ไคลเอ็นต์ dhcp จะไม่สามารถรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197197 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ไคลเอ็นต์ Host Configuration Protocol (DHCP) แบบไดนามิกจะไม่สามารถรับ ip แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นจากหนึ่งในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ 1

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP บนเซิร์ฟเวอร์ DHCP และขณะนี้ ไคลเอนต์ไม่สามารถรับ ip แอดเดรส

สถานการณ์สมมติ 2

ไคลเอ็นต์ dhcp ผ่านเราเตอร์จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะไม่สามารถรับอยู่จากเซิร์ฟเวอร์

สถานการณ์สมมติ 3

เซิร์ฟเวอร์ DHCP หลายตัวที่มีอยู่บน LAN

การแก้ไข

แก้ไขแต่ละสาเหตุที่เป็นไปได้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:

วิธีแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์สมมติ 1

เซิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถเฉพาะบริการร้องขอขอบเขตที่มีหมายเลขเครือข่ายจะเหมือนกับหมายเลขเครือข่ายของอยู่ IP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำการกำหนดที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเครือข่าย ID เดียวกันของ IP เป็นขอบเขตที่มีการให้บริการ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ มีที่อยู่ IP ใน 192.168.0.0 เครือข่ายไม่สามารถกำหนดที่อยู่จากขอบเขตที่เหมือนกับ 10.0.0.0 เว้น superscoping จะใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

139904วิธีการกำหนดค่าขอบเขตการเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของคุณ

169140ใช้ DHCP เมื่อต้องการกำหนดที่อยู่ IP กับเครือข่ายทุติยภูมิ

161571การใช้ DHCP "Superscopes" การใช้เครือข่ายย่อยแบบลอจิคัลที่หลาย

วิธีแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์สมมติ 2

เซิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถให้กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ spanning เครือข่ายย่อยหลายหากเราเตอร์ที่แยกเหล่านั้นสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่ relay 1542 RFC (BOOTP) มี ip แอดเดรส

  1. ตั้งค่าบริษัทตัวแทนการ Relay BOOTP/DHCP บนไคลเอนต์เซ็กเมนต์ ซึ่งสามารถเป็นคอมพิวเตอร์ Windows NT รันบริการ relay DHCP หรือเราเตอร์ตัวเอง
  2. การตั้งค่าคอนฟิกขอบแบบ DHCP ข่ายให้ตรงกับอยู่เครือข่ายด้านอื่น ๆ ของเราเตอร์ที่เป็นไคลเอนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซับเน็ตมาสก์ไม่ถูกต้อง -ไม่กำหนดเกตเวย์เริ่มต้นใน NIC ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ซึ่งเป็นอยู่เดียวกันเป็นของเราเตอร์นั้นสนับสนุนเครือข่ายย่อยที่เป็นไคลเอนต์ -ไม่มีขอบเขตของเครือข่ายย่อยนั้นใน superscope ใด ๆ ที่มีการกำหนดค่าไว้ในเซ็กเมนต์ LAN ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีกระบวนการทางตรรกะเพียงหนึ่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

174765วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Microsoft สำหรับไคลเอนต์ BOOTP

วิธีแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์สมมติ 3

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่กำหนดเซิร์ฟเวอร์ DHCP หลาย on LAN เดียวกันกับขอบเขตการซ้อน

In case of Small Business Server, the DHCP service will automatically stop when it detects another DHCP server on the LAN.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197197 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB197197 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197197

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com