AddUsers การสร้างผู้ใช้จำนวนมากที่ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 199878 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เครื่องมือ Addusers.exe สำหรับ Windows เป็นโปรแกรมอรรถ 32 บิตในการดูแลประโยชน์ที่ใช้แฟ้มข้อความที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นเพื่อสร้าง แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้ Addusers เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อจะล้าในกระดาษคำนวณ เช่นรายการที่สร้างขึ้น ด้วย Microsoft Excel ที่สามารถแปลงเป็นแฟ้มที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เป้าหมายการเพิ่มบัญชีผู้ใช้และสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ในการเขียนไปยังบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่ง AddUsers ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

AddUsers { / c|/d {: u } | / e }ชื่อแฟ้ม[/s:x] [/?] [\\computername|domainname] [/ p: {l|c|e|d }]
 • \\computername-คอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือคุณต้องการเขียนบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้ระบุชื่อคอมพิวเตอร์, AddUsers ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยค่าเริ่มต้น
 • domainname-ตัวเลือกนี้สามารถใช้แทนชื่อคอมพิวเตอร์. แบบสอบถามถ้ามีใช้ตัวเลือกนี้ แล้ว Addusers ถึง PDC ของโดเมนที่ระบุ
 • /c - สร้างบัญชีผู้ใช้ กลุ่มท้องถิ่น และกลุ่มส่วนกลางตามที่ระบุไว้ด้วยชื่อแฟ้ม.
 • /d {: u } -รวมบัญชีผู้ใช้ กลุ่มท้องถิ่น และกลุ่มส่วนกลางไปยังชื่อแฟ้มที่ระบุ (: U) เป็นสวิตช์เผื่อเลือกที่ทำให้บัญชีผู้ใช้ปัจจุบันการเขียนไปยังแฟ้มที่ระบุในรูปแบบข้อความ Unicode การเลือกการถ่ายโอนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันเป็นบันทึกรหัสผ่านของบัญชีหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี การสำรองข้อมูลการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชี เทปสำรองข้อมูลควรใช้
  หมายเหตุ: ไม่มีบันทึกข้อมูลรหัสผ่านในการถ่ายโอนข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ และถ้าคุณใช้แฟ้มเดียวกันในการสร้างบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านทั้งหมดของบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นค่าว่าง ผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าเริ่มต้น
 • /e - ลบบัญชีผู้ใช้ที่ระบุในชื่อแฟ้ม
  ข้อควรระวัง: จะระมัดระวังเมื่อทำการลบบัญชีผู้ใช้ เนื่องจากไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ ด้วย SID เดียวกัน ตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถลบบัญชีที่มีอยู่แล้ว
 • ชื่อแฟ้ม-เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นอินพุต/เอาท์พุตแฟ้มที่ AddUsers ใช้สำหรับข้อมูล
 • /s:x - นี้สวิตช์เผื่อเลือกที่เปลี่ยนแปลงอักขระที่ใช้สำหรับการแยกเขตข้อมูลในแฟ้ม ที่xควรแทนที่ ด้วยอักขระที่จะใช้สำหรับการแยกเขตข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น/s: ~จะต้องทำให้อักขระเขตข้อมูลและเว้นวรรค " ~ " (เครื่องหมายตัวหนอน) ถ้าตัวเลือกนี้จะไม่มีระบุ มีใช้ตัวคั่นเริ่มต้น เครื่องหมายจุลภาค
 • /? -แสดงหน้าจอวิธีใช้
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows NT 4.0, Addusers.exe รุ่นใหม่กว่าพร้อมใช้งานใน Windows NT Resource Kit ภาคผนวก 3 ได้เพิ่มสวิตช์ /p สวิตช์นี้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเมื่อมีการสร้างผู้ใช้ใหม่กับ AddUsers.exe ใน Windows NT
 • /p: - ตั้งค่าบัญชีตัวเลือกการสร้าง สามารถใช้พร้อมกับการรวมกันของตัวเลือกต่อไปนี้:

  • l - ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบต่อไป
  • c - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • e - รหัสผ่านที่ไม่มีการหมดอายุ (มักอ็อพชัน l)
  • d - บัญชีถูกปิดใช้งาน

  ตัวอย่าง: การสร้างผู้ใช้ใหม่และกลุ่มกับ Addusers

  1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
  2. สร้างแฟ้มข้อความที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ใหม่ และ กลุ่มที่จะสร้าง ไวยากรณ์เป็นส่วนเฉพาะสำหรับแต่ละรายการ (บรรทัด) ใน ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดัง:

   [Users]
   ชื่อผู้ใช้,ชื่อเต็ม รหัสผ่าน คำอธิบาย HomeDrive, Homepath โปรไฟล์ สคริปต์

   [สากล]
   ชื่อผู้ใช้ชื่อ ข้อคิดเห็น กลุ่มส่วนกลาง, ...

   [ท้องถิ่น]
   ชื่อของ กลุ่มท้องถิ่น ข้อคิดเห็น >, ชื่อผู้ใช้, ...

   รายการ (บรรทัด) ที่อยู่ใน [ถิ่น] และ [Global] กลุ่มส่วนสามารถมี 0 หรือมากกว่าชื่อผู้ใช้รายการหลังจากฟิลด์ข้อคิดเห็น ชื่อผู้ใช้แต่ละ เพิ่มกลุ่ม บรรทัดต้องจบ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (หรือที่เหมาะสม อักขระตัวแยก) นี่คือตัวอย่างจากทรัพยากรชุดเครื่องมือช่วย แฟ้มสำหรับ AddUsers.exe:

   [ผู้ใช้]
   jimmy ถนน Edward II Phillip,,,,,,
   alex, Alex Denuur,,, E:\, E:\users\alex,,
   ron, Ron Jarook, hello,, E:\, E:\users\ron,,
   sarah, Sarah Selly,,,,,,
   mike, Mike Olarte,,,,,,

   [สากล]
   TestTeam ถดถอย ron, alex
   DevTeam การแปลงไปยังแหล่ง mike, sarah, jimmy

   [ท้องถิ่น]
   UsersAM ผู้ใช้ A ผ่าน M, alex, jimmy, mike
   UsersNZ ผู้ใช้ N ถึง Z, ron, sarah
  3. บันทึกแฟ้ม
  4. การสร้างผู้ใช้ (และกลุ่ม) สามารถทำได้ ผ่านแฟ้มแบทช์ หรือบรรทัดคำสั่งที่ คำสั่งต่อไปนี้สร้างผู้ใช้และกลุ่ม แสดงรายการในแฟ้มข้อความที่เรียกว่า Users.txt " / P " สวิตช์สร้างผู้ใช้ ด้วยรหัสผ่านไม่หมดอายุตัวเปิดใช้งาน:

   /P:e การ c:\Users.txt /c C:\>AddUsers [\\computername]

   อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ชื่อโดเมน ไวยากรณ์จะเป็น:

   /P:e การ c:\Users.txt /c C:\>AddUsers [domainname]

  ตัวอย่าง: การสร้างรายการของบัญชีผู้ใช้และกลุ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

  1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์Addusers \\servername/dfilename.txt(servername คือ ชื่อของตัวควบคุมโดเมน เซิร์ฟเวอร์สมาชิก หรือเวิร์กสเตชัน), แล้ว กด Enter
  มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายชื่อของผู้ใช้จากโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง มีสร้างรายการลงในเครื่องfilename.txtแฟ้มข้อความ นอกจากนี้แฟ้มนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเช่นโพรไฟล์ โฮมไดเรกทอรี และสคริปต์ต่าง ๆ สำหรับแต่ละผู้ใช้ คำสั่งของผู้ใช้ NET ยังอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน ลบ และการสร้างบัญชีผู้ใช้ แต่บางคุณลักษณะของ Addusers.exe ที่ไม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มชุดงานการสร้างผู้ใช้โดยอัตโนมัติ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  180546การทำงานอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงไปยังกลุ่มภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

ข้อมูลอ้างอิง

โปรแกรมอรรถประโยชน์ AddUsers.exe และเอกสารประกอบเพิ่มเติมจะรวมอยู่ใน Windows Resource Kit

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 199878 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB199878 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:199878

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com