การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลวถ้าการตั้งค่าบัญชีไม่มีสิทธิ์ผู้ใช้บางคน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2000257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย คุณต้องเอาสิทธิ์ของผู้ใช้เริ่มต้นบางอย่างให้กับกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนระบบปฏิบัติการ Windows ในการเตรียมการสำหรับการตั้งค่า Microsoft SQL Server บนระบบนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีตั้งค่าไปยังกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น

ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณได้ติดตั้ง หรือปรับรุ่นเป็น Microsoft SQL Server กระบวนการติดตั้งอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1:สำหรับการติดตั้งใหม่ โปรแกรมติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Detail.txt

2009-01-02 13:00:17 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' ที่จะสร้าง

2009-01-02 13:00:20 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' หรือหมายเลขอ้างอิงของกระบวนการ sql เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลา ConfigRC และสถานการณ์สมมติ ConfigRC

2009-01-02 13:00:20 Slp: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลา ConfigRC และสถานการณ์สมมติ ConfigRC

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (Int32 processId, Int32 access, throwIfExited บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (เข้า Int32, throwIfExited บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.get_Handle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (ขั้นตอน processSql)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (พารามิเตอร์สตริงของ[])

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (สตริ sqlCollation สตริ masterFullPath, isConfiguringTemplateDBs บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (คุณสมบัติ EffectiveProperties, isConfiguringTemplateDBs บูลีน บูลี useInstallInputs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (ConfigActionTiming เวลา)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (เวลา ConfigActionTiming, actionData พจนานุกรม ' 2, PublicConfigurationBase spcb)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (สถานการณ์สมมติ ConfigActionScenario, ConfigActionTiming เวลา พจนานุกรม ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (สถานการณ์สมมติ ConfigActionScenario, ConfigActionTiming เวลา พจนานุกรม ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (สตริงที่ actionId)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (สตริงที่ actionId, TextWriter errorStream)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ข้อยกเว้น: System.ComponentModel.Win32Exception

2009-01-02 13:00:20 Slp: แหล่งที่มา: ระบบ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ข้อความ: ปฏิเสธการเข้าถึง


สถานการณ์สมมติ 2
: ปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 จะรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ตามกฎของ Engine_SqlEngineHealthCheck:

ชื่อกฎ: Engine_SqlEngineHealthCheck
คำอธิบายกฎ: ตรวจสอบว่า สามารถเริ่มบริการ SQL Server หรือสำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ ว่า SQL Server ทรัพยากรอยู่ในสถานะออนไลน์
ผลลัพธ์: ล้มเหลว
การดำเนินการของข้อความ/แก้ไข: บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ หรือสำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ ทรัพยากร SQL Server ไม่ได้ออนไลน์

นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Detail.txt

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: จุดตรวจสอบกลไกการตรวจสอบ 'GetSqlServerProcessHandle_1'
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' ที่จะสร้าง
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' หรือหมายเลขอ้างอิงของกระบวนการ sql เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณ
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: - FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: ข้อผิดพลาด: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

Scenario3: การติดตั้งใหม่ของ Microsoft SQL Server 2012 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ล้มเหลว

คุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งอินสแตนซ์ใหม่ของ SQL Server 2012 หรือ SQL Server 2008 R2:

กฎ "การตั้งค่าบัญชีสิทธิ์" ล้มเหลว
ไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL หนึ่งหรือทั้งหมดของสิทธิ์ต่อไปนี้:
ด้านขวาเพื่อสำรองแฟ้ม และไดเรกทอรี สิทธิในการจัดการการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลความปลอดภัย และสิทธิในการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก นอกเหนือจากการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้การตั้งค่าเป็นผู้ดูแลระบบภายใน การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ของผู้ใช้เริ่มต้นต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว:

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่จำเป็นต้องติดตั้ง SQL Server โปรดดูที่ส่วน "ข้อกำหนดเบื้องต้น" บนเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

วิธีการ: การติดตั้ง SQL Server 2008 (ตั้งค่า)

การติดตั้ง SQL Server 2012 จากตัวช่วยสร้างการติดตั้ง (เซ็ตอัพ)

ชื่อที่ใช้แสดงวัตถุนโยบายท้องถิ่น สิทธิ์ของผู้ใช้
สำรองข้อมูลแฟ้มและไดเรกทอรี SeBackupPrivilege
ตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม SeDebugPrivilege
จัดการการตรวจสอบและบันทึกความปลอดภัย SeSecurityPrivilege

การแก้ไข

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้บัญชีผู้ดูแลท้องถิ่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์ตัวควบคุม admintoolsและคลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งที่นโยบายความปลอดภัยท้องถิ่น
 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยท้องถิ่นคลิกนโยบายท้องถิ่นคลิกสองครั้งที่การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การสำรองข้อมูลแฟ้มและไดเรกทอรี
 5. ในกล่องโต้ตอบการสำรองข้อมูลแฟ้มและคุณสมบัติของไดเรกทอรีคลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม
 6. ในกล่องโต้ตอบการเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มชนิดบัญชีผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการตั้งค่า และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 7. ทำซ้ำกระบวนงานสำหรับอื่น ๆ สองนโยบายที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ"
 8. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อต้องการตรวจสอบรายการของสิทธิ์การใช้งานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรที่ใช้สำหรับการตั้งค่าในขณะนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AccessChk.exe เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ แวะไปที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb664922.aspx

การใช้งาน: accesschk.exe - <การตั้งค่าบัญชี > *

ตัวอย่าง:

testdc\setupaccount-c:\tools\accesschk.exe *

ผลลัพธ์ตัวอย่าง:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2000257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2000257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2000257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com