รายละเอียด: เครื่องมือมีประโยชน์สำหรับแพคเกจและการปรับใช้การตัดสินค้าจากคลัง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198038 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Visual Basic ที่จัดส่งมาพร้อมกับแพคเกจและปรับใช้ตัวช่วยสร้าง (PDW), เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการใช้งานของพวกเขา โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic แพคเกจที่สร้างขึ้น ด้วยการใช้ PDW บีบอัดแฟ้ม cabinet (.cab ไฟล์) สำหรับการแจกจ่ายนั้น บทความนี้ อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการปรับเปลี่ยน ดู หรือจัดการ แฟ้ม cabinet ด้วย ในระหว่างกระบวนการกระจายสินค้า ปัญหาอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือการทดสอบ นี้ บทความยังกล่าวถึงเครื่องมือบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ปัญหาการปรับใช้แอพลิเคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของการต่อไปนี้:
  Utility     Description
  ------------------------------------------------------------------
  Extract.exe   Extract files from a CAB file.
  Makecab.exe   Builds CAB Files.
  Cabview     View/Manipulate the contents of a CAB file.
  Cabarc.exe    Build and extract files from a CAB file.
  Regsvr32.exe   Registers ActiveX Components.
  Regocx32.exe   Registers ActiveX Controls (.OCX Files).
  Regit.exe    Registers in process ActiveX servers (.OCX/.DLL Files).
  Depends.exe   View file dependencies.
  Depends.exe   Profiling Options.
  Filemon.exe   Monitors file access activity.
  Regmon.exe    Monitors registry access activity.
  Clireg32.exe   Registers Distributed Component Object Model Components
          on Client computers.
  Vbrun60.exe   Installs core Visual Basic files.
  Setup Toolkit  Used to customize Visual Basic application Installations.
				

Extract.exe

Extract.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยให้คุณสามารถแยกแฟ้มทั้งหมดหรือเฉพาะ แฟ้มที่อยู่ภายในแฟ้ม cabinet (.cab)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Extract.exe นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Windows, Windows\System32 หรือ Windows\Command บน Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 หรือ Windows 95 นั้นอาจจะพบใน Windows ของคุณให้ติดตั้งซีดีรอมเช่นกัน

เมื่อต้องการใช้ Extract.exe ยูทิลิตี้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS
 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม cabinet ที่จะแยกออกมา แฟ้ม
 3. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งของ MS-DOS:
  /E Extract.exe Project1.cab
  หมายเหตุ: Project1.cab คือ ชื่อของแฟ้ม cabinet

  ปฏิบัติการคำสั่งก่อนหน้านี้แยกแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ภายใน Project1.cab ลงในไดเรกทอรีปัจจุบัน
Extract.exe อาจใช้ในการแยกแต่ละแฟ้ม หรืออาจใช้ในการ แยกแฟ้มจาก cabs หลายในคราวเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานกับแฟ้ม Extract.exe ดำเนินการต่อไปนี้ คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่ง MS-DOS:
แยกออกมาEXE /
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
191212 HOWTO: ปรับเปลี่ยน และสร้างใหม่แฟ้ม CAB ที่สร้างขึ้น ด้วย PDW

Makecab.exe

Makecab.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้แฟ้มและแพคเกจที่มีอยู่ เหล่านั้นลงในแฟ้ม cabinet (.cab) ซึ่งอาจมีประโยชน์ถ้าคุณมีขยาย แฟ้ม.cab ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Extract.exe นี้ และจากนั้น ต้องการ บรรจุแฟ้มต่าง ๆ ลงใน cabinet

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Makecab.exe ที่มีการติดตั้งโดย Microsoft Visual Basic และอาจ พบ โดยค่าเริ่มต้นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Wizards\PDWizard
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Makecab.exe ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS
 2. ไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่จะบรรจุลงในตัว คาบิเนต
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
  MAKECABชื่อแฟ้มบีบอัดแบบ EXE
  หมายเหตุ: ชื่อแฟ้มเป็นแฟ้มบีบอัด และ cabfile คือ แฟ้ม cabinet (.cab)
Makecab.exe แพคเกจแฟ้มแสดงรายการเป็น.cab แจกจ่าย ถ้าการ ไม่มีแฟ้ม.cab จะถูกสร้างขึ้น เมื่อใช้กับก่อนหน้านี้ ไวยากรณ์ ต้องเพิ่มไปยังแฟ้ม.cab หนึ่งแฟ้มในเวลาเดียวกัน มีการใช้คำ สามารถเพิ่มแฟ้ม.ddf ตัวเลือกการเก็บถาวร และแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มลงในแฟ้ม.cab ในเวลาเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง Makecab.exe ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดคำสั่งของ MS-DOS:
MAKECABEXE /
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความต่อไปนี้ในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
191212 HOWTO: ปรับเปลี่ยน และสร้างใหม่แฟ้ม CAB ที่สร้างขึ้น ด้วย PDW

Cabview

Cabview คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Windows 95/Windows 98 PowerToy ที่อนุญาตให้คุณ ภาพดู และจัดการกับเนื้อหาของแฟ้ม.cab Windows 98 มี Cabview ที่ติดตั้งวิธีเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ

Cabview แสดงมุมมองแบบกราฟิกของเนื้อหาของแฟ้ม.cab คล้ายกับ Windows Explorer ซึ่งช่วยให้การจัดการไฟล์ได้อย่างง่ายดาย โดยการลาก และปล่อย แฟ้มเข้า และออก จากแฟ้ม.cab

เมื่อต้องการใช้ Cabview ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. นำทางผ่าน Windows Explorer ไปยังแฟ้ม.cab ที่คุณต้องการดู
 2. คลิกขวาแฟ้ม และเลือกตัวเลือกมุมมอง CABVIEW แสดงแฟ้มมีอยู่ ด้วยแฟ้ม.cab คุณสามารถลาก แฟ้มลงในหน้าต่าง CABVIEW เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม และลากแฟ้มจากการ หน้าต่าง CABVIEW เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นไปไว้บนระบบ

Cabarc.exe

Cabarc.exe เป็นอรรถประโยชน์การจัดการแฟ้ม CAB อื่น มี Cabarc.exe คุณ สามารถสร้างแฟ้ม.cab ใหม่ แยกแฟ้ม และแสดงรายการเนื้อหาของเป็น.cab แฟ้ม Cabarc.exe ไม่อนุญาตให้เพิ่มแฟ้มเพิ่มเติมไปยังผิดอยู่แล้ว มีอยู่แฟ้ม.cab อย่างไรก็ตาม

Cabarc.exe จะพร้อมใช้งานกับ CAB ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)

คุณลักษณะที่ดีที่สุดของ Cabarc.exe คือ ความสามารถในการรายการข้อมูลเกี่ยวกับการ แฟ้มที่อยู่ภายในแฟ้ม CAB ด้วยวิธีการสิ้น (ดีกว่า Extract.exe)

เมื่อต้องการดูเนื้อหาของแฟ้ม.cab Cabarc.exe ดำเนินการต่อไปนี้ ขั้นตอนต่อไป:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง MS-DOS
 2. ไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.cab ที่มีเนื้อหา คุณต้องการดู
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
  CABARCEXE L CABINENTCAB
  หมายเหตุ: Cabinet.cab เป็นไฟล์ CAB ที่มีเนื้อหาคุณต้องการเรียกดู

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Cabarc.exe อ้างถึงใน เอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับ CAB SDK

Regsvr32.exe

Regsvr32.exe ช่วยให้การลงทะเบียน/ยกเลิกลงทะเบียน DLL และ OCX แฟ้มที่คุณ self-registerable Regsvr32.exe แสดงรหัสข้อผิดพลาด rudimentary ได้เช่นเดียวกับ ตัวเลือกการติดตั้ง silent

Regsvr32.exe ถูกติดตั้งกับ Microsoft Visual Basic และสามารถพบได้ใน ไดเรกทอรีของระบบ (หรือ System32)

เมื่อใช้ Regsvr32.exe พยายามโหลดคอมโพเนนต์ และเรียกใช้ของ ฟังก์ชัน DLLSelfRegister ถ้าสำเร็จ Regsvr32.exe แสดงกล่องโต้ตอบการ แจ้งว่า สำเร็จ ถ้าการลงทะเบียนล้มเหลว Regsvr32.exe จะเป็นพื้นฐาน รหัสข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Regsvr32.exe การลงทะเบียน คอมโพเนนต์ทำการ ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS หรือจากเมนู Start ของ Windows เลือกเรียกใช้
 2. เรียกใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  REGSVR32C:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT EXEDLL
  Component.dll มี DLL/OCX เพื่อลงทะเบียนไว้บนระบบ เส้นทางไป คอมโพเนนต์ต้องถูกรวมไว้ในบรรทัดคำสั่ง

  คอมโพเนนต์อาจไม่ได้ลงทะเบียนโดยใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง /u
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง Regsvr32.exe ดำเนินการ คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดคำสั่ง MS-DOS:
REGSVR32EXE /

Regocx32.exe

Regocx32.exe ถูกใช้เพื่อลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ได้รับการออกแบบ การทำงานกับ การตั้งค่าโปรแกรม และไม่มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ใด ๆ นี่คือ มีประโยชน์เมื่อใช้การติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ที่จำเป็นเชลล์ที่ออก เมื่อต้องการลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

Regocx32.exe การจัดส่งมาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic และตั้งอยู่บน ซีดีติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
\Common\Tools\VB\Regutils
คัดลอกแฟ้มลงในโฟลเดอร์ของระบบ (หรือ System32)

เมื่อต้องการใช้ Regocx32.exe ยูทิลิตี้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS หรือจากเมนู Start ของ Windows เลือก เรียกใช้
 2. เรียกใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  REGOCX32C:\WINDOWS\SYSTEM\CONTROL EXEOCX
  Control.ocx เป็นตัวควบคุม ActiveX ที่คุณต้องการลงทะเบียน เส้นทางไปยัง คอมโพเนนต์ต้องถูกรวมไว้ในบรรทัดคำสั่ง

  โปรดสังเกตว่า Regocx32.exe ไม่ยกกล่องโต้ตอบใด ๆ หรือส่งกลับข้อผิดพลาดใด ๆ รหัสเพื่อกำหนดว่าถ้าตัวควบคุม ActiveX เสร็จเรียบร้อยแล้วทะเบียน

Regit.exe

Regit.exe ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนแฟ้ม DLL และ OCX ที่ self- registerable Regit.exe ยอมรับชื่อแฟ้มและสัญลักษณ์ การอนุญาตให้มีหลาย คอมโพเนนต์มากมายที่จะลงทะเบียนในเวลาเดียวกัน Regit.exe นอกจากนี้ แสดงรหัสข้อผิดพลาดพื้นฐานถ้าจะลงทะเบียนคอมโพเนนต์ไม่

Regit.exe การจัดส่งมาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic และตั้งอยู่บน ซีดีติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
\Common\Tools\VB\Regutils
คัดลอกแฟ้มลงในโฟลเดอร์ของระบบ (หรือ System32)

เมื่อต้องการใช้ Regit.exe ยูทิลิตี้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS หรือจากเมนู Start ของ Windows เลือก เรียกใช้
 2. เรียกใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  REGITC:\WINDOWS\SYSTEM\COMPONENT EXEDLL
  - หรือ -
  REGITC:\WINDOWS\SYSTEM\* EXEOCX *DLL
  Component.dll มี DLL ที่ลงทะเบียนไว้บนระบบ เส้นทางไปยัง เลิกต้องถูกรวมไว้ในบรรทัดคำสั่ง

Depends.exe

Walker อ้างอิง Depends.exe ถูกใช้เพื่อกำหนดว่าแฟ้มมีแฟ้มอ้างอิงอย่างชัดเจน ที่อ้างอิงจะสำรองแฟ้ม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแฟ้มที่จะโหลด/เรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เป็นโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic จะขึ้นอยู่กับ Microsoft Visual Basic เวลาเรียกใช้แฟ้ม

Depends.exe ยังแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขึ้นอยู่กับมาย ส่วนประกอบ เช่นตารางการส่งออก หมายเลขรุ่นภายใน และดังนั้น ข้างหน้า

Depends.exe จัดส่งมาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic และตั้งอยู่บน การติดตั้งของซีดีที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
\Common\Tools\VB\Unsupprt\Depend
คัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ Depend ลงในระบบ (หรือ System32) โฟลเดอร์

เมื่อต้องการใช้ depends.exe ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากเมนู Start ของ Windows เลือกเรียกใช้
 2. พิมพ์ในเส้นทางและชื่อแฟ้ม Depends.exe นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้การ แฟ้ม Depends.exe โดยคลิกสองครั้งแฟ้ม โดยใช้ Windows Explorer เมื่อ Depends.exe ดำเนินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระบบของคุณ คุณ อาจคลิกขวาใด ๆ .exe, .dll ส่วนขยาย.ocx หรือแฟ้มอื่น และเลือกมุมมอง การอ้างอิงจากเมนูทางลัดเพื่อเปิดแฟ้ม Depends.exe
 3. เมื่อมีการเปิดใช้ Depends.exe เลือกแฟ้ม และจากนั้น เลือกเปิด
 4. เรียกดูในกล่องโต้ตอบเปิดแฟ้ม.exe, .dll หรือทะเบียนมีแล้ว คลิกเปิด
 5. การอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับคอมโพเนนต์เฉพาะจะปรากฏขึ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแฟ้ม Depends.exe โปรดอ้างถึงอรรถประโยชน์ของการ วิธีใช้ออนไลน์

Depends.exe การรวบรวมสถานะตัวเลือก

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการอ้างอิง Walker แวะไปที่การอ้างอิง Walker เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.dependencywalker.com
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้รุ่นที่ใหม่กว่าให้ตัวเลือกครบที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการโหลดและการทำงานของโปรแกรมประยุกต์

กับโพรไฟล์โปรแกรมประยุกต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในการ เรียกใช้ กล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้ม Depends.exe และพิมพ์ชื่อของแฟ้ม Depends.exe

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ Windows Explorer เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม Depends.exe
 3. เมื่อมีการเปิดใช้ Depends.exe คลิก แฟ้มแล้ว คลิก เปิด.
 4. ค้นหาแฟ้ม.exe ที่อยู่ในการ เปิด กล่องโต้ตอบ จากนั้น คลิก เปิด.
 5. ในการ ส่วนกำหนดค่า เมนู คลิก เริ่มต้นการรวบรวมสถานะ.
 6. กำหนดค่าตัวเลือกใด ๆ ในการ ส่วนกำหนดค่า กล่องโต้ตอบโมดูล ที่แสดง แล้ว คลิก ตกลง.

  แฟ้มจะถูกโหลด และมีเรียกในหน้าต่างการล็อก
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Depends.exe ให้ดูที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ วิธีใช้ออนไลน์

FileMon.exe

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบแฟ้ม (FileMon.exe) เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้มในระบบในแบบเรียลไทม์ FileMon.exe สามารถช่วยให้คุณทราบว่าโปรแกรมประยุกต์ถูกปรับเปลี่ยนแฟ้ม หรือถูกจำกัดให้แคบลงลงข้อผิดพลาดเช่น "ถูกปฏิเสธการเข้าถึง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FileMon.exe แวะไป Sysinternals Freeware เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในการ เรียกใช้ กล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้ม FileMon.exe และพิมพ์ชื่อของแฟ้ม FileMon.exe

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ Windows Explorer เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม FileMon.exe
เมื่อเริ่มต้น FileMon.exe นั้นทันทีเริ่มการตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้มใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการกรอง โดยการกด Ctrl + L คีย์ชุดการจำกัดการตรวจสอบแฟ้มใดแฟ้ม หรือไดเรกทอรีเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม FileMon.exe ดูวิธีใช้ออนไลน์ของโปรแกรมอรรถประโยชน์

RegMon.exe

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบรีจิสทรี (RegMon.exe) เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงรีจิสทรีบนระบบในแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ RegMon.exe สามารถกำหนดสิ่งที่โปรแกรมประยุกต์กำลังอ่านและโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังปรับเปลี่ยนรีจิสทรี เมื่อต้องการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์นี้ แวะไป Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบรีจิสทรี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เรียกใช้ กล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้ม RegMon.exe และพิมพ์ชื่อของแฟ้ม RegMon.exe

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ Windows Explorer เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม RegMon.exe
เมื่อเริ่มต้น RegMon.exe โปรแกรมจะตรวจสอบใด ๆ เข้าถึงรีจิสทรีที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกตัวกรอง ด้วยการคลิก Ctrl + L คีย์ชุดการจำกัดการตรวจสอบไปยังแอพลิเคชันเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม RegMon.exe ดูวิธีใช้ออนไลน์ของโปรแกรมอรรถประโยชน์

Clireg32.exe

Clireg32.exe ถูกใช้ในการลงทะเบียนคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ซึ่งช่วยให้โปรแกรมไคลเอ็นต์เมื่อต้องการสร้างอินสแตนซ์ของวัตถุ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านวัตถุคอมโพเนนต์การแจกจ่าย รูปแบบ (DCOM) หรือทำงานอัตโนมัติระยะไกล

Clireg32.exe มีการติดตั้ง Microsoft Visual Studio และสามารถพบได้ใน โฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:
Studio\Common\Tools\ ภาพ \Program Files\Microsoft
Clireg32.exe ใช้แฟ้ม VBR มี ActiveX EXE/DLL ของระบบ (ระยะไกลอัตโนมัติ แฟ้มการลงทะเบียน) เพื่อลงทะเบียนคอมโพเนนต์ระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

เมื่อต้องการใช้ Clireg32.exe เพื่อลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ดำเนินการต่อไปนี้ ขั้นตอนต่อไป:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS หรือจากเมนู Start ของ Windows เลือก เรียกใช้
 2. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
  CLIREG32EXE <PATH>\PROJECTVBR </PATH>
  Project.vbr คือ แฟ้ม VBR เพื่อลงทะเบียน และ<PATH>คือ เส้นทางไปที่ แฟ้ม สำหรับบรรทัดคำสั่งก่อนหน้านี้ในการทำงาน เส้นทางไปยัง CLIREG32แฟ้ม EXE ต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรเส้นทางสภาพแวดล้อม </PATH>
 3. เมื่อมีการเปิดใช้ Clireg32.exe แสดงกล่องโต้ตอบชื่อเรื่อง คลิกตกลง ปุ่ม และกล่องโต้ตอบ'ตัวเลือก'ปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าการ คุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับรีโมทคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งแฟ้ม Clireg32.exe พารามิเตอร์ ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดคำสั่ง MS-DOS:
CLIREG32EXE /

Vbrun60.exe

แฟ้ม Vbrun60.exe ประกอบด้วยแฟ้มจำเป็นขณะทำงานที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้การ แอพลิเคชันในการเขียนใน Microsoft Visual Basic 6.0

แฟ้มหลักขณะใช้งานสำหรับ Microsoft Visual Basic รวมถึงต่อไปนี้:

Msvbvm60.dll
OLEAut32.dll
Olepro32.dll
Stdole2.tlb
Asycfilt.dll
Comcat.dll

แฟ้ม Vbrun60.exe มาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 และตั้งอยู่ (ในรูปแบบ CAB) ในการติดตั้งซีดีรอมที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
\Common\Tools\VB\Cabinets
เป็นระยะ ๆ Microsoft ออกแบบ Service Pack สำหรับ Microsoft Visual Basic ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงไปยังแฟ้มขณะทำงานที่สามารถใช้ได้อยู่ คุณสามารถค้นหานี้ รุ่นล่าสุดของเวลาทำงานในแบบความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความพื้นฐาน:
192461 แฟ้ม: VBRUN60EXE ติดตั้งแฟ้มรันไทม์ของ Visual Basic 6.0
เมื่อต้องการติดตั้งใน Microsoft Visual Basic 6.0 รันไทม์ ดำเนินการต่อไปนี้ ขั้นตอนต่อไป:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS หรือจากเมนู Start ของ Windows เลือก เรียกใช้
 2. เรียกใช้แฟ้ม Vbrun60.exe นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้แฟ้ม Vbrun60.exe โดย คลิกสองครั้งที่แฟ้ม โดยใช้ Windows Explorer

  Vbrun60.exe ประกอบด้วยสวิตช์การติดตั้งแบบ silent (/ q) ซึ่งติดตั้ง แฟ้มขณะทำงาน โดยไม่มีกล่องโต้ตอบปรากฏ
หมายเหตุ: ขณะที่เรียกใช้แฟ้มการติดตั้งคุณอาจต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Vbrun60.exe ดูไป บทความฐานความรู้ของก่อนหน้านี้

โปรแกรมติดตั้ง Toolkit

Microsoft Visual Basic ที่ส่งมาพร้อมกับรหัสแหล่งที่มากับโปรแกรมติดตั้งที่ใช้ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่กระจาย รหัสแหล่งที่มานี้เป็นที่ตั้งโดยทั่วไป ในไดเรกทอรี \Wizards\PDWizard\Setup1 ที่เป็น Microsoft Visual Basic การติดตั้ง คุณสามารถปรับเปลี่ยนรหัสนี้เมื่อต้องการสร้างแพคเกจการตั้งค่าการกำหนดเอง โดย PDW

หมายเหตุ: SupF194621port ทางเทคนิคของ Microsoft ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน กระบวนการติดตั้งหรือแฟ้มการตั้งค่าใด ๆ มีให้การสนับสนุนสำหรับการ แพคเกจและตัวช่วยสร้างการปรับใช้ในการ "ตามที่เป็น" พื้นฐานเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความต่อไปนี้ในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
194022 รายละเอียด: Visual Studio 6.0 เซอร์วิสแพ็ค ใด ที่ เหตุ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198038 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Keywords: 
kbproductlink kbappsetup kbcode kbdeployment kbdownload kbinfo kbwizard kbmt KB198038 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198038

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com