Τρόπος αυτοματοποίησης του Excel από ένα πελάτη VBScript

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 198703 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-πελάτη κωδικό που εκκινεί και αυτοματοποιεί το Microsoft Office Excel ή το Microsoft Excel, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί σε μια ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείγμα κώδικα

 1. Δημιουργήστε το ακόλουθο αρχείο HTML με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και αποθηκεύστε το αρχείο ως c:\excel.htm.
  <HTML>
  <BODY>
  
  <INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button>
  
  <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
  
      sub button1_onclick()
  
       ' Launch Excel
       dim app
       set app = createobject("Excel.Application")
    
       ' Make it visible
       app.Visible = true
    
       ' Add a new workbook
       dim wb
       set wb = app.workbooks.add
    
       ' Fill array of values first...
       dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based
       for i = 1 to 20
         for j = 1 to 10
          arr(i-1,j-1) = i*j
         next
       next
    
       ' Declare a range object to hold our data
       dim rng
       set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)
    
       ' Now assign them all in one shot...
       rng.value = arr
    
       ' Add a new chart based on the data
       wb.Charts.Add
       wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded
       wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns
       wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject
    
       ' Rotate it around...
       for i = 1 to 360 step 30
         wb.activechart.rotation = i
       next
  
       ' Give the user control of Excel
       app.UserControl = true
  
      end sub
  </SCRIPT>
  
  </BODY>
  </HTML>
  					
 2. Έναρξη Microsoft Internet Explorer, πληκτρολογήστεc:\EXCEL.htmΣτοAddressγραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στη σελίδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν σας ζητηθεί από μια προειδοποίηση ασφαλείας σχετικά με ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX στη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπίYES.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
195826CreateObject αποτύχει από δέσμες ενεργειών του υπολογιστή-πελάτη

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 198703 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbmt KB198703 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:198703

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com