SBS 2008 BPA Rapporterar att loggfilen för konfigurationsdatabaserna för Windows SharePoint Services håller på att bli stor (för närvarande över 1 Gb stor)

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2000544
Visa alla | Dölj alla

Symptom

Loggfilen för Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) kan bli stor på en standardinstallation av Small Business Server 2008 (SBS 2008). SBS 2008 Best Practices Analyzer (BPA) skickar ett varningsmeddelande med texten:

Sharepoint Config databaslogg börjar bli stor.

Loggfilen för konfigurationsdatabaserna för Windows SharePoint Services håller på att bli stor (för närvarande över 1 Gb stor)

Orsak

Detta inträffar om databasen konfigurerats för att använda standardinställningen fullständigt återställningsläge och många transaktioner har loggats i databasen.

Lösning

Minska storleken på loggfilen genom att utföra följande steg. Du rekommenderas att först göra en fullständig säkerhetskopiering av servern.

Om du vill att vi ska minska storleken på loggfilen åt dig, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv&.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50682Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

1. Kopiera och klistra in följande text i Anteckningar: Spara filen som c:\logshrink.sql.

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Kör följande kommando i en kommandotolk för kommandon med förhöjd behörighet:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


Skriptet skapar två säkerhetskopior (before.bkf och after.bkf) i katalogen C:\windows\temp.

Egenskaper

Artikel-id: 2000544 - Senaste granskning: den 31 oktober 2011 - Revision: 1.0
Nyckelord: 
KB2000544

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com