Cac ia n gian co th khng truy nhp c nu xay ra s c mt in ngay sau khi tao

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2001877 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xet trng hp sau. Trong Windows 7, ban tao ia n gian mi trong Quan ly ia hoc DiskPart.exe trn ia c inh. Nu h thng Windows 7 gp s c mt in t ngt trong mt vai phut tao ia, ban co th thy ia minh a tao trc khi mt in khng th truy nhp c va khng c gan tn ia khi h thng co in tr lai.

Ngoai ra, trong Quan ly ia ia co th khng co trang thai (vi du: "n inh") hoc loai h thng tp c lit k. Nu ban c gng sa i ia trong Quan ly ia, ban co th nhn c thng bao li sau:

Khng hoan tt c tac vu do man hinh iu khin Quan ly ia khng c cp nht. Lam mi man hinh bng tac vu lam mi. Nu s c vn tip din, ong Ban iu khin Quan ly ia, ri khi ng lai Quan ly ia hoc khi ng lai may tinh.

NGUYN NHN

S c nay xay ra do thng tin cu hinh cua ia mi khng c ghi vao ia trc luc mt in.

GI?I PHP

yu cu chung ti khc phuc s c, i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo lin k?t Khc phuc s c nay. Trong hp thoai Tai Tp xung, bm Chay ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50651Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.


Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Nu ban ang gp s c nh m ta trong phn "Hin tng" cai t lai ia se khc phuc s c. Hay lam theo cac bc sau cai t lai ia.

 1. M B quan ly Thit bi. Ban co th truy nhp B quan ly Thit bi bng cach nhp "B quan ly Thit bi" hoc "devmgmt.msc" trong hp Bt u Tim kim.
 2. Sau khi B quan ly Thit bi m ra, bm vao " ia Lu tr" m rng phn ia Lu tr cua cy thit bi.
 3. Bn di ia Lu tr, ban se thy ia c lit k di dang "Thit bi khng xac inh." Bm chut phai vao thit bi nay va chon "D cai t." Khi c yu cu xac nhn, chon OK.
 4. Khi ng lai h thng nu ban c nhc lam vy. ia se truy nhp c khi h thng kt thuc khi ng lai. Nu ban khng c nhc khi ng lai h thng, bm chut phai vao B quan ly Thit bi va chon "Quet tim cac thay i v phn cng." Sau khi qua trinh quet hoan tt va qua trinh cai t ia hoan thanh, ban co th truy nhp ia.

Chu y:Nu xay ra s c mt in trong vong mt vai giy tao ia, trong mt s it trng hp ban se c nhc inh dang ia sau khi lam theo cac bc trn. Nu trng hp nay xay ra, cu hinh h thng tp a khng c ghi trc luc mt in. Ban co th phai inh dang lai hoc tao lai ia.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2001877 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
KB2001877

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com