วิธีการตั้งค่าแบบฟอร์ม FrontPage 2000 และ FrontPage 2002 สำหรับอีเมล์บนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 196489 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft FrontPage 98 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู174406.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สนับสนุนการส่งผลลัพธ์ของฟอร์มใน Microsoft FrontPage 2000 และ Microsoft FrontPage 2002 อีเมล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Microsoft Internet Information Server (IIS), คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มของคุณเพื่อส่งผลลัพธ์ของอีเมล และการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft FrontPage ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งอีเมล์เพื่อการขนส่งอีเมล บทความนี้ อธิบายวิธีการตั้งค่าแบบฟอร์ม FrontPage 2000 และ FrontPage 2002 สำหรับอีเมล์บน IIS

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดฟอร์มของคุณ

 1. เปิดหน้า คลิกขวาที่ฟอร์ม ใน FrontPage 2000 หรือ FrontPage 2002 (ภายในเส้นประขอบ), แล้ว คลิกคุณสมบัติฟอร์ม.
 2. ในการที่อยู่อีเมลกล่อง พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. คลิกตกลง.
 4. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกบันทึก.

ตั้งค่าขนส่งอีเมล์ของคุณ

การส่งผลลัพธ์ของฟอร์มไปยังโฮสต์อีเมล FrontPage Server นามสกุลจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แบบธรรมดา Mail Transfer โพรโทคอล (SMTP) ใน FrontPage ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนรูปแบบอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์อีเมล

เมื่อต้องการส่งอีเมล์จาก IIS กำหนดค่า FrontPage Server Extensions ในคอนโซลการจัดการ FrontPage บน Microsoft Windows NT เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS เพื่อส่งจดหมายนั้นเพื่อการขนส่งอีเมล เมื่อต้องการทำ สิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Windows Explorer เปิด Microsoft Management Console

  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\bin\fpmmc.msc
 2. ใน Microsoft Management Console ขยายFrontPage ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์.
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์แท็บ
 4. ในการตัวเลือกส่วน คลิกการตั้งค่า.
 5. ในการเว็บที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์กล่อง ชนิด อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในจากบรรทัดของข้อความอีเมล์ที่ส่ง โดยผลลัพธ์แบบฟอร์มของคุณ คอมโพเนนต์
 6. คลิกตกลงสองครั้ง
 7. บนเครื่องคอนโซลเมนู คลิกจบการทำงาน.
หมายเหตุถ้าคุณใช้ Internet Service Manager (ISM) จาก Microsoft Windows NT 4.0 บรรจุตัวเลือกการติดตั้ง FrontPage Server Extensions คุณต้องกำหนดค่าขนส่งจดหมายของคุณใน Microsoft Management Console เดียวกัน เมื่อต้องการทำ สิ่งนี้ เปิดคุณสมบัติของไซต์ คลิกส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์แท็บ และทำ ตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 ในส่วน "ตั้งขนส่งอีเมล์ของคุณ"

สำหรับการขนส่งในการทำงาน คุณต้องใช้เหมือนกัน อินเทอร์เฟซ (Microsoft Management Console) ที่คุณใช้เพื่อติดตั้ง ส่วนขยาย

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้

ถ้าโฮสต์ SMTP ปัจจุบันเมื่อสร้างฟอร์ม แต่ โฮสต์ SMTP จะถูกลบออกในภายหลัง (และแบบฟอร์มมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่นั้น), คุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหน้าเริ่มต้นที่จะถูกส่งกลับ โดยแบบฟอร์มเมื่อ มีส่งแบบฟอร์ม:
ข้อผิดพลาดของ FrontPage

ผู้ใช้: กรุณารายงานรายละเอียดไปยังเว็บมาสเตอร์ของไซต์นี้
เว็บมาสเตอร์: โปรดดู ของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันล็อกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เหตุการณ์ต่อไปนี้ ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานอยู่ ส่วนขยาย FrontPage:
เหตุการณ์ 160005 การตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจาก เซิร์ฟเวอร์ SMTP
ถ้าอีเมลที่ไม่ได้รับการกำหนดค่าเมื่อสร้างฟอร์ม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ จาก FrontPage 2000 หรือ FrontPage 2002:
FrontPage Server Extensions ไม่ได้ถูกกำหนดค่าเพื่อส่งอีเมล กรุณา โดยตรงของผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยัง คำแนะนำในตัวเลือก 'การตั้งค่าอัพของคุณอีเมล์ต่าง ๆ บน Windows' หรือ ' การตั้งค่า อีเมลตัวเลือกบน UNIX' ใน Server Extensions Resource Kit

จะต้อง คุณต้องการเอาผู้รับอีเมล์หรือไม่ (ใช่หรือไม่)
ถ้าคุณเลือก ไม่ให้เอา ผู้รับอีเมลและโปรแกรมเสริมจะไม่ได้กำหนดค่า ได้อย่างถูกต้องเมื่อมีกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์ม ฟอร์มถูกฟื้นฟู แต่ ปรากฏเป็นรูปพื้นหลัง (ถ้าเคยมี) และอยู่ บรรทัดในเบราว์เซอร์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงจากที่นี่:
http://WebServerURL/YourSubWeb/formtoemail2.htm
เมื่อต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • บน UNIX เว็บเซิร์ฟเวอร์:
  http://WebServerURL/YourSubWeb/_vti_bin/shtml.exe/formtoemail2.htm
 • บน Microsoft Windows เว็บเซิร์ฟเวอร์:
  http://WebServerURL/YourSubWeb/_vti_bin/shtml.dll/formtoemail2.htm
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่คุณมีปัญหาการตั้งค่าคอนฟิก ด้วยส่วนไดนามิกขณะทำประกอบใด ๆ ใน FrontPage 2000 และ ใน FrontPage 2002

ถ้า แบบฟอร์มมีการกำหนดค่า การบันทึกผลลัพธ์ไปยังไฟล์ หรือ การส่งอีเมล์ในเวลาเดียวกัน และจะไม่มีการกำหนดค่า FrontPage Server Extensions เพื่อจัดการอีเมล การ มีสร้างแฟ้ม 0 ไบต์ ไม่ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และข้อความจดหมายถูกส่งไป

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310931วิธีการค้นหาใน FrontPage 2000 Server Extensions ทรัพยากร Kit (SERK)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 196489 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbwebserver kbwebpublishing kbsavefile kbmmc kbforms kbemail kberrmsg kbopenfile kbinfo kbmt KB196489 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196489

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com