Sådan håndteres filer i private mapper i Outlook (IMO)

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 196492 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Bemærk! Disse procedurer kan kun bruges, hvis du har installeret Outlook med indstillingen Kun Internet-e-mail. Du kan finde ud af, hvilken type installation du har, ved at klikke på Om Microsoft Outlook i menuen Hjælp. Hvis du udelukkende har installeret IMO-funktionen Kun Internet e-mail, står der "Kun Internet e-mail,".

Oplysninger om forskellene mellem e-mail-klienterne Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
257824 Outlook 2002: Forskelle mellem Outlook og Outlook Express
Denne artikel er en opsummering af følgende tidligere tilgængelige artikler: 184817, 196492, 181620 og 205229
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan data, der er oprettet i Microsoft Outlook, sikkerhedskopieres. Disse data inkluderer e-mail-meddelelser, kontaktpersoner, aftaler, opgaver, noter og journaloptegnelser.

I artiklen diskuteres følgende emner:
 • Sådan sikkerhedskopieres en fil i private mapper (.pst-fil)
 • Sådan eksporteres data i en .pst-fil
 • Sådan importeres data i en .pst-fil
 • Sådan foretages automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filer ved hjælp af hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe
 • Sådan sikkerhedskopieres filer med Outlook-indstillinger
 • Sådan eksporteres og importeres regler
 • Sådan håndteres .pst-filer
Når du sikkerhedskopierer data, der er oprettet i Outlook, kan du gendanne dataene, hvis de går tabt eller bliver beskadiget pga. hardwarefejl eller andre uventede situationer. Du kan også overføre dataene til en anden harddisk på den samme eller en anden computer ved at sikkerhedskopiere dataene på den oprindelige harddisk og gendanne dem på den nye harddisk.

Yderligere Information

Sådan sikkerhedskopieres en fil i private mapper (.pst-fil)

Outlook gemmer sine data i en .pst-fil, som oprettes på det tidspunkt, hvor du opretter din e-mail-konto. Private mapper er det navn, der vises som standard for disse filer i mappelisten i Outlook. Hvis du bruger standardnavnet, ser punktet på mappelisten sådan ud "Outlook i dag - Private mapper." Du kan tilpasse disse viste navne.

Følg disse trin for at sikkerhedskopiere hele .pst-filen:
 1. Start Outlook. Hvis du vil finde .pst-filen, hvor Outlook-emner er lagret, skal du højreklikke på Outlook i dagmappelisten og derefter klikke på Egenskaber for mappenavn i genvejsmenuen. Bemærk, at mappenavn er det viste navn på den aktuelle .pst-fil. Klik derefter på Avanceret.
 2. I feltet Sti skal du angive placeringen af .pst-filen. I Microsoft Windows er standardstien til denne .pst-fil følgende:
  C:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.pst
  Den sti, der er angivet i feltet Sti, kan være en anden end den, der er angivet på computeren. .pst-filen kan være gemt hvor som helst på harddisken. Hvis du har defineret andre .pst-filer til lagring af Outlook-emner, og du gerne vil sikkerhedskopiere dem, skal du bruge samme fremgangsmåde for at finde stien til hver enkelt .pst-fil.

  Klik på Annuller to gange for at lukke dialogboksene.
 3. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Outlook.
 4. Kopier den fil, du noterede ned i trin 2. Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører denne opgave i Windows, finder du i den trykte dokumentation til Windows eller i online Hjælp. Hvis du bruger et sikkerhedskopieringsprogram, skal du se i dokumentationen til programmet for at finde den metode, du skal bruge til at medtage .pst-filen i dit sikkerhedskopisæt.
I trin 2 kan du i dialogboksen Private mapper udføre andre handlinger med .pst-filen. Du kan f.eks. tilpasse .pst-filens etiket ved at redigere navnet. Desuden kan du klikke på Komprimer nu for at reducere størrelsen af en .pst-fil.

Hvis du på et tidspunkt skal gendanne en .pst-fil fra et flytbart medie, f.eks. en diskette, en cd'rom eller et andet lagermedie, skal du kopiere sikkerhedskopien af den fil, du oprettede i de foregående trin. Du skal kopiere sikkerhedskopien af .pst-filen fra et flytbart medie til harddisken ved hjælp af den sti, du noterede i trin 2.

Sådan eksporteres data i en .pst-fil

Hvis du vil eksportere en individuel Outlook-mappe, f.eks. Kontaktpersoner eller Kalender, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.
 2. Klik på Eksporter til en fil, og klik derefter på Næste.
 3. Marker Fil med private mapper (.pst) i boksen Opret en fil af typen, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på den mappe, du vil eksportere fra, i boksen Marker den mappe, der skal eksporteres fra. Marker afkrydsningsfeltet Medtag undermapper, og klik derefter på Næste.
 5. I Gem den eksporterede fil som skal du klikke på Gennemse for at vælge placeringen af den .pst-fil, dine data skal eksporteres til. Eller skriv stien og filnavnet, og klik derefter på Udfør.

Sådan importeres data i en .pst-fil

Hvis du vil importere en .pst-fil til Outlook, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.
 2. Klik på Importer fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.
 3. Klik på Privatmappefil (.pst) i Marker den filtype, der skal importeres fra, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på Gennemse i Importer følgende fil for at finde den .pst-fil, du vil importere, og klik derefter på Næste. Hvis du kender stien, skal du indtaste den i feltet.
 5. Klik på den mappe, der indeholder de data, du vil importere, i Marker den mappe, der skal importeres fra.

  Hvis mappen indeholder undermapper, og du vil medtage disse data i importen, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Medtag undermapper. Hvis destinationen for import er den aktuelt markerede mappe, skal du klikke på Importer emner til den aktuelle mappe. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikk epå Importer emner til den samme mappe. Dermed oprettes de tilsvarende emner i den destinationsmappe, du har valgt.
 6. Klik på Udfør.

Sådan foretages automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filer ved hjælp af hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe

Microsoft har udgivet et hjælpeprogram til automatisk sikkerhedskopiering af din .pst-fil. Hvis du vil hente dette hjælpeprogram, skal du besøge følgende websted til Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01
Yderligere oplysninger om hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
238782 Sådan sikkerhedskopieres filer i private mapper automatisk i Outlook 2000 og Outlook 2003. Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan sikkerhedskopieres filer med Outlook-indstillinger

Hvis du har brugerdefinerede indstillinger, du vil overføre til en anden computer, hvor Outlook er installeret, kan du medtage følgende filer i sikkerhedskopien:
 • Outcmd.dat ? Denne fil gemmer indstillinger for værktøjslinjer og menuer.
 • Profilnavn.fav ? Denne fil gemmer indstillinger for Foretrukne og Outlook-panelet.
 • Profilnavn.htm ? Denne fil gemmer den automatiske HTML-signatur.
 • Profilnavn.rtf ? Denne fil gemmer den automatiske rtf-signatur (Rich Text Format).
 • Profilnavn.txt - Denne fil gemmer den automatiske txt-signatur.

  Bemærk! Hvis du bruger Microsoft Word til redigering af e-mail-meddelelser, lagres signaturerne i filen Normal.dot som autotekst. Du skal også sikkerhedskopiere filen Normal.dot.
Designegenskaber for mappe indeholder filtre, beskrivelser, formularer og visninger, der er integreret i de mapper, de blev oprettet i. Hvis du eksporterer emner fra en .pst-fil til en anden, bevares designegenskaberne ikke. Hvis du vil sikkerhedskopiere disse oplysninger, skal du se under emnet "Kopiere en mappes design" i Microsoft Office Outlook Hjælp.

Bemærk! Det tidligere omtalte hjælpeprogram Sikkerhedskopiering af privat mappe sikkerhedskopierer ikke disse indstillingsfiler.

Sådan eksporteres og importeres regler

Du kan sikkerhedskopiere reglerne fra guiden Regler ved at eksportere dem til senere brug. Følg disse trin for at eksportere dine regler:
 1. Klik på Guiden Regler i menuen Funktioner.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Klik på Eksporter, og angiv derefter navnet på filen med de eksporterede regler. Filen skal have filtypenavnet ".rwz".
Følg nedenstående trin for at importere tidligere definerede regler.
 1. Klik på Indbakke på Outlook-panelet.
 2. Klik på Guiden Regler i menuen Funktioner.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klik på Importer regler.
 5. Skriv stien og det filnavn, hvor de eksisterende regler findes, i feltet Filnavn Reglerne lagres som standard i en fil, der har filtypenavnet .rwz.
 6. Klik på Åbn.
Yderligere oplysninger om, hvordan du importerer og eksporterer dine regler, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
196206 Sådan importeres eksisterende regler til guiden Regler. Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan håndteres .pst-filer

I dette afsnit beskrives nogle alternative metoder til sikkerhedskopiering og kopiering.

Kopiering af en .pst-fil

Du kan bruge en .pst-fil og kopiere den fra en computer til en anden. En .pst-fil kan dog blive meget stor. Derfor kan en .pst-fil være for stor til at kunne kopieres til en diskette. I dette scenarie, kan du bruge Windows Sikkerhedskopiering eller et andet hjælpeprogram til sikkerhedskopiering, et cd-drev, et dvd-drev eller en netværksforbindelse.

Sådan kopieres bestemte mapper, f.eks. mapperne Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver

En stor .pst-fil skyldes ofte meddelelser, der er lagret i Indbakke, i Slettet post og andre postlagringsmapper. Hvis du kun vil dele din kalender, dine kontaktpersoner og dine opgaver uden at dele dine postmapper, skal du følge disse trin.

Bemærk! Følg disse trin på begge computere, der skal dele .pst-filoplysningerne.
 1. Definer endnu en .pst-fil:
  1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Privatmappefil (.pst).
  2. Skriv et entydig navn for den nye .pst-fil. Du skal f.eks. skrive Delt.pst og derefter klikke på Opret.
  3. Skriv et Vist navn, f.eks. Delte mapper for .pst-filen, og klik derefter på OK.
  4. Klik på Afslut og log af i menuen Filer for at afslutte Outlook.
 2. Kopier de aktuelle elementerne i Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver til de nye mapper:
  1. Klik på Mappeliste i menuen Vis for at få vist en mappeliste.

   Bemærk! Denne indstilling er muligvis allerede aktiveret.
  2. Højreklik på den gamle mappe med navnet KalenderMappeliste, og klik derefter på Kopier kalender.
  3. Klik på den fil i Private mapper, du navngav i trin 1c, i dialogboksen Kopier mappe, klik derefter på OK.
  4. Gentag trinnene 2a og 2b for mapperne Kontaktpersoner og Opgaver.

   Nu skulle du gerne have de nye mapper Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver i din nye fil Delte mapper.

   Vigtigt! Inden du fortsætter, skal du kontrollere, at disse nye mapper indeholder alle emnerne fra de gamle mapper.
 3. Fjern indholdet i de gamle mapper Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver.

  Selvom du ved at fjerne indholdet i de gamle mapper Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver kun har et enkelt sæt mapper at håndtere, betyder det også, at du ikke modtager påmindelser eller automatiske opdateringer til emnerne i disse mapper. Problemet opstår, fordi mapperne ikke er placeret på standardadressen for levering.

  De følgende trin er valgfrie. Overvej trinnene nøje, inden du fortsætter.
  1. Klik på din gamle mappe Kalender, og klik derefter på Aktive aftaler i vinduet Aktuel visning.
  2. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
  3. Højreklik på de valgte emner, og klik derefter på Slet.
  4. Klik på din gamle mappe Kontaktpersoner.
  5. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
  6. Højreklik på de valgte emner, og klik derefter på Slet.
  7. Klik på din gamle mappe Opgaver.
  8. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
  9. Højreklik på de valgte emner, og klik derefter på Slet.
Du skulle nu få meddelelserne leveret til dit oprindelige sæt med Private mapper, mens Kalender, Kontaktpersoner og Opgaver vil være i dit sæt med Delt mappe. Dette nye sæt med delte mapper (Delt.pst) vil nu være lille nok til at kunne kopieres til disken til videre transport mellem computerne.

Sådan deles emner i Outlook ved hjælp af Netmapper

Der er en løsning med begrænset deling tilgængelig ved hjælp af funktionen Netmapper i Outlook 98 og Outlook 2000. Outlook skal være installeret på den modtagende computer, og der skal være oprettet forbindelse via Internet Mail. Indstillingen Netmapper tillader ikke deling af en hel .pst-fil. Desuden er Netmapper begrænset til en datamængde på 2 MB for hver mappe. Du må dog gerne dele og synkronisere dine kontaktpersoner, din kalender og dine opgaver mellem to computere, der bruger Netmapper til deling af oplysninger. Yderligere oplysninger om, hvordan Netmapper bruges, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
195867 Outlook 2000: Sådan bruges netmapper
Bemærk! Funktionen Netmapper er ikke tilgængelig i Outlook 2002 og Outlook 2003.

Referencer

Yderligere oplysninger om kopiering af filer finder du ved at søge i indekset til Windows 95/98 Hjælp efter "kopiere, filer eller mapper" for at få vist de relaterede emner.

Egenskaber

Artikel-id: 196492 - Seneste redigering: 24. marts 2006 - Redigering: 6.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
Nøgleord: 
kbdownload kbhowto KB196492

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com