ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρήσιμα εργαλεία για θέματα ανάπτυξης και το πακέτο

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 198038 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft Visual Basic που παραδίδεται με το πακέτο και ανάπτυξης Wizard (PDW), ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ως βοήθημα για τους προγραμματιστές συσκευασία και την ανάπτυξη τους Εφαρμογές της Microsoft Visual Basic. Πακέτα που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση PDW συμπιεσμένες αρχειοθήκες (.cab αρχεία) για διανομή. Αυτό το άρθρο Ασχολείται με πολλά βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση, την προβολή ή τη Διαχείριση αρχεία αρχειοθήκης. Καθώς και κατά τη διαδικασία διανομής, μπορεί να προκύψουν προβλήματα κατά την ανάπτυξη εφαρμογών σε διάφορα περιβάλλοντα ή κατά τη δοκιμή. Αυτό το άρθρο εξετάζει επίσης ορισμένα εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων θέματα ανάπτυξης εφαρμογών.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τα ακόλουθα βοηθητικά προγράμματα:
  Utility     Description
  ------------------------------------------------------------------
  Extract.exe   Extract files from a CAB file.
  Makecab.exe   Builds CAB Files.
  Cabview     View/Manipulate the contents of a CAB file.
  Cabarc.exe    Build and extract files from a CAB file.
  Regsvr32.exe   Registers ActiveX Components.
  Regocx32.exe   Registers ActiveX Controls (.OCX Files).
  Regit.exe    Registers in process ActiveX servers (.OCX/.DLL Files).
  Depends.exe   View file dependencies.
  Depends.exe   Profiling Options.
  Filemon.exe   Monitors file access activity.
  Regmon.exe    Monitors registry access activity.
  Clireg32.exe   Registers Distributed Component Object Model Components
          on Client computers.
  Vbrun60.exe   Installs core Visual Basic files.
  Setup Toolkit  Used to customize Visual Basic application Installations.
				

Extract.exe

Extract.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να εξαγάγετε όλα τα αρχεία ή συγκεκριμένες τα αρχεία που περιέχονται σε ένα αρχείο αρχειοθήκης (.cab).

Το βοηθητικό πρόγραμμα Extract.exe βρίσκεται στο φάκελο Windows, Windows\System32 ή Windows\Command στον Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 ή Windows 95. Μπορούν επίσης να βρεθούν από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows.

Για να χρησιμοποιήσετε το Extract.exe βοηθητικό πρόγραμμα, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS.
 2. Μεταβείτε σε ένα φάκελο που περιέχει την αρχειοθήκη από την οποία θέλετε να εξαγάγετε τα αρχεία.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών MS-DOS:
  /E Extract.exe Project1.cab
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Project1.cab είναι το όνομα του αρχείου αρχειοθήκης.

  Εκτέλεση της προηγούμενης εντολής εξάγει όλα τα αρχεία που περιέχονται σε το Project1.cab στον τρέχοντα κατάλογο.
Extract.exe μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαγάγετε μεμονωμένα αρχεία ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή αρχείων από πολλές θάλαμοι οδήγησης κάθε φορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Οι επιλογές είναι διαθέσιμες με το αρχείο Extract.exe, εκτελέστε τα παρακάτω εντολή από μια γραμμή εντολών MS-DOS:
Η ΕΞΑΓΩΓΉ.EXE /;
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
191212 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Τροποποίηση και αναδημιουργία.Τα αρχεία CAB που έχουν δημιουργηθεί με PDW

Makecab.exe

Makecab.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πάρετε τα υπάρχοντα αρχεία και το πακέτο τους σε ένα αρχείο αρχειοθήκης (.cab). Αυτό ίσως είναι χρήσιμο αν έχετε εξαγάγει αρχεία από μια αρχειοθήκη .cab, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Extract.exe και, στη συνέχεια, θα θέλατε να συσκευάσετε ξανά τα αρχεία σε της αρχειοθήκης.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Makecab.exe είναι εγκατεστημένο από το Microsoft Visual Basic και μπορεί να βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο από προεπιλογή:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Wizards\PDWizard
Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Makecab.exe, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS.
 2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία σε πακέτο σε ένα αρχειοθήκη.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών:
  MAKECAB.EXE ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ CABFILE
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το όνομα αρχείου είναι το αρχείο για να συμπιέσετε και cabfile είναι το αρχείο αρχειοθήκης (.cab).
Makecab.exe πακέτα το αρχείο που αναφέρεται σε μια αρχειοθήκη .cab για διανομή. Εάν το δεν υπάρχει αρχείο .cab θα δημιουργηθούν. Όταν χρησιμοποιείται με το προηγούμενο σύνταξη, τα αρχεία πρέπει να προστεθεί σε ένα αρχείο .cab, μία κάθε φορά. Με τη χρήση ενός το αρχείο .ddf, επιλογές αρχειοθέτησης και πολλαπλά αρχεία μπορούν να προστεθούν σε ένα αρχείο .cab την ίδια στιγμή.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της γραμμής εντολών Makecab.exe, Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών MS-DOS:
MAKECAB.EXE /;
Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
191212 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Τροποποίηση και αναδημιουργία.Τα αρχεία CAB που έχουν δημιουργηθεί με PDW

Cabview

Cabview είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα των Windows 95/Windows 98 PowerToy που σας επιτρέπει να γραφική προβολή και να χειριστείτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου .cab. Τα Windows 98 έχει Cabview εγγενώς εγκατασταθεί ως τμήμα του λειτουργικού συστήματος.

Cabview παρέχει μια γραφική προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου .cab παρόμοια με Εξερεύνηση των Windows. Αυτό επιτρέπει το χειρισμό του αρχείου εύκολη μέσω με μεταφορά και απόθεση αρχεία προς και από το αρχείο .cab.

Για να χρησιμοποιήσετε Cabview, εκτελέστε τα εξής βήματα:

 1. Περιηγηθείτε από την Εξερεύνηση των Windows στο αρχείο .cab που θέλετε να προβάλετε.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και επιλέξτε την επιλογή "Προβολή". CABVIEW εμφανίζει τα αρχεία που περιλαμβάνονται με το αρχείο .cab. Μπορείτε να σύρετε αρχεία στο παράθυρο "CABVIEW" για να προσθέσετε αρχεία και να σύρετε αρχεία από το Παράθυρο CABVIEW για την εξαγωγή τους στο σύστημα.

Cabarc.exe

Cabarc.exe είναι ένα άλλο βοηθητικό πρόγραμμα χειρισμού αρχείου CAB. Με Cabarc.exe που να δημιουργείτε νέα αρχεία .cab, εξαγωγή αρχείων και εμφάνιση των περιεχομένων ενός .cab το αρχείο. Cabarc.exe δεν επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον αρχείων σε ένα ήδη υπάρχον αρχείο .cab, ωστόσο.

Cabarc.exe είναι διαθέσιμη με το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού CAB (SDK).

Καλύτερη δυνατότητα του Cabarc.exe είναι η ικανότητα σε λίστα πληροφορίες σχετικά με το τα αρχεία που περιέχονται σε ένα αρχείο CAB με συστηματικό τρόπο (καλύτερα από Extract.exe).

Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του Cabarc.exe αρχείου .cab, εκτελέστε την ακόλουθη τα βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS.
 2. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο .cab που περιέχει το περιεχόμενο θέλετε να προβάλετε.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών:
  CABARC.EXE L CABINENT.CAB
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Cabinet.cab είναι το αρχείο CAB που έχει το περιεχόμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Cabarc.exe, ανατρέξτε στο κεφάλαιο της τεκμηρίωση που παραδίδεται με το CAB SDK.

Το αρχείο Regsvr32.exe

Το αρχείο Regsvr32.exe σας επιτρέπει να un/register-καταχώρηση αρχείων DLL και OCX που έχουν αρχείο που καταγράφεται μόνο. Το αρχείο Regsvr32.exe παρέχει τους κωδικούς σφάλματος rudimentary καθώς και μια επιλογή εγκατάσταση χωρίς μηνύματα.

Το αρχείο Regsvr32.exe είναι εγκατεστημένο το Microsoft Visual Basic και μπορείτε να βρείτε στο στον κατάλογο συστήματος (ή System32).

Όταν χρησιμοποιείται, το Regsvr32.exe επιχειρεί να η φόρτωση του στοιχείου και να την καλείτε του Η συνάρτηση DLLSelfRegister. Εάν η επιτυχημένη Regsvr32.exe εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που υποδηλώνει επιτυχία. Εάν αποτύχει η καταχώρηση, το Regsvr32.exe επιστρέφει έναν βασικό κωδικός σφάλματος.

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Regsvr32.exe για να καταχωρήσετε ένα στοιχείο εκτέλεσης της τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS ή από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε εκτέλεση.
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
  REGSVR32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT.DLL
  Component.dll είναι το OCX/DLL για να καταχωρήσετε στο σύστημα. Η διαδρομή το στοιχείο πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραμμή εντολών.

  Μπορεί να καταργηθεί χρησιμοποιώντας την παράμετρο γραμμής εντολών /u στοιχεία.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Regsvr32.exe παραμέτρους γραμμής εντολών, εκτέλεση η ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών MS-DOS:
REGSVR32.EXE /;

Regocx32.exe

Regocx32.exe χρησιμοποιείται για να καταχωρήσετε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί Για να εργαστείτε με το πρόγραμμα εγκατάστασης προγραμμάτων και δεν προσφέρει οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε μια εγκατάσταση πρόγραμμα/δέσμη ενεργειών που πρέπει να το κέλυφος Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Regocx32.exe πλοία της Microsoft Visual Basic και βρίσκεται στο το το CD εγκατάστασης στην ακόλουθη θέση:
\Common\Tools\VB\Regutils
Αντιγράψτε το αρχείο στο φάκελο συστήματος (ή System32).

Για να χρησιμοποιήσετε το Regocx32.exe το βοηθητικό πρόγραμμα, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS ή από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
  REGOCX32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\CONTROL.OCX
  Control.ocx είναι το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να καταχωρήσετε. Η διαδρομή για το το στοιχείο πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραμμή εντολών.

  Σημειώστε ότι Regocx32.exe να αυξήσετε τα παράθυρα διαλόγου ή επιστρέψει οποιοδήποτε σφάλμα δεν κωδικοί για να προσδιορίσετε εάν το στοιχείο ελέγχου ActiveX καταχωρεί με επιτυχία.

Regit.exe

Regit.exe σας επιτρέπει να καταχωρήσετε αρχεία DLL και OCX που είναι self- καταχωρήσιμο. Regit.exe δέχεται πολλαπλά ονόματα αρχείων και τους χαρακτήρες μπαλαντέρ, επιτρέποντας πολλά στοιχεία προς καταχώρηση ταυτόχρονα. Regit.exe επίσης παρέχει τους κωδικούς σφαλμάτων βασικού Εάν δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ενός στοιχείου.

Regit.exe πλοία της Microsoft Visual Basic και βρίσκεται στο το το CD εγκατάστασης στην ακόλουθη θέση:
\Common\Tools\VB\Regutils
Αντιγράψτε το αρχείο στο φάκελο συστήματος (ή System32).

Για να χρησιμοποιήσετε το Regit.exe το βοηθητικό πρόγραμμα, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS ή από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
  REGIT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT.DLL
  - ή -
  REGIT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\*.OCX *.DLL
  Component.dll είναι το αρχείο DLL για να καταχωρήσετε στο σύστημα. Η διαδρομή για το συστατικά πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραμμή εντολών.

Depends.exe

Walker το το δηλώνει, Depends.exe, χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τις εξαρτήσεις ρητή έχει ένα αρχείο. Εξάρτηση είναι ένα δευτερεύον αρχείο, το οποίο είναι απαραίτητο να φόρτωσης/εκτέλεση σωστά ένα αρχείο. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή Microsoft Visual Basic είναι εξαρτάται από τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης Microsoft Visual Basic.

Depends.exe παρουσιάζει επίσης άφθονο πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εξαρτημένη στοιχεία, όπως τους πίνακα εξαγωγής, εσωτερικό αριθμό έκδοσης, και επομένως προς τα εμπρός.

Depends.exe πλοία της Microsoft Visual Basic και βρίσκεται στο το CD εγκατάστασης του στην ακόλουθη θέση:
\Common\Tools\VB\Unsupprt\Depend
Αντιγράψτε όλα τα αρχεία από το φάκελο Depend στο σύστημα (ή System32) ο φάκελος.

Για να χρησιμοποιήσετε το depends.exe, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε εκτέλεση.
 2. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου Depends.exe. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Depends.exe αρχείο κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο μέσω των Windows Εξερεύνηση. Αφού Depends.exe εκτελείται τουλάχιστον μία φορά στο σύστημά σας, μπορείτε Ίσως, κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε .exe, .dll, .ocx ή άλλο αρχείο και επιλέξτε Προβολή Εξαρτήσεις από το μενού συντόμευσης για να ανοίξει το αρχείο Depends.exe.
 3. Όταν κυκλοφορεί το Depends.exe, επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα.
 4. Αναζήτηση στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα ενός αρχείου .exe, .dll ή .ocx και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 5. Θα εμφανιστεί η ρητή εξαρτήσεων για το συγκεκριμένο στοιχείο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Depends.exe, συμβουλευτείτε τα βοηθητικά προγράμματα Ηλεκτρονική Βοήθεια.

Δημιουργία προφίλ επιλογές Depends.exe

Για να κάνετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος Walker το δηλώνει μια νεότερη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του εξάρτηση Walker το δηλώνει:
http://www.dependencywalker.com
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.Νεότερες εκδόσεις παρέχουν μια επιλογή δημιουργίας προφίλ που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη φόρτωση και την εκτέλεση μιας εφαρμογής.

Προφίλ μια εφαρμογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Με το Εκτέλεση πλαίσιο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο Depends.exe και πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου Depends.exe.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για να εκτελέσετε το αρχείο Depends.exe.
 3. Όταν κυκλοφορεί το Depends.exe, κάντε κλικ στο κουμπί Το αρχείο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 4. Βρείτε το αρχείο .exe με το Άνοιγμα παράθυρο διαλόγου, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 5. Σχετικά με το Προφίλ μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη δημιουργίας προφίλ.
 6. Ρυθμίσετε οποιαδήποτε από τις επιλογές για το Προφίλ λειτουργική μονάδα διαλόγου που εμφανίζονται και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Αρχεία έχουν φορτωθεί και οι κλήσεις στο παράθυρο καταγραφής.
Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Depends.exe, δείτε τα βοηθητικά προγράμματα Ηλεκτρονική Βοήθεια.

FileMon.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εποπτείας αρχείων (FileMon.exe) για την εποπτεία της πρόσβασης σε αρχεία σε ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο. FileMon.exe μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια εφαρμογή η τροποποίηση ενός αρχείου ή είναι απομόνωση κάτω σφάλματα όπως "Access Denied". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με FileMon.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sysinternals στο Web δωρεάν:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/Default.aspx
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εποπτείας αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Με το Εκτέλεση πλαίσιο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο FileMon.exe και πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου FileMon.exe.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για να εκτελέσετε το αρχείο FileMon.exe.
Κατά την εκκίνηση του FileMon.exe, ξεκινά αμέσως για να παρακολουθείτε τυχόν πρόσβαση στο αρχείο που προκύπτει στον υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Φίλτρο", πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L για να περιορίσετε την παρακολούθηση για ένα συγκεκριμένο αρχείο ή σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο FileMon.exe, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια των βοηθητικών προγραμμάτων.

RegMon.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εποπτείας μητρώου (RegMon.exe) για να παρακολουθείτε την πρόσβαση του μητρώου σε ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Το εργαλείο RegMon.exe να καθορίσετε τι διαβάζετε εφαρμογές και ποιες εφαρμογές τροποποιώντας το μητρώο. Για να κάνετε λήψη αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sysinternals στο Web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/Default.aspx
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εποπτείας του μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
 2. Με το Εκτέλεση πλαίσιο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο RegMon.exe και πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου RegMon.exe.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για να εκτελέσετε το αρχείο RegMon.exe.
Κατά την εκκίνηση του RegMon.exe, παρακολουθεί αυτόματα οποιαδήποτε πρόσβαση μητρώου που παρουσιάζεται στον υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Φίλτρο", κάνοντας κλικ το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L για να περιορίσετε την παρακολούθηση για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο RegMon.exe, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια των βοηθητικών προγραμμάτων.

Clireg32.exe

Clireg32.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των στοιχείων του απομακρυσμένου διακομιστή σε υπολογιστές-πελάτες. Αυτό επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα-πελάτη για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω του αντικειμένου στοιχείου διανέμονται Μοντέλο (DCOM) ή απομακρυσμένη αυτοματισμού.

Clireg32.exe είναι εγκατεστημένο από το Microsoft Visual Studio και μπορείτε να βρείτε στο στον ακόλουθο φάκελο από προεπιλογή:
\Program Files\Microsoft οπτική Studio\Common\Tools\
Clireg32.exe χρησιμοποιεί το αρχείο VBR ένα ActiveX EXE/DLL (απομακρυσμένο αυτοματισμού Αρχείο μητρώου) για να καταχωρήσετε μια απομακρυσμένων στοιχείων σε έναν υπολογιστή οι υπολογιστές-πελάτες.

Για να χρησιμοποιήσετε Clireg32.exe για να καταχωρήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, εκτελέστε την ακόλουθη τα βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS ή από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  CLIREG32.EXE <PATH>\PROJECT.VBR </PATH>
  Project.VBR είναι το αρχείο VBR καταχώρηση και <PATH>είναι η διαδρομή που το αρχείο. Για την προηγούμενη γραμμή εντολών, για να τη διαδρομή για το CLIREG32.Το αρχείο EXE πρέπει να ανήκει στη μεταβλητή περιβάλλοντος Path. </PATH>
 3. Όταν κυκλοφορεί Clireg32.exe, παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαλόγου "Τίτλος". Κάντε κλικ στο κουμπί OK του εμφανίζεται το κουμπί και στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Μπορείτε να ορίσετε το ιδιότητες όπως θέλετε να γνωρίζετε σχετικά με τον απομακρυσμένο υπολογιστή-πελάτη ο διακομιστής.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή εντολών του αρχείου Clireg32.exe παράμετροι, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών MS-DOS:
CLIREG32.EXE /;

Το VBRun60.exe

Το αρχείο Vbrun60.exe περιέχει τα απαραίτητα αρχεία χρόνου εκτέλεσης που απαιτείται για την εκτέλεση ενός εφαρμογή που έχει συνταχθεί σε Microsoft Visual Basic 6.0.

Των αρχείων πυρήνα χρόνου εκτέλεσης για το Microsoft Visual Basic περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Msvbvm60.dll
Oleaut32.dll
Olepro32.dll
Stdole2.tlb
Asycfilt.dll
Το αρχείο Comcat.dll

Το αρχείο Vbrun60.exe παραδίδεται με το Microsoft Visual Basic 6.0 και βρίσκεται (σε μορφή CAB) των εγκαταστάσεων CD-ROM στην ακόλουθη θέση:
\Common\Tools\VB\Cabinets
Κατά καιρούς, η Microsoft κυκλοφορεί ένα Service Pack για το Microsoft Visual Basic, το οποίο περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων χρόνου εκτέλεσης. Μπορείτε να εντοπίσετε το πιο πρόσφατη έκδοση του χρόνου εκτέλεσης στο ακόλουθο γνώσεων της Microsoft Βασικό άρθρο:
192461 ΑΡΧΕΊΟ: VBRUN60.EXE εγκαθιστά τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης Visual Basic 6.0
Για να εγκαταστήσετε το χρόνου εκτέλεσης Microsoft Visual Basic 6.0, εκτελέστε την ακόλουθη τα βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών MS-DOS ή από το μενού Έναρξη των Windows, επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Εκτελέστε το αρχείο Vbrun60.exe. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το αρχείο Vbrun60.exe από διπλό κλικ στο αρχείο μέσω της Εξερεύνησης των Windows.

  Το VBRun60.exe περιέχει ένα διακόπτη σιωπηρή εγκατάσταση (/ q). Αυτό εγκαθιστά την αρχεία χρόνου εκτέλεσης χωρίς κανένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η εγκατάσταση των αρχείων χρόνου εκτέλεσης ενδέχεται να απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Vbrun60.exe, δείτε το προηγούμενο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Εγκατάσταση του Κιτ εργαλείων

Η Microsoft Visual Basic πλοία με τον πηγαίο κώδικα για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) που χρησιμοποιείται Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή διανομές. Αυτός ο κωδικός προέλευσης βρίσκεται συνήθως στον κατάλογο \Wizards\PDWizard\Setup1, όπου είναι το Microsoft Visual Basic η εγκατάσταση. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτόν τον κωδικό για να προσαρμόσετε το πακέτο εγκατάστασης που δημιουργήθηκε από τον PDW.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τεχνική SupF194621port της Microsoft δεν υποστηρίζει την τροποποίηση των το διαδικασία εγκατάστασης ή οποιοδήποτε από τα αρχεία εγκατάστασης. Παρέχεται υποστήριξη για το Package and Deployment Wizard σε "ως έχει" βάση μόνο.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
194022 Τα INFO: Visual Studio 6.0 Service Pack, τι, πού, γιατί

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 198038 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbproductlink kbappsetup kbcode kbdeployment kbdownload kbinfo kbwizard kbmt KB198038 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 198038

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com