คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x800ccc90 หรือข้อผิดพลาด 0x800ccc18 เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Exchange Server โดยใช้การรับรองความถูกต้องรหัสผ่านรักษาความปลอดภัย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198704 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Microsoft Exchange Server ลด้วย Outlook Express โดยใช้การรับรองความถูกต้องรหัสผ่านรักษาความปลอดภัย คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Microsoft Outlook Express ค้นหานี้รายละเอียดของเฉพาะแท็บหลังจากความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ
* ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องรหัสผ่านแจกจ่าย
บัญชี: 'บริษัท POP3 Server Accnt
เซิร์ฟเวอร์: 'server.company.com'
โพรโทคอล: POP3
การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์: ' -ERR แลกเปลี่ยนโพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง The ถูกยกเลิก โดยไคลเอ็นต์ ', พอร์: Secure(SSL) 110 : NO ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: 0x800ccc90 หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x800ccc18
บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server คุณจะเห็นรหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
การพิสูจน์ตัวจริง MSExchange Pop3 13005
เข้าสู่ระบบพยายาม โดย NTDomian\User จาก 157.57.148.24 NtDomain/ผู้ ใช้ล้มเหลว: EcGetMailboxDN() ที่มีการเรียกล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาดกล่องจดหมายที่ร้องขอไม่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นี้

การพิสูจน์ตัวจริง MSExchange Pop3 11310
เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้: กล่องจดหมายร้องขอไม่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นี้

สาเหตุ

เป็นไคลเอนต์ POP3 ของ Outlook Express ไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายเนื่องจากจะไม่มีอยู่ หรือไม่มีผู้รับที่กำหนดเองในองค์กรของ Exchange Server ที่มีเดียวกัน alias ตามที่คุณดำเนินการ และ Exchange Server กำลังพยายามเข้าถึงผู้รับที่กำหนดเองก่อนที่จะเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ใน Outlook Express ลองใช้ข้อล้างความ ซึ่งก็คือการเข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวเลือกภายใต้การเซิร์ฟเวอร์แท็บบัญชีจดหมาย

โดย::
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชี. ซึ่งจะนำอัพแท็บต่าง ๆ
  2. ถ้าคุณเลือกบัญชีจดหมายที่ถูกทำเป็นรายการใด ๆ จะมีคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์แท็บด้วยเข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวเลือก
  3. เลือกการยกเลิกเลือกข้อความตัวเลือก
ถ้ามีการทำงาน จากนั้นคุณได้พยายามเข้าถึงกล่องจดหมายไม่มีอยู่จริงหรือกล่องจดหมายไม่ถูกต้อง หากนี่ไม่ได้ จากนั้นผู้ดูแลต้องตรวจหา และเอาผู้รับที่กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ Exchange Server กับ Outlook Express และการรับรองความถูกต้องรหัสผ่านรักษาความปลอดภัย ไคลเอนต์จะส่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ถ้ามีการทำงานเข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวเลือกข้อความที่ล้าง: <nt domain/nt="" account/alias=""> ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนชื่อกล่องจดหมายของเขา หรือเธออื่นเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ Windows NT เพื่อที่จะใช้รักษาความปลอดภัยรหัสผ่าน นี่คือเนื่องจากรหัสผ่านที่มีการรักษาความปลอดภัยรับรองความถูกต้องจะไม่ส่งผ่านข้อมูล alias กล่องจดหมาย ค่าเริ่มต้น <nt domain\ntaccount="">และ Exchange Server สันนิษฐานนามแฝงเป็นบัญชี Windows NT</nt></nt>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198704 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB198704 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198704
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com