่
 2. Q. แฟ้ม.exe หรือ.dll ใดถูกเรียกสำหรับแต่ละตัวแทนหรือไม่

  a. ตารางต่อไปนี้แสดงแทนชื่อและแฟ้มที่เกี่ยวข้อง:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อของบริษัทตัวแทนชื่อแฟ้ม
  ผู้ทำหน้าที่ LogreaderLogread.exe
  ผู้ทำหน้าที่ snapshotSnapshot.exe
  บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายDistrib.exe
  ตัวแทนผสานReplmerg.exe

  หมายเหตุ::ตัวแทนการแจกจ่ายและผสานยังสามารถถูกเรียกใช้ผ่านทางอินเทอร์เฟซ Sqldistx.dll และ Sqlmergx.dll ActiveX
 3. Q. ฉันจะต้องฐานข้อมูลการแจกจ่ายหลายหรือไม่

  a. โดยส่วนใหญ่ คุณเพียงต้องหนึ่ง ลักษณะการทำงานนี้ถูกใช้สำหรับผู้ที่ centralizing การดำเนินการจำลองแบบและการจัดการ และต้องการเซิร์ฟเวอร์ชื่อการแจกจ่ายหนึ่งไปยังโฮสต์ผู้เผยแพร่หลาย คุณสามารถสนับสนุนผู้เผยแพร่หลายไปยังฐานข้อมูลการแจกจ่ายหนึ่ง แต่อาจมีกรณีที่คุณต้องการแยกโปรแกรมประยุกต์การจำลองแบบลอจิคัลลงในฐานข้อมูลที่แยกต่างหาก สำหรับวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบ ในบางกรณี ยังอาจเป็นประโยชน์ประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากคุณอาจได้ลด contention (ทั้งเขียน และอ่านจากฐานข้อมูลการแจกจ่าย)
 4. Q. เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในการตั้งค่าการผสานสามารถมีความสำคัญที่เหมือนกันหรือไม่

  a. ผู้เผยแพร่และสมาชิกสามารถไม่มีลำดับความสำคัญที่เหมือนกัน SQL Server enforces นี้ขณะเพิ่มการบอกรับเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการบอกรับเป็นสองสมาชิก (ตัวอย่างเช่น S1 และ S2) ที่มีลำดับความสำคัญเดียวกัน บอกรับสมาชิกแรกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้เผยแพร่สำเร็จ นั่นคือ ถ้า S1 และ S2 ทำการเปลี่ยนแปลงในต้อง pseudo-simultaneous แรกที่จะผสานการเปลี่ยนแปลงกับผู้เผยแพร่สำเร็จ ใช้กฎที่เดียวกันนอกจากนี้การบอกรับเป็นสมาชิกท้องถิ่น ซึ่ง essentially มีความสำคัญเป็น 0 (หนึ่งแรกไปยังฮับสำเร็จ)
 5. Synchronizing Q. บนอินเทอร์เน็ตงานล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "ไม่ส่งข้อมูล schema เหตุใด

  a. นั้นเป็นไปได้ว่า การดำเนินการคัดลอกแฟ้มล้มเหลว โดยค่าเริ่มต้น ผู้ทำหน้าที่ pull ใช้เส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ที่กำหนดไว้สำหรับ distributor/ผู้ เผยแพร่เพื่อเปิดแฟ้ม ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN), UNC จะไม่ทำงาน คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ distributor การ และการตั้งค่าบรรทัดคำสั่งบริษัทตัวแทนการผสานรวมอยู่ FTP งานที่เปิดใช้งานสำหรับอินเทอร์เน็ตจะมีดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยบริษัทตัวแทนการผสานผ่าน FTP ก่อนที่จะใช้กับสมาชิกได้ที่สำเนาชั่วคราวที่เริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึง SQL Server หนังสือออนไลน์
 6. Q. เป็นไปได้ โดยการจำลองแบบผสานจาก SQL Server 7.0 ไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access 97 หรือไม่

  การจำลองแบบ a. ผสานไปยังฐานข้อมูล Access 97 จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะกับรุ่นถัดไปของการเข้าถึง ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานนี้เป็นผู้ให้ จำลองแบบ JET ซึ่งจะถูกรวมใน SQL Server 7.0 และ Microsoft Office รุ่นถัดไป
 7. Q. เป็นไปได้เพื่อดึงสิ่งพิมพ์ผสานจากฐานข้อมูล Access 97 โดยใช้การจำลองแบบตัวควบคุม activex หรือไม่

  a. คุณจะสามารถใช้ตัวควบคุม activex จะผสาน pull ที่บอกรับสมาชิกจากแฟ้ม.mdb การเข้าถึงการประกาศการผสานของ SQL Server 7.0 สำหรับตัวอย่างรหัสที่แสดงความสามารถในการทำงานนี้ การอ้างอิงถึง SQL Server หนังสือออนไลน์
 8. Q. เป็นไปได้ โดยการจำลองแบบผสานจาก SQL Server 7.0 ไปยังสมาชิก ODBC ได้อย่างไร

  a. คุณสามารถดัน snapshot กับสมาชิก ODBC heterogeneous แต่ไม่ใช้งานผสาน
 9. Q. คุณสามารถดึงสิ่งพิมพ์ผสานจากสมาชิก ODBC ใด ๆ จาก SQL Server 7.0 เป็นใช้การจำลองแบบตัวควบคุม activex หรือไม่

  a. หมายเลข การจำลองแบบผสานเท่านั้นได้รับการสนับสนุนกับ SQL Server 7.0 และ Jet 4.0
 10. Q. สิ่งที่เกิดขึ้นในการประกาศ "ถูกจำกัด" หรือไม่

  a. งานที่จำกัด ตามที่มีการใช้งานใน 6.5 เซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม SQL Server 7.0 มีความสามารถของยิ่ง: สิ่งพิมพ์การเข้าถึงรายการ (PAL) ด้วย PAL คุณสามารถระบุกลุ่มของ Windows NT หรือล็อกอินของมาตรฐานที่สามารถบอกรับสมาชิกการประกาศที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "รายการการเข้าถึงสิ่งพิมพ์" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
 11. Q. ใช้ตัวช่วยการถอนการติดตั้งเผยแพร่และการแจกจ่ายสร้างฉัน และแฟ้มที่มีอยู่จริงสำหรับฐานข้อมูลการแจกจ่ายที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของฉัน นี่ โดยการออกแบบหรือไม่ เมื่อฉันติดตั้งการจำลองแบบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

  a. เมื่อต้องการเอาออกเผยแพร่ SQL Server พยายามเอาแฟ้มที่มีอยู่จริง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีใช้ฐานข้อมูลการกระจาย โดยไคลเอ็นต์อื่น ๆ หรือ ถ้าไม่มีการละเมิดการใช้งานร่วมกันเมื่อแฟ้มนั้นจะถูกลบออก แฟ้มจะไม่จริงถูกเอาออกจากฮาร์ดดิสก์ ถ้าแฟ้มที่มีอยู่จริงไม่ถูกเอาออก และคุณพยายามติดตั้งชื่อการแจกจ่ายอีกครั้ง จะมีใช้ชื่อใหม่สำหรับฐานข้อมูลการกระจาย
 12. Q. If I create a snapshot publication with one table in an article, and then change the schema of the published table (for example, by adding a column to the table), will the new schema ever be applied at the subscribers?

  A. Changes to a published table's schema are not replicated in SQL Server 7.0. If you want to replicate the new column, you must create a new publication and subscribe to it.
 13. Q. What is a good way to see what the command in MSRepl_Commands says?

  A. In the distribution database, execute the sp_browsereplcmds stored procedure.
 14. Q. What if the Snapshot agent has not completed when Distribution agent starts?

  A. It is not a problem if the Distribution agent runs at the same time as the Snapshot agent. If the Distribution agent runs and there is not a snapshot available, it will wait (if continuous) or shut down with a message stating that a snapshot is not yet available.
 15. Q. On Windows NT Server, the Transactional Replication feature is unavailable. Why?

  A. This feature is unavailable when you are running the Desktop Edition of SQL Server. Note that the Desktop Edition can be installed on any platform.
 16. Q. Checksum validation fails after using an ALTER TABLE statement, even after a resynchronization. Why?

  A. For Checksum() to work correctly, the two tables must have exactly the same binary structure on the page, which is not the case if you do an ALTER TABLE at the publisher and a create table at the subscriber.
 17. Q. Using updating subscribers, the published table is altered. Why?

  A. Tables participating in publications or subscriptions will be required to have a SQL Server timestamp column. If one does not exist, SQL Server 7.0 will automatically add one when you create the publication. If you stop publishing a table, it is easy to simply drop the timestamp column. Applications will work unchanged against tables with the timestamp column because it is not necessary to include this column in qualified INSERT, UPDATE, or DELETE statements.
 18. Q. Will Host Data Replicator (HDR) work on SQL Server 7.0?

  a. หมายเลข HDR is supported only with SQL Server 6.5. If you want to use SQL Server 7.0, use Data Transformation Services (DTS) instead.

ไม่ได้ดูคำตอบคำถามของคุณได้อย่างไร Check out the Microsoft SQL Server newsgroups at the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/
Microsoft technical communities provide opportunities to interact with Microsoft employees, experts, and your peers in order to share knowledge and news about Microsoft products and related technologies. These technical communities provide a variety of ways to access answers to questions, to access solutions to problems, and to share your own expertise. These technical communities are located at the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/communities

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 195757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB195757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:195757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com