การกำหนดเองแถบเครื่องมือปุ่มมาตรฐานใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198177 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถกำหนดเองแถบเครื่องมือปุ่มมาตรฐานใน Internet Explorer ได้ โดยการเพิ่ม หรือเอาปุ่ม การเปลี่ยนแปลงลำดับจะแสดงปุ่ม หรือเลือกป้ายข้อความที่แตกต่างกันและขนาดของไอคอนสำหรับปุ่มแถบเครื่องมือ

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดแถบเครื่องมือปุ่มมาตรฐานใน Internet Explorer มีการกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • วิธีการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงลำดับของปุ่มแถบเครื่องมือ
 • วิธีการคืนค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นมาตรฐานปุ่มแถบเครื่องมือ
 • วิธีการเปลี่ยนป้ายข้อความและขนาดของไอคอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนลำดับของปุ่มแถบเครื่องมือ

เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มแถบเครื่องมือปุ่มมาตรฐาน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. ในกล่องปุ่มแถบเครื่องมือที่มีอยู่ คลิกปุ่มหรือตัวแยกที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น คลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ:: คุณสามารถเพิ่มตัวคั่นเพื่อแบ่งปุ่มแถบเครื่องมือลงในกลุ่ม ตัวคั่นจะแสดงเป็นบรรทัดบนแถบเครื่องมือ
เมื่อต้องการเอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือปุ่มมาตรฐาน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. ในกล่องปุ่มแถบเครื่องมือปัจจุบัน คลิกปุ่มหรือตัวแยกที่คุณต้อง การเอาออก คลิก Remove แล้ว คลิกปิด
เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของปุ่มบนแถบเครื่องมือ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. ในกล่องปุ่มแถบเครื่องมือปัจจุบัน คลิกปุ่มหรือตัวแยกที่คุณต้องการย้าย คลิกเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงจนกว่าสินค้าที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกปิด

วิธีการคืนค่าที่เป็นค่าเริ่มต้นมาตรฐานปุ่มแถบเครื่องมือ Configuration

เมื่อต้องการคืนค่าแถบเครื่องมือการกำหนดค่าเริ่มต้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. คลิกการตั้งค่าใหม่ และจากนั้น คลิกปิด

วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อความป้ายและขนาดของไอคอน

คุณสามารถเลือกจากป้ายชื่อข้อความที่แตกต่างกันและขนาดของไอคอนสำหรับปุ่มแถบเครื่องมือ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ และจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. In the Text Options and Icon Options boxes, click the options you want, and then click Close.
You can choose from the following text or icon options:

Text options:

 • Show Text Labels: Displays text labels for the toolbar buttons.
 • Selective Text On Right: Displays text for just the Back, Search, Favorites, Folders, and History toolbar buttons.
 • No Text Labels: Displays no text label for the toolbar buttons.
Icon options:

 • Large Icons: Displays large toolbar buttons. This is the default size of the toolbar buttons.
 • Small Icons: Displays small icons.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198177 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbhowto kbui kbmt KB198177 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198177

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com