Straipsnio ID: 197063 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip kurti ?krovos disk? rinkin?.


?krovos disk? k?rimas

Nor?dami kurti Windows 2000 ?krovos disk? rinkin?, paleiskite ?rank? Makeboot.exe, esant? Windows 2000 skaitomojo kompaktinio disko aplanke Bootdisk:
  1. ? kompaktini? disk? ?rengin? ?d?kite Windows 2000 skaitom?j? kompaktin? disk?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  3. Lauke Atidaryti ?veskite drive:\bootdisk\makeboot a:, kur drive yra j?s? kompaktini? disk? ?renginio raid?, ir paspauskite ENTER.
PASTABOS:
  • Norint kurti ?krovos diskus, neb?tina dirbti naudojant Windows 2000. Katalogas, vadinamas \Bootdisk, yra Windows 2000 nustatymo skaitomojo kompaktinio disko ?aknyje. ?iame kataloge yra dvi paslaug? programos, galin?ios generuoti 4 ?krovos diskelius. Jei j?s? kompiuteryje ?krauta Windows 9x, tur?site paleisti ?ios paslaug? programos 32 bit? versij?, vadinam? makebt32.exe. Jei dirbate DOS aplinkoje arba ?krov?te kompiuter? naudodami Windows 98 paleisties diskel?, turint? prieig? prie kompaktini? disk? ?renginio, galite naudoti 16 bit? versij?, vadinam? makeboot.exe.
  • Disk?, sukurt? naudojant Windows 2000 Professional skaitom?j? kompaktin? disk?, negalima naudoti su Windows 2000 serveriu. Atvirk?tinis derinys taip pat neveiks.
  • Prie? nuspr?sdami, kad kompiuteris turi b?ti paleid?iamas naudojant skaitom?j? kompaktin? disk? arba diskelius, tur?tum?te pabandyti paleisti t? kompiuter? saugiuoju re?imu.
  • Paleid? i?jungt? kompiuter? naudodami diskelius, galite naudoti atk?rimo konsol? arba avarinio taisymo disk? (jei turite).

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

Komandos winnt /ox ir winnt32 /ox, kurias galima naudoti norint kurti ?krovos diskus operacin?je sistemoje Microsoft Windows NT 4.0 ir ankstesn?se versijose, neveiks su Windows 2000. Operacin?je sistemoje Windows 2000 komanda winnt32 /ox paleis ?inyn?, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie Winnt32.exe.


Savyb?s

Straipsnio ID: 197063 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. spalio 5 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbfaq kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB197063

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com