Πώς μπορείτε να εντοπίσετε και να καταργήσετε λογαριασμούς ανενεργό μηχάνημα

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 197478 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί αρχεία δέσμης και βοηθητικά προγράμματα κιτ πόρων για να δημιουργήσετε μια λίστα των λογαριασμών υπολογιστών που είναι ταξινομημένες κατά την τελευταία φορά που ενημερώθηκε κωδικός πρόσβασης λογαριασμού του μηχανήματος. Στη λίστα, στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί από ένα διαχειριστή για την κατάργηση όλων των λογαριασμών υπολογιστών που θεωρούνται ενεργές, αφήνοντας μόνο το παλιό λογαριασμών υπολογιστών της υπόλοιπης λίστας. Η υπόλοιπη λίστα, στη συνέχεια, διαβάζεται από ένα αρχείο δέσμης που επιφέρει διαγράφει τις παλιές λογαριασμών υπολογιστών χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα του κιτ πόρων των Windows NT.

 1. Δημιουργήστε τα ακόλουθα αρχεία δέσμης από τις παρακάτω καταχωρήσεις: Oldms.bat, Oldms2.bat, Oldms3.bat, Oldms4.bat, Deloldms.bat και Bat2.bat.
 2. Εκτελέστε το αρχείο Oldms.bat από μια γραμμή εντολών, ενώ έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

  OLDMS.BAT όνομα_τομέα
 3. Ανοίξτε το αρχείο Output.txt χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και REMOVE όλες τις γραμμές που περιέχουν λογαριασμών υπολογιστών που είναι ΕΓΚΥΡΗ. The remaining lines in Output.txt should contain only machine accounts that will be deleted.
 4. Run the Deloldms.bat file. This file will read the Output.txt file, and delete each machine account by calling the Netdom.exe resource kit utility.
Contents of Oldms.bat:
  @echo off
  if "%1"=="" goto nodomain
  set dom=%1
  set deloldms=
  netdom /d:%1 bdc | find "Found PDC" > temp4.txt
  for /f "tokens=3" %%a in (temp4.txt) do set pdc=%%a
  if exist ms2.txt del ms2.txt
  if exist output.txt del output.txt
  if exist out2.txt del out2.txt
  if exist temp4.txt del temp4.txt
  echo.
  echo Generating Server List of Member Servers and Workstations
  echo.
  echo Please Wait...
  netdom /d:%1 /noverbose member > MS.TXT
  for /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (ms.txt) do echo %%a >> MS2.TXT
  cls
  echo.
  echo Generating List of Member Servers and Workstations - Done
  echo.
  echo List Generated. Checking Password Ages.
  echo.
  echo Please Wait...
  for /F "tokens=1" %%a in (ms2.txt) do call oldms2.bat %%a %dom% %pdc%
  sort < output.txt > out2.txt
  del output.txt
  echo Machine account ages for domain: %dom% >> output.txt
  echo ------------------------------------------------ >> output.txt
  type out2.txt >> output.txt
  if exist ms.txt del ms.txt
  if exist out2.txt del out2.txt
  if exist temp3.txt del temp3.txt
  if exist ms2.txt del ms2.txt
  if exist temp.txt del temp.txt
  if exist temp4.txt del temp4.txt
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B
  %%C>>working.txt
  type working.txt|find " " /c>total.txt
  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A
  echo.
  Echo List Complete
  echo.
  Echo %deloldms% machine accounts found.
  echo.
  echo Now edit OUTPUT.TXT and remove all valid machine accounts.
  echo Machine accounts remaining in OUTPUT.TXT will be deleted.
  echo After OUTPUT.TXT has been modified, run DELOLDMS.BAT to
  echo delete machine accounts.
  echo.
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt
  goto end
  :nodomain
  echo Specify the target domain on the command line
  echo EXAMPLE: oldms MyDomainName
  :end
				

Contents of Oldms2.bat:
  rem %1 = member server
  rem %2 = domain
  rem %3 = pdc
  nltest /server:%3 /user:%1$ | find "PasswordLastSet" > temp.txt
  for /F "delims== tokens=2" %%a in (temp.txt) do oldms3.bat %%a %1
				

Contents of Oldms3.bat:
  rem %1 = date
  rem %2 = time
  rem %3 = member server
  echo %1 > temp3.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  for /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%a in (temp3.txt) do oldms4.bat %%a %%b
  %%c %2 %3
				

Contents of Oldms4.bat
  rem %1 = month
  rem %2 = day
  rem %3 = year
  rem %4 = time
  rem %5 = member server
  echo %3/%1/%2 %4 %5 >> output.txt
				

Contents of Deloldms.bat
  @echo off
  set dom=
  set deloldms=
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B
  %%C>>working.txt
  type working.txt|find " " /c>total.txt
  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A
  cls
  echo.
  Echo NOTICE: %deloldms% machine accounts found in OUTPUT.TXT, ready for
  deletion
  Echo Press Ctrl + C to abort or..
  echo.
  pause
  FOR /f "tokens=6" %%a in (output.txt) do set dom=%%a
  if "%dom%"=="" goto nodomain
  FOR /F "SKIP=2 TOKENS=3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO CALL BAT2 %%A
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt
  goto end
  :nodomain
  Echo Domain Name Missing from OUTPUT.TXT
  Echo Re-run OLDMS.BAT
  :end
				

Contents of Bat2.bat:
  NETDOM /d:%dom% MEMBER %1 /DELETE
				

Περισσότερες πληροφορίες

As a part of Windows NT security, machine account passwords are changed every seven days. The process described in this article relies on the age of the machine account password to determine validity. It is possible for an administrator to disable automatic machine account password changes. This process can be done on a domain-wide or per-system basis. If this process has been done, the administrator cannot rely on the password age to determine the validity of the account. You will need to cross reference with your internally documented valid machine accounts when editing Output.txt. If this information is not available, this technique should not be used.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αναφορές

For additional information, please see the following article(s) in the Microsoft Knowledge Base:

154501How to Disable Automatic Machine Account Password Changes

158148Domain Secure Channel Utility -- Nltest.exe

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 197478 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbmt KB197478 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:197478

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com