Lm th? no ? xu?t kh?u b?c e-mail t? Th Windows & Outlook Express vo Outlook.

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 196347 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

M?c d Microsoft Outlook, Microsoft Th Windows, v Microsoft Outlook Express c th? g?i v nh?n b?c e-mail thng qua Internet, h? l cc chng tr?nh khc nhau v?i kh? nng khc nhau. B?n khng th? ?ng b? ha thng tin lu tr? trong cc chng tr?nh ny. N?u b?n c m?t email s? ?c lu tr? trong Th Windows ho?c trong Outlook Express, th email l khng t? ?ng c s?n trong Outlook. Bi vi?t ny gi?i thch lm th? no ? xu?t kh?u cc th t? Th Windows v Outlook Express vo Outlook.

Thng tin thm

? xu?t kh?u cc th t? Outlook Express, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trn t?p tr?nh n, i?m ? xu?t kh?u, v sau nh?p vo tin th thoai.
 2. Nh?p vo OK trong thng bo sau:

  i?u ny s? xu?t kh?u tin th thoai fromOutlook Express Mail sang Microsoft Outlook ho?c Microsoft Exchange.

  Lu ?: N?u Outlook khng m?, ch?n c?u h?nh m b?n mu?n nh?n ?c themessages, v sau nh?p vo OK.
 3. B?m vo ? ch?n t?t c? ho?c Ch?n m?c tin th thoai ? xu?t kh?u, v sau nh?p vo OK.
Cc m?c tin th thoai v n?i dung s? xu?t hi?n trong h?p th ?n c?a c?u h?nh ? ch?n trong Outlook. Ngy v th?i gian c?a m?i tin th thoai l ngy v th?i gian b?n xu?t kh?u cc th t? Outlook Express.

Quan tr?ng:Xu?t kh?u Outlook Express mail Outlook 2013 yu c?u Outlook 2013 l 32 bit. ? bi?t thm chi ti?t, xin vui l?ng ? c?p ?n:V?n ? di chuy?n th Internet v ?a ch? Outlook 2013 (64 bit)


? xu?t kh?u cc th t? Th Windows trong Microsoft Windows Vista, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trn t?p tr?nh n, i?m ? xu?t kh?u, v sau nh?p vo tin th thoai.
 2. Trong Th Windows xu?t kh?u Wizard, b?m vo Microsoft Exchange, v sau nh?p vo ti?p theo.
 3. Nh?p vo OK trong thng bo sau:

  i?u ny s? xu?t chuy?n th t? Th Windows sang Microsoft Outlook ho?c Microsoft Exchange

  Lu ?:N?u Outlook khng m?, ch?n c?u h?nh m b?n mu?n nh?n ?c cc tin th thoai, v sau nh?p voOK.
 4. ? xc ?nh nh?ng t?p tin xu?t kh?u, nh?p vo t?t c? ho?c Ch?n m?c tin th thoai, v sau nh?p vo OK.
 5. Trn t?p tr?nh n, i?m ? xu?t kh?u, v sau nh?p vo tin th thoai.
Cc m?c tin th thoai v n?i dung s? xu?t hi?n trong h?p th ?n c?a c?u h?nh ? ch?n trong Outlook. Ngy v th?i gian c?a m?i tin th thoai l ngy v th?i gian b?n xu?t kh?u cc th t? Th Windows.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 196347 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Windows Mail
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? kha:
kbexport kbemail kbconversion kbhowto kbmt KB196347 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 196347

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com