"การอนุญาตให้ปรับรุ่นไปที่ตารางที่มีขนาดใหญ่" ขยายขีดจำกัดของ PST

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197430 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Outlook คุณลักษณะ "อนุญาตปรับรุ่นเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ลักษณะการทำงานนี้เพิ่มขีดจำกัดบนหมายเลขของโฟลเดอร์สำหรับแต่ละไฟล์และจำนวนของข้อความสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ในแฟ้ม.pst ขีดจำกัดมีการเพิ่มจากโฟลเดอร์ 16000 ประมาณสำหรับแต่ละไฟล์และข้อความ 64,000 ประมาณสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลนี้ทำให้ข้อมูลส่วนหัวของแฟ้ม.pst สามารถปรับปรุงอย่างถาวร

หมายเหตุ: Microsoft Exchange และ Outlook รุ่นต้นอาจเข้าถึงแฟ้ม.pst ที่ได้รับการปรับปรุงการอนุญาตให้มีการจัดรูปแบบตารางที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม นี้ไม่สนับสนุน และอาจทำให้ instability และความเสียหายในแฟ้ม.pst

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการเรียกไปยังคุณสมบัติของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างบริษัท Workgroup (CW) และการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) ของ Outlook เมื่อต้องการทำให้พร้อมใช้งานลักษณะการทำงานในการ "อนุญาตให้ปรับรุ่นให้ใหญ่ตาราง" ดูส่วนเหมาะสมด้านล่างสำหรับคำแนะนำ

ทำ "อนุญาตให้ใช้กับตารางขนาดใหญ่การปรับรุ่น" พร้อมใช้งาน (CW)

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้พร้อมใช้งานใน Outlook (CW), ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกบริการ
  2. คลิกเพื่อเลือกบริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล และคลิกคุณสมบัติ
  3. บนแท็บทั่วไป คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "อนุญาตการปรับรุ่นเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่"
  4. คลิกตกลง

ทำ "อนุญาตให้ใช้กับตารางขนาดใหญ่การปรับรุ่น" พร้อมใช้งาน (IMO)

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้พร้อมใช้งานใน Outlook (IMO), ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในรายการ'โฟลเดอร์', คลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคล และคลิก "คุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคล" บนเมนูทางลัด
  2. บนแท็บทั่วไป คลิกขั้นสูง
  3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "อนุญาตการปรับรุ่นเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่"
  4. คลิกตกลงและตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197430 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbconfig kbfunctions kbinfo kbmt KB197430 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197430

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com