ระบบจะไม่สามารถไปยังโหมดสแตนด์บายเนื่องจากการ...

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197477 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตหรือสแตนด์บาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบไม่สามารถไปยังโหมดสแตนด์บายเนื่องจากโปรแกรมควบคุม <drive> \ <device driver="" name="">ไม่สามารถร้องขอการหยุดรอ</device></drive>

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
  • ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ไม่เปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) เข้ากันได้และการกำหนดค่าขั้นสูง
  • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่สนับสนุนระดับปเพียงพอสำหรับการไฮเบอร์เนต อาจเกิดได้ โดยการคูณ รวมทั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ล้าสมัยหรือปัจจุบันของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Microsoft Windows NT 4.0 ใน Windows 2000

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม:
  • ถ้าอุปกรณ์ของคุณจะไม่เข้ากันได้กับ ACPI ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการแก้ไขสำหรับปัญหานี้
  • ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows 2000
  • ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับการไฮเบอร์เนต และที่ คุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์รุ่นล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดไฮเบอร์เนตคือ รูปแบบสลีปพิเศษซึ่ง บริบทระบบทั้งหมดสามารถทำเพจได้ไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้บนฮาร์ดดิสก์ และคืนค่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ wakeup การ คอมพิวเตอร์ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและเปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) ทั้งหมดที่ไม่สนับสนุนโหมดไฮเบอร์เนต ACPI คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการไฮเบอร์เนต ขั้นตอนต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนที่คอมพิวเตอร์ hibernates:
  • โปรแกรมควบคุมของ ACPI ตรวจสอบแต่ละอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะโหมดประหยัดพลังงานต่ำสุดที่ได้รับการสนับสนุน โดยอุปกรณ์นั้น
  • โปรแกรมควบคุมของ ACPI กำหนดของอุปกรณ์แต่ละต่ำสุดปสถานะที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์การปลุก ถ้ามี unsupported ระดับการปลุก โดยอุปกรณ์ ไดรเวอร์ ACPI expects อุปกรณ์เพื่อส่งการตอบสนอง "ไม่ได้กำหนด" สำหรับรัฐที่
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ทุกสนับสนุนการไฮเบอร์เนต คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จะเขียนไม่ดีหรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตอบสนองการสอบถามของ ACPI อาจยังคงพยายามทำการไฮเบอร์เนต เมื่ออุปกรณ์ไม่ตอบสนองการร้องขอการเปลี่ยนโหมดของ ACPI ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACPI กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216573วิธีการที่ Windows 2000 กำหนดความเข้ากันได้ของ ACPI

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197477 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB197477 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197477

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com