การติดตั้ง SQL Server 2008 ล้มเหลวถ้าการตั้งค่าบัญชีไม่มีสิทธิ์ผู้ใช้บางคน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2000257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย คุณเอาสิทธิ์ของผู้ใช้เริ่มต้นบางอย่างให้กับกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนระบบปฏิบัติการ Windows ในการเตรียมการสำหรับการตั้งค่า Microsoft SQL Server บนระบบนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีตั้งค่าไปยังกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น

ในสถานการณ์นี้ ถ้าคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นเป็น Microsoft SQL Server 2008 กระบวนการติดตั้งอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1:สำหรับการติดตั้งใหม่ โปรแกรมติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Detail.txt

2009-01-02 13:00:17 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete $ NIIT' ที่จะสร้าง

2009-01-02 13:00:20 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete $ NIIT' หรือหมายเลขอ้างอิงของกระบวนการ sql จะสามารถส่งสัญญาณ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลา ConfigRC และสถานการณ์ ConfigRC

2009-01-02 13:00:20 Slp: เข้าถึงถูกปฏิเสธ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลา ConfigRC และสถานการณ์ ConfigRC

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: เข้าถึงถูกปฏิเสธ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (Int32 processId, Int32 access, throwIfExited บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (เข้า Int32, throwIfExited บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ System.Diagnostics.Process.get_Handle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (กระบวนการ processSql)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (สตริงที่[]พารามิเตอร์)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (สตริ sqlCollation สตริ masterFullPath, isConfiguringTemplateDBs บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (คุณสมบัติ EffectiveProperties, isConfiguringTemplateDBs บูลีน useInstallInputs บูลีน)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (ConfigActionTiming timing)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (ช่วงเวลา ConfigActionTiming, actionData พจนานุกรม ' 2, PublicConfigurationBase spcb)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (สถานการณ์ ConfigActionScenario, ConfigActionTiming เวลา พจนานุกรม ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (สถานการณ์ ConfigActionScenario, ConfigActionTiming เวลา พจนานุกรม ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (สตริงที่ actionId)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ที่ Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (สตริงที่ actionId, TextWriter errorStream)

2009-01-02 13:00:20 Slp: ข้อยกเว้น: System.ComponentModel.Win32Exception

2009-01-02 13:00:20 Slp: แหล่งที่มา: ระบบ

2009-01-02 13:00:20 Slp: ข้อความ: เข้าถึงถูกปฏิเสธ


สถานการณ์สมมติ 2
: การปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 จะรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในกฎ Engine_SqlEngineHealthCheck:

ชื่อ: Engine_SqlEngineHealthCheck ของกฎ
คำอธิบายกฎ: ตรวจสอบว่า บริการ SQL Server สามารถถูกเริ่มใหม่ หรือสำหรับอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ ว่า SQL Server ทรัพยากรอยู่ในสถานะออนไลน์
ผลลัพธ์: ล้มเหลว
การดำเนินการข้อ ความ/Corrective: การบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่สามารถมีผล หรือสำหรับอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ ทรัพยากร SQL Server ไม่ได้ออนไลน์

นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Detail.txt

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: จุดตรวจสอบโปรแกรมการตรวจสอบ 'GetSqlServerProcessHandle_1'
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete $ SQL10' ที่จะสร้าง
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: กำลังรอเหตุการณ์ nt 'Global\sqlserverRecComplete $ SQL10' หรือหมายเลขอ้างอิงของกระบวนการ sql จะสามารถส่งสัญญาณ
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: --FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: ข้อผิดพลาด: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

ทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ นอกเหนือจากการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้การตั้งค่าเป็นผู้ดูแลท้องถิ่นตามรายละเอียดในเอกสารวิธีการ: ติดตั้ง SQL Server 2008 (เซ็ตอัพ)การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ผู้ใช้เริ่มต้นต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ชื่อที่ใช้แสดงวัตถุนโยบายท้องถิ่น

สิทธิ์ของผู้ใช้

สำรองข้อมูลแฟ้มและไดเรกทอรี

SeBackupPrivilege

โปรแกรมการตรวจแก้จุดบกพร่อง

SeDebugPrivilege

จัดการแฟ้มบันทึกการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัย

SeSecurityPrivilege

การแก้ไข

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้บัญชีผู้ดูแลท้องถิ่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์ตัวควบคุม admintoolsและจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งที่นโยบายความปลอดภัยท้องถิ่น
 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นคลิกนโยบายท้องถิ่นคลิกสองครั้งที่การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มสำรองข้อมูลและไดเรกทอรี
 5. ในกล่องโต้ตอบแฟ้มสำรองข้อมูลและคุณสมบัติของไดเรกทอรีคลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม
 6. ในกล่องโต้ตอบการเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มบัญชีผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการตั้งค่าพิมพ์ และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 7. ทำซ้ำกระบวนการสำหรับอื่น ๆ สองนโยบายที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ"
 8. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อต้องการตรวจสอบรายชื่อของสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ใช้สำหรับการตั้งค่าในขณะนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AccessChk.exe เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ แวะไปที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb664922.aspx

การใช้งาน: accesschk.exe - <เซ็ตอัพบัญชี > *

ตัวอย่าง:

c:\tools\accesschk.exe-testdc\setupaccount *

ผลลัพธ์ตัวอย่าง:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2000257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2000257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2000257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com