NSlookup.exe Aracını Kullanma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 200525 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

SUMMARY

Nslookup.exe, DNS sunucularında sınama ve sorun giderme için kullanılan bir komut satırı yönetimsel aracıdır. Bu araç Denetim Masası üzerinden TCP/IP protokolüyle birlikte yüklenir. Bu makalede Nslookup.exe aracının kullanımıyla ilgili birkaç ipucu bulunmaktadır.

MORE INFORMATION

Nslookup.exe aracını kullanmak için aşağıdakilere dikkat edin:
 • Nslookup.exe aracını çalıştıracak bilgisayarda TCP/IP protokolünün yüklü olması gerekir
 • Komut satırından IPCONFIG /ALL komutunu çalıştırdığınızda en az bir DNS sunucusu belirtilmelidir.
 • Nslookup adı her zaman geçerli bağlamdan alır. Ad sorgusunu tam olarak belirtmezseniz (yani, sonunda nokta kullanırsanız), sorgu geçerli bağlama eklenir. Örneğin, geçerli DNS ayarları att.com olsun ve www.microsoft.com adresi için bir sorgu gerçekleştirilmiş olsun; sorgu tam belirtilmediği için ilk sorgu www.microsoft.com.att.com olarak gider. Bu davranış diğer satıcıların Nslookup sürümüyle tutarlı olmayabilir ve Microsoft Windows NT Nslookup.exe aracının davranışını açıklamak için bu makale sunulmuştur.
 • Microsoft TCP/IP Properties (Microsoft TCP/IP Özellikleri) sayfasının DNS sekmesinde tanımlanan Domain Suffix Search Order'da (Etki Alanı Son Ek Arama Düzeni) arama listesi kullanımını uyguladıysanız, alma gerçekleşmez. Sorgu listede belirtilen etki alanı soneklerine eklenir. Arama listesi kullanımını önlemek için, her zaman Tam Etki Alanı Adı kullanın (başka bir deyişle, adın sonuna nokta ekleyin).

Nslookup.exe iki modda çalıştırılabilir: etkileşimli ve etkileşimsiz. Etkileşimsiz mod yalnızca tek bir parça veri döndürülmesi gerektiğinde kullanışlı olur. Etkileşimsiz modun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

  nslookup [-seçenek] [anabilgisayaradı] [sunucu]
				

Nslookup.exe aracını etkileşimli modda çalıştırmak için komut satırında yalnızca "nslookup" yazın:

  C:\> nslookup
  Varsayılan Sunucu: adsunucusu1.etkialanı.com
  Adres: 10.0.0.1
  >
				

Komut satırında "help" veya "?" yazıldığında, kullanılabilir komutların listesi görüntülenir. Komut satırına yazılan ve geçerli bir komut olarak tanınmayan her şeyin ana bilgisayar adı oldu varsayılır ve varsayılan sunucu kullanılarak bu ad çözülmeye çalışılır. Etkileşimli komutları kesmek için CTRL+C tuş birleşimini kullanın. Etkileşimli moddan çıkıp komut istemine dönmek için, komut satırına exit yazın.

Yardım çıktısı aşağıdadır ve seçeneklerin tam listesini içerir:

Komutlar:  (tanımlayıcılar büyük harf olarak gösterilmiştir, [] isteğe bağlı anlamındadır)

 AD       - varsayılan sunucuyu kullanarak AD adlı ana makine/etki 
          alanı hakkında bilgi yazdırır
 AD1 AD2     - yukarıdaki gibi, ancak sunucu olarak AD2 kullanılır
 help veya ?  - sık kullanılan komutlar hakkında bilgi yazdırır
 set SEÇENEK   - seçenek ayarlar

  all         - yazdırma seçenekleri, geçerli sunucu ve ana makine
  [no]debug      - hata ayıklama bilgilerini yazdırır
  [no]d2       - ayrıntılı hata ayıklama bilgilerini yazdırır
  [no]defname     - etki alanı adını her sorguya ekler
  [no]recurse     - sorgu için yinelemeli yanıt ister
  [no]search     - etki alanı arama listesini kullanır
  [no]vc       - her zaman sanal bir devre kullanır
  domain=AD      - varsayılan etki alanı adını AD olarak ayarlar
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - etki alanını N1 ve arama listesini N1, N2, 
             olarak ayarlar
  root=AD       - kök sunucusunu AD olarak ayarlar
  retry=X       - deneme sayısını X olarak ayarlar
  timeout=X      - başlangıç zaman aşımı aralığını X saniye olarak ayarlar
  type=X       - sorgu türünü ayarlar (örneğin, A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - type seçeneğiyle aynı
  class=X       - sorgu sınıfını ayarlar (örneğin, IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - MS hızlı bölge aktarımını kullanır
  ixfrver=X      - IXFR aktarım isteğinde kullanılacak geçerli sürüm

 server AD    - geçerli varsayılan sunucuyu kullanarak, varsayılan sunucuyu AD olarak ayarlar
 lserver AD   - başlangıç sunucusunu kullanarak, varsayılan sunucuyu AD olarak ayarlar
 finger [KULL.] - geçerli varsayılan ana makinede isteğe bağlı AD'ı finger işlemine tutar
 root      - varsayılan sunucuyu köke ayarlar
 ls [opt] ETKİALANI [> DOSYA] - ETKİALANI'ndaki adresleri listeler(isteğe bağlı: çıktıyı 
          DOSYA'ya gönderir)

  -a     - kurallı adları ve diğer adları listeler
  -d     - tüm kayıtları listeler
  -t TYPE   - verilen türdeki kayıtları listeler (örneğin, A, CNAME, 
          MX, NS, PTR vb.)

 view DOSYA   - 'ls' çıktı dosyasını sıralar ve pg ile görüntüler
 exit      - programdan çıkar
				

Komut satırında set komutu çalıştırılarak farklı birkaç seçenek ayarlanabilir. Bu seçeneklerin tam listesi set all yazılarak edinilebilir. Kullanılabilir seçeneklerin çıktısı için, yukarıdaki set komutunun altına bakın.


Farklı Veri Türlerini Arama

Etki alanı ad boşluğunda farklı veri türlerini aramak için, komut satırında set type veya set q[uerytype] komutunu kullanın. Örneğin, posta alışveriş verilerini sorgulamak için aşağıdakini yazın:
  C:\> nslookup
  Varsayılan Sunucu: ns1.etkialanı.com
  Adres: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Sunucu: ns1.etkialanı.com
  Adres: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >
				

Bir uzak ad için ilk kez sorgu yapıldığında, yanıt yetkilidir, ancak sonraki sorgular yetkili değildir. Bir uzak ana makine ilk kez sorgulandığında, yerel DNS sunucusu ilgili etki alanında yetkili olan DNS sunucusuyla iletişim kurar. Yerel DNS sunucusu daha sonra ilgili bilgileri önbelleğe alır ve böylece sonraki sorgular yetkisiz olarak yerel sunucunun önbelleğinden yanıtlanır.


Doğrudan Başka Bir Ad Sunucusundan Sorgulama

Başka bir ad sunucusunu doğrudan sorgulamak için, ilgili ad sunucusuna geçmek için server veya lserver komutlarını kullanın. lserver komutu geçilecek sunucunun adresini almak için yerel sunucuyu kullanırken, server komutu adresi almak için geçerli varsayılan sunucuyu kullanır.

Örnek:
  C:\> nslookup

  Varsayılan Sunucu: adsunucusu1.etkialanı.com
  Adres: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Varsayılan Sunucu: adsunucusu2.etkialanı.com
  Adres: 10.0.0.2
  >
				

Nslookup.exe Aracını Tüm Bölgeyi Aktarmak için Kullanma

Nslookup aracı tüm bölgeyi aktarmak için ls komutuyla kullanılabilir. Bu komut uzak etki alanındaki tüm ana makineleri görmek için kullanışlıdır. ls komutunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

  ls [- a | d | t tür] etkialanı [> dosyaadı]
				

ls komutu bağımsız değişken olmadan kullanıldığında tüm adreslerin listesini ve ad sunucusu verilerini döndürür. -a anahtarı diğer adları ve kurallı adları döndürür, -d anahtarı tüm verileri döndürür ve -t anahtarı türe göre filtre uygular.

Örnek:

  >ls etkialanı.com
  [adsunucusu1.etkialanı.com]
  adsunucusu1.etkialanı.com.  NS   server = ns1.etkialanı.com
  adsunucusu2.etkialanı.com         NS   server = ns2.etkialanı.com
  adsunucusu1              A   10.0.0.1
  adsunucusu2              A   10.0.0.2

  >
				

Bölge aktarma işlemleri DNS sunucusunda engellenebilir ve böylece yalnızca yetkili adresler veya ağlar bu işlevi gerçekleştirebilir. Bölge güvenliği ayarlanmışsa aşağıdaki hata döndürülür:
*** example.com etki alanı listelenemiyor: Sorgu geri çevrildi

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makale veya makalelere bakın:
193837 Windows NT 4.0 DNS Server Varsayılan Bölge Güvenlik Ayarları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Nslookup.exe Aracında Sorun Giderme

Varsayılan Sunucu Zaman Aşımına Uğradı

Nslookup.exe hizmet programı başlatılırken, aşağıdaki hatalar oluşabilir:
*** w.x.y.z adresi için sunucu adı bulunamıyor: Zaman aşımına uğradı

NOT: w.x.y.z, DNS Hizmeti Arama Düzeni listesindeki ilk DNS sunucusudur.

*** 127.0.0.1 adresi için sunucu adı bulunamıyor: Zaman aşımına uğradı

İlk hata DNS sunucusuna erişilemediğini veya hizmetin ilgili bilgisayarda çalışmadığını gösterir. Bu sorunu gidermek için ilgili sunucuda DNS hizmetini başlatın veya olası bağlantı sorunlarını denetleyin.

İkinci hata DNS Hizmeti Arama Düzeni listesinde tanımlı sunucu olmadığını gösterir. Bu sorunu gidermek için geçerli bir DNS sunucusunun IP adresini listeye ekleyin.

Ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesine veya makalelerine bakın:
172060 NSLOOKUP: 127.0.0.1 Adresi için Sunucu Adı Bulunamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Nslookup.exe Aracı Başlatılırken Sunucu Adı Bulunamıyor

Nslookup.exe hizmet programı başlatılırken aşağıdaki hata oluşabilir:

*** w.x.y.z adresi için sunucu adresi bulunamıyor: Varolmayan etki alanı


Ad sunucusunun IP adresi için PTR kaydı olmadığında bu hata oluşur. Nslookup.exe aracı başladığında, varsayılan sunucunun adını almak için ters arama gerçekleştirir. Hiç PTR verisi yoksa, bu hata iletisi döndürülür. Bunu gidermek için bir ters arama bölgesi olduğundan ve ad sunucuları için PTR kayıtlarını içerdiğinden emin olun.

Ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesine veya makalelerine bakın:
172953 Microsoft DNS Server Nasıl Yüklenir ve Yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Alt Etki Alanlarında Nslookup Başarısız Oluyor

Alt etki alanı sorgulanırken veya bölge aktarması gerçekleştirirken, Nslookup aşağıdaki hataları döndürebilir:

*** ns.etkialanı.com, alt.etkialanı.com öğesini bulamadı.: Varolmayan etki alanı
*** alt.etkialanı.com öğesi listelenemiyor: Varolmayan etki alanı


DNS Yöneticisi'nde, birincil bölgenin altına yeni bir etki alanı eklenerek alt etki alanı oluşturulabilir. Bu yolla alt etki alanı oluşturulduğunda etki alanı için ayrı bir db dosyası oluşturulmaz, bu nedenle bu etki alanı sorgulandığında veya üzerinde bölge taşıması gerçekleştirildiğinde yukarıdaki hatalar oluşur. Üst etki alanında bölge aktarması çalıştırıldığında hem üst hem de alt etki alanlarının verileri listelenir. Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, al etki alanı için DNS sunucusunda yeni bir birincil bölge oluşturun.

Özellikler

Makale numarası: 200525 - Last Review: 8 Mart 2005 Salı - Gözden geçirme: 2.0
APPLIES TO
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbinfo KB200525

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com